Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije na javnom savjetovanju do 21. prosinca 2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije od 17. prosinca do 21. prosinca 2021. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije provodi se u trajanju od pet dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji su se dogodili 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje, KLASA: 008-01/14-01/01, URBROJ: 401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016. potresi kao elementarna nepogoda smatraju se izvanrednim okolnostima.