Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 16. do 30. studenog 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u trajanju od 15 dana, od 16. do 30. studenog  2022. 


Skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 15 dana za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju nužno je radi potrebe da isti bude upućen što hitnije u daljnju proceduru donošenja. Naime, to je potrebno kako bi se što prije realizirala komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta C2.3. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, odnosno investicija C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naime, provesti će se povezivanje temeljnih registara i baza podataka uspostavom središnjeg sustava interoperabilnosti te uspostava preduvjeta za ubrzani razvoj e-usluga na temelju dostupnih podataka, te će se omogućiti prelazak važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik.

Nadalje, s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, potrebno je donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostorom uređenju kako bi se olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, ali i omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno, a u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.

Ujedno, radi niza drugih poboljšanja učinkovitosti provedbe Zakona o prostornom uređenju sadržanim u ovoj noveli zakona potrebno je da ista bude što prije upućena u daljnju proceduru donošenja.