20.12.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 25

 
 
Datum objave:
20.12.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za razvoj ljudskih potencijala
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 66.) 
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za sustav, normizaciju i usklađivanje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.) 
 
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 225.) 
 
UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 488.)
 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- voditelj Službe (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 599.)
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 602.)
 
Služba za imovinsko-pravne poslove
- viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 606.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC

Ispostava Zagreb
- stručni referent - samostalni izvršitelj u Bjelovaru - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 798.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 28. prosinca 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 25 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 1.2.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 66., 215., 225., 488., 599., 602. i 606. - 6.2.2024.
Obustava ili poništenje:     04.04.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
01.07.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 21.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 66.)
21.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 602.)  
25.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 488.)
28.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 599.)
Ishod postupka:   -