Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju od 27. veljače 2023. do 4. ožujka 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u trajanju od 5 dana u periodu od  27. veljače 2023. do 4. ožujka 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Pitanja i poslovi vezani uz obnovu su hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženi Program potrebno donijeti po hitnom postupku.
Ujedno, 23. veljače 2023. stupio je na snagu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), kojim je propisano da će ministar predmetni pravilnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona.