Meteorološki podaci – primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Člankom 5. stavkom 2. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) propisano je da Meteorološke podatke objavljuje ministar na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Meteorološki podaci sadrže meteorološke veličine za klimatski mjerodavne meteorološke postaje potrebne za proračun fizikalnih svojstava zgrade u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite (Meteorološki parametri u tablicama po postajama, Reprezentativna godina Zagreb Maksimir, Reprezentativna godina Split Marjan, Brzine vjetra - referentne postaje, Brzine vjetra - ostale postaje, Satni podaci o smjeru i brzini vjetra za Zagreb i Satni podaci o smjeru i brzini vjetra za Split).
 

Meteorološki podaci


Napomena: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja od dana 9. ožujka 2018. daje na korištenje set podataka za potrebe provedbe satne simulacije korisne energije za grijanje i hlađenje, te proračuna isporučene energije u skladu s Metodologijom o provođenju energetskih pregleda zgrada 2017


Opseg podataka:

Za sve lokacije (48) iz TPRUETZ priložene su excel tablice koje sadrže 24 satnu distribuciju za 12 karakterističnih dana (koji reprezentiraju 12 mjeseci) sa sljedećim vrijednostima:
Temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, ukupno sunčevo zračenje na horizontalnu plohu, ukupno sunčevo zračenje na plohe orijentirane na N, NE, E, SE, S, SW, W, NW nagnute pod kutovima 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90°.