Prijedlog Odluke o donošenju Programa o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj na javnom savjetovanju od 28.01.2019. do 11.02.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je savjetovanje o Prijedlogu Odluke o donošenju Programa o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj. 

Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 28.01..2019. do 11.02.2019. godine, s obzirom da se, prema smjernicama Povjerenika za informiranje Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 008-01/14-01/01, Urbroj:401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016., a vezano za čl.11. stav.3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15), radi o Odluci koja se donosi uslijed izvanrednih okolnosti odnosno istom se donosi Program kojim se detaljno razrađuju  kriteriji za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj.