Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine.  

Izrada predmetnog dokumenta u skladu je s obvezom izrade Provedbenog programa za tijela državne uprave, a koja se temelji na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.  123/17.) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br.  89/18.).

Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Ministarstva i koje se adresiraju provedbom programa u mandatnom razdoblju.