Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 15.02. do 02.03.2018. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita u razdoblju od 15. veljače 2018. do 2. ožujka 2018. godine.

Zbog velikog interesa građana za ovu mjeru stambenog zbrinjavanja a na temelju podataka dobivenih analizom primjene zakona, Ministarstvo radi na tome da se ova mjera stambenog zbrinjavanja nastavi ali i poboljša kroz izmjene zakona.

U dosadašnjoj provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (Narodne novine broj 24/17) sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske subvencionirala se polovica mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine otplate kredita.  Omogućeno je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji sam ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću, te se u provedbi pokazalo nedostatno definirano stanje stana ili kuće u vlasništvu a koja nije pogodna za stanovanje. Analizom zaprimljenih i odobrenih zahtjeva utvrđeno je da je 66,3 posto zahtjeva realizirano u najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave stoga je potrebna ravnomjernija raspodjela subvencija kredita ovisno o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi subvencionirani stan ili kuća. Također se tijekom provedbe predmetnog zakona pokazao nedostatnim postojeći popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće.

Slijedenom navedenoga Nacrtom prijedloga Zakona:
  • utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020.godine u kojem APN objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu;
  • jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje;
  • jasnije se definira dokumentacija priložena zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno dokumentacija priložena zahtjevu za gradnju kuće 
  • uređuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, na način da se u razdoblju od pet godina subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta koji ovisi o skupini prema indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi grad ili općina u kojoj je predmetni stan ili kuća;
  • uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja;

  • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja te svojim argumentiranim primjedbama i prijedlozima pomoći u definiranju izmjena zakona. 


Napomena: Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine broj 44/17.).