11.02.2022. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 2

 
 
Datum objave:
11.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 19/22 odnosno do 19. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,  10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.,  s naznakom "Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

19.04.2022. - Poziv na razgovor za 25.04.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   26.09.2022. - Obavijest o provedenom postupku