Studija primjenjivosti alternativnih sustava

Člankom 108. stavkom 4. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/1320/17) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom, a člankom 203. Zakona o gradnji da članak 108. stavak 4. tog zakona stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18) člankom 66. propisano je da se za zgrade s ploštinom korisne površine 50 m2 i veće koje moraju ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu ≥18°C izrađuje Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom. Taj Elaborat se izrađuje prema Studiji primjenjivosti alternativnih sustava.

Studija daje elemente za izradu Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom za sve zgrade za koje je određena obveza izrade elaborata.