ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2

Prema odredbama Ugovora o zajmu (br 9127-HR) odnosno odredbama Priručnika za provedbu projekta (POM) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje na službenim stranicama dokumente ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2. za provedbu javnog savjetovanja.
 
Javno savjetovanje za navedene dokumente će trajati od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021. Primjedbe na navedene dokumente javnost može uputiti na e-mail: davorin.orsanic@mpgi.hr

Dokumenti