Propisi o obnovi i sanaciji poplavljenih područja

  • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine broj 77/14
  • Program obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada (Narodne novine broj 82/14, 140/14)
  • Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije (Narodne novine broj 73/14)
  • Zaključak Vlade RH o obnovi obiteljskih kuća od 22.05.2014.