23.07.2021. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21

 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši stručni savjetnik –
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)

II. Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 2. kolovoza 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 21", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:
08.09.2021. - Poziv na testiranje za 16.09.2021.
Obustava ili poništenje:     06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 28.10.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 301.)
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka