Obavijesti prijaviteljima


VAŽNO – Obavijest prijaviteljima o 3. izmjeni Poziva zbog povećanja alokacije!
 
Dana 21.3.2019. godine objavljena je 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) objavljenog 16.11.2017., a zatvorenog 4.2.2019. godine.
 
Nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv. S ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti i minimalni bodovni prag određen u Pozivu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 1.110.000.000,00 kuna na 1.155.000.000,00 kuna.
 
U okviru 3. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_3. corrigendum
 2. KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_3. corrigendum
 3. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_3. corrigendum
Po objavi 3. izmjene Poziva, svi prijavitelji koji su podnijeli projektne prijedloge u razdoblju od 4. do 5. rujna 2018. godine, a za koje je postupak dodjele još uvijek u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga pisanim putem od strane Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obavijest potencijalnim prijaviteljima o zatvaranju Poziva 4.2.2019.!

29. siječnja 2019. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) da će se zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv zatvoriti s danom 4. veljače 2019. godine.

Svi prijavitelji koji su podnijeli projektne prijedloge u razdoblju od 4. do 5. rujna 2018. godine, a za koje je postupak dodjele još uvijek u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga pisanim putem od strane Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
5. rujna 2018. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) da je s danom 5. rujna 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 5. rujna 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 5. veljače 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr , www.strukturnifondovi.hr  i  www.mgipu.hr .

Sukladno prethodnoj obavijesti, Prijave za stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) se više ne zaprimaju.

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Posredničko tijelo razine 1 neće odgovarati.

5. rujna 2018. -  Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 da se zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv očekuje  uskoro privremena obustava Poziva. Prijave za stručnu podršku FZOEU/SEU se s ovom objavom neće više zaprimati.

Ovom obaviješću se ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva. 


2. kolovoza 2018. -  Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Naime, Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora uređuje da je prijavitelj sredstva vlastitog učešća obvezan osigurati iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem:

 • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora,
 • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.

Vanjsko financiranje može uključivati i sredstva koja se osiguravaju od strane MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kredit banke i ostalo.

Više informacija o Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu dostupno je ovdje


26. srpnja 2018. - II. IZMJENA POZIVA!!! 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 4. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
 2. KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
 3. KK.04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum
 4. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum
Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

1. kolovoza 2018. -  Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), da sukladno točki 2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Uputa za prijavitelje, je dozvoljeno podnošenje samo jednog projektnog prijedloga po zgradi, odnosno svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.

Slijedom istog ukoliko je prijavitelj prethodno podnio projektni prijedlog za zgradu, a koji je još uvijek aktivan, tada je potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prvotnu prijavu. Ukoliko je prijavitelj uložio prigovor od kojeg želi odustati, tada je  potrebno prije ponovnog podnošenja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prigovor.“

INFORMATIVNE RADIONICE

S obzirom na novi rok za dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno organizira Informativne radionice. Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima.

Na radionicama će predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja objasniti postupak prijave, a predstavnici Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pojasnit će ulogu stručne podrške te postupak provedbe ugovora. Predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak prezentirat će mogućnosti sufinanciranja putem financijskog instrumenta „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“.

Termini radionica u kolovozu:

 • 08.08.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana
 • 22.08.2018. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb od 11:00 sati, Velika Dvorana

Prijave se vrše od 27. srpnja 2018. godine.

VAŽNI ROKOVI
 
 • od 06.08.2018. Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške FZOEU  (od 9:00 h)
  Mogućnost ponovnog podnošenja upita za pojašnjenjem na ee4@mgipu.hr
 • 08.08.2018.  Informativna radionica
 • 22.08.2018.  Informativna radionica
 • od 04.09.2018.  Ponovna dostava (podnošenje) projektnih prijedloga (od 9:00 h)  

3. svibnja 2018. -  Obavještavamo potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' (Ref. oznaka KK.04.2.1.04) da će se Poziv ponovno otvoriti za prijave s danom 4. rujna 2018. godine zbog veliko interesa potencijalnih prijavitelja na Poziv. Indikativni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava koji je u ovom trenutku predviđen za Poziv iznosi 300 milijuna kuna.

Točan iznos bespovratnih sredstava koji će biti na raspolaganju te točno vrijeme (sat) kada započinje zaprimanje projektnih prijedloga bit će objavljeni najkasnije 7 kalendarskih dana prije objave Poziva.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane FZOEU/SEU, skrećemo pažnju na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je 16. studenoga 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. U okviru ovog Poziva bilo je osigurano 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, te je na ovaj Poziv s danom 5. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu  dosegnuo 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva. Iz navedenih razloga Poziv je bio obustavljen na određeno vrijeme do 7. svibnja 2018. godine, te se današnjom objavom najavljuje njegovo ponovno otvaranje 4. rujna 2018. godine.

5. veljače 2018. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 5. veljače 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegnuo 200% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.
 
Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga, s danom 5. veljače 2018. u 23.59 sati Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 07. svibnja 2018. godine.
 
Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://efondovi.mrrfeu.hr, www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr.

Slijedom obavijesti od 1. veljače 2018. godine, vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU),  za potencijalne prijavitelje koji su se prijavili za stručnu podršku FZOEU/SEU do 2. veljače 2018. godine u 14:00 sati, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. Navedeno ističemo jer se ovom obavijesti ne prejudicira da je za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške dovršen do trenutka obustave Poziva.
 
Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista PT1 neće odgovarati. 


31. siječnja 2018. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 30. siječnja 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 165% ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, Poziv se obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a. Slijedom navedenoga planira se uskoro, točnije tijekom tjedna od 5. veljače do 9. veljače 2018. privremeno zatvaranje Poziva za dostavu projektnih prijava Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04).

Vezano uz zaprimanje projektnih prijedloga na pružanje stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), skrećemo pažnju na odredbu Uputa za prijavitelje, točka 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga „Dokumentacija se na kontrolu od strane potencijalnog Prijavitelja u FZOEU/SEU zaprima do maksimalno 25 radnih dana prije predviđenog ili prijevremenog zatvaranja predmetnog Poziva. U slučaju da je razdoblje između obavijesti o zatvaranju Poziva kraće od 30 kalendarskih dana, uz obavijest o zatvaranju Poziva bit će naznačen i krajnji rok za dostavu dokumentacije na kontrolu FZOEU/SEU od strane potencijalnog Prijavitelja te pripadajuća procedura postupanja“.

Slijedom navedenoga, potencijalni prijavitelji mogu se prijaviti za stručnu podršku FZOEU/SEU, kako je ista navedena u točki 3.1. Uputa za prijavitelje, najkasnije do 2. veljače 2018.u 14:00 sati. Za prijave za stručnu podršku koji se podnesu prije navedenog roka, usluga postupka stručne podrške bit će provedena i dovršena u skladu s procedurom i rokovima pružanja stručne podrške kako je propisano u točki 3.1 Uputa za prijavitelje. Navedeno ističemo jer se ovom obaviješću ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva.


18. siječnja 2018. -  Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijava KK.04.2.1.04 da je zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 18. siječnja 2018. ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegao gotovo 100% ukupnog raspoloživog iznosa Poziva.

Iz navedenog razloga, ovim putem, skrećemo pažnju potencijalnim prijaviteljima na odredbu Uputa za prijavitelje - točku 3.3. kojom je navedeno da se Poziv obustavlja na određeno vrijeme najkasnije u trenutku kada svi projektni prijedlozi zaprimljeni od trenutka pokretanja PDP-a, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 200% ukupno raspoloživog iznosa PDP-a.


10. siječnja 2018.  - Slijedom stupanja na snagu nove Uredbe o indeksu razvijenosti (Narodne novine broj 131/17) od 29. prosinca 2017. te nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) od 01. siječnja 2018. godine, te posljedično upita o eventualnoj primjeni odredbi istih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (ref. broj: KK.04.2.1.04) (u daljnjem tekstu PDP), ovim putem obavještavamo potencijalne prijavitelje da će se u provedbi PDP-a, Uputa za prijavitelje, točaka 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava (Tablica 2.) i 4.2.2 Faza 2. (Tablica 6. – podkriteriji odabira 7.1.1. i 7.2.2.), primjenjivati odredbe Uredbe o indeksu razvijenosti (Narodne novine broj 63/10, 158/13) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. (Narodne novine broj 158/13), a kako je navedeno u točki 1.4.1 Intenzitet bespovratnih sredstava, Uputa za prijavitelje.

Isto je predviđeno kako bi se osiguralo jednako postupanje prema potencijalnim prijaviteljima, odnosno radi nedovođenja prijavitelja u eventualno nepovoljniji položaj, s obzirom na to da su uvjeti predmetnog Poziva poznati i objavljeni 16. studenoga 2017. godine, te kao takvi komunicirani prema potencijalnim prijaviteljima i služili kao osnova za planiranje i pripremu projektnih prijedloga.


15. prosinca 2017. - I. IZMJENA POZIVA!

Objavljena je 1. izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Izmjena se odnosi na odgodu roka za dostavu projektnih prijedloga na 15. siječnja 2018 u 9 h te na dodatnu dokumentaciju koja se ovim putem dostavlja za pomoć korisnicima sustava eFondovi.

U okviru I. izmjene Poziva u dijelu Upute za prijavitelje dodani su sljedeći dokumenti:

 1. KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_1. corrigendum
 2. KK.04.2.1.04 Sazetak poziva_1. corrigendum
 3. KK.04.2.1.04 Aneks 2._1. corrigendum
 4. KK.04.2.1.04 Popis izmjena_1. Corrigendum 

16. studeni 2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'

U okviru ovog Poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018. godine, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice
 • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica bit će objavljeni najmanje 10 kalendarskih dana prije njihova održavanja, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave poziva.