Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada - primjenjuje se od 30. rujna 2017.

Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17. - u primjeni od 30. rujna 2017. godine), a prema novoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada 2017, energetsko certificiranje će obvezno uključivati proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade (Energetski certifikator), koji omogućava proračun energetskog svojstva zgrade do primarne energije uključujući module definiranja karakteristika zgrade, toplinskih dobitaka i gubitaka, termotehničkih sustava grijanja, hlađenja i potrošne tople vode, rasvjete i pregled energetskog certifikata. Program omogućava dinamički satni proračun potrebne toplinske energije zgrade.

Također, računalni program Energetski certifikator omogućava provedbu proračuna primarne energije u sklopu izrade Elaborata tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava.

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi mogu računalni program "Energetski certifikator" preuzeti OVDJE
Sa ciljem daljnjeg usavršavanja računalnog programa molimo da eventualne uočene nedostatke u radu programa prijavite na adresu e-pošte: ec-podrska@foi.hr

Ovlaštene osobe za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi osim navedenog računalnog programa mogu koristiti i druge na tržištu dostupne programe za određivanje energetskog svojstva zgade, ali izdavanje certifikata moguće je isključivo preko aplikacije Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC).

Za sva pitanja i dodatne informacije vezane uz korištenje IEC-a ovlašteni certifikatori se mogu obratiti na našu e-mail adresu: infoIEC@mgipu.hr


Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)