Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na poplavljenom području

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada preuzela je 30. lipnja 2014. sve predmete za legalizaciju koji su se odnosili na građevine na poplavljenim područjima. Predmeti su se rješavali sredstvima koja su u Državni proračun stigla s osnova naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.