Oglasi na određeno vrijeme

14.06.2024. - Viši savjetnik - klasa 7
 
 
Datum objave:
14.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
- viši savjetnik (red.br. radnog mjesta 425.) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, odnosno do 24. lipnja 2024. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za oglas - KLASA: 7“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: 04.07.2024. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
27.03.2024. - Viši savjetnik i suradnik - klasa 3
 
 
Datum objave:
27.03.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za koordinaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
Služba za koordinaciju provedbe programa financijske pomoći Europske unije
Odjel za upravljanje i praćenje provedbe programa financijske pomoći Europske unije
- viši savjetnik (red.br. radnog mjesta 401.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice

Služba za koordinaciju provedbe aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima
- suradnik (red.br. radnog mjesta 415.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 4. travnja 2024. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za oglas - KLASA: 3“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 16.04.2024. - Poziv na intervju (radno mjesto 401. i 415.) - 22.04.2024.
Obustava ili poništenje: 07.05.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
01.07.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
09.02.2024. - Više radnih mjesta - klasa 1
 
 
Datum objave:
09.02.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za obnovu i gradnju zgrada
Služba za organiziranu obnovu
Odjel za organiziranu obnovu obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu (red.br. radnog mjesta 274.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice
 
Sektor za stambeno zbrinjavanje u obnovi
Služba za privremeno stambeno zbrinjavanje
- viši stručni savjetnik za obnovu (red.br. radnog mjesta 315.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice
 
Sektor za razvoj informacijskog sustava i izvještavanje o provedbi obnove
Služba za izvještavanje o provedbi obnove
- stručni suradnik za obnovu (red.br. radnog mjesta 325.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 17. veljače 2024. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 1", Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 29.02.2024. - Poziv na intervju - 08.03.2024.
Obustava ili poništenje: 12.04.2024. - Odluka o obustavi 
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
21.12.2023. - Stručni referent-arhivar - klasa 26
 
 
Datum objave:
21.12.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje

Odjel pismohrane
- stručni referent-arhivar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenice koja je u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 90.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 29. prosinca 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa: 26", Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 08.01.2024. - Poziv na intervu - 16.01.2024.
Obustava ili poništenje: 23.04.2024. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
21.12.2023. - Viši stručni referent i stručni referent - klasa 24
 
 
Datum objave:
21.12.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za štete
- viši stručni referent (red.br. radnog mjesta 25.) - 1 izvršitelj radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutne državne službenice
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pisarnice
- stručni referent (red.br. radnog mjesta 86.) - 2 izvršitelja radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnih državnih službenica
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 29. prosinca 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa: 24", Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 08.01.2024. - Poziv na intervu - 16.01.2024.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 15.03.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 25.) 
15.03.2024. -
 Rješenje o prijmu (r.m. 86.)
21.03.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 86.)
Ishod postupka: -
10.03.2023. - Više radnih mjesta - klasa 7
 
 
Datum objave:
10.03.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za zahvate u prostoru

- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 328.)
 
Služba za pripremu i praćenje strateških projekata
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 331.)
 
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja

- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 344.)
 
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 347.)
 
Služba za tipske projekte i ostale akte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 349.)
 
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 350.)
 
Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 354.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021: Projekt „Tehnička pomoć MPGI kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2023. godine; (red.br. radnog mjesta 356.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 18. ožujka 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 7", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 05.04.2023. - Poziv na razgovor (radno mjesto 331, 344, 347, 349 i 354) - 12.04.2023.
Obustava ili poništenje: 14.07.2023. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 349.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 354.)
Ishod postupka: -
10.03.2023. - Više radnih mjesta - klasa 6
 
 
Datum objave:
10.03.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. Sektor za prostorno uređenje
6.1.1. Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja

- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 312.)
 
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 313.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026.godine (red.br. radnog mjesta 314.)
 
6.1.2. Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine  
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.  do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 318.)
 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
9.1.Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
9.1.3. Služba za zemljišta
9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 460.)
 
- viši stručni savjetnik -1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 461.)
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 462.)
 
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026.godine ( red.br. radnog mjesta 463.)
 
9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije 
- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 464.)
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 465.)
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 467.)
 
9.1.3.3. Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 469.)
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 471.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 472.)
 
9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
9.2.1. Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
9.2.1.1. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište

- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 486.)
 
9.2.1.2. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 488.)
 
9.2.2. Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 491.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 492.)
 
9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 - viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme
radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 495.)
 
9.2.4. Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 501.)
 
9.2.5. Služba za imovinsko-pravne poslove
-viši upravni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 506.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 18. ožujka 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 6", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 27.04.2023. - Poziv na razgovor (radno mjesto 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 486, 488, 491, 495, 501, i 506) - 04.05.2023.
27.04.2023. - 
Poziv na razgovor (radno mjesto 312 i 318) - 05.05.2023.
Obustava ili poništenje: 14.07.2023. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 29.06.2023. - Rješenje o prijmu (radno mjesto 312)
29.06.2023. - Rješenje o prijmu (radno mjesto 318)
14.07.2023. - 
Rješenje o prijmu (radno mjesto 463)
Ishod postupka: -
04.01.2023. - Viši stručni savjetnici - klasa 11
 
 
Datum objave:
04.01.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 312.)

Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenica koje su u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 317.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 12. siječnja 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: 27.01.2023. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
10.12.2021. - Stručni savjetnik - klasa 28
 
 
Datum objave:
10.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za Provedbu EU projekata javnih zgrada
-stručni savjetnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže odsutne službenice (red.hr. radnog mjesta 189.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 20. prosinca 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 28", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: 26.01.2022. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 26.01.2022. - Obavijest o ishodu postupka 
01.09.2021. - Stručni suradnici, viši stručni savjetnici - klasa 24
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada 
- stručni suradnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 185.)

2. Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 190.)

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 290.)

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
1. Služba za stanove
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 321.)

2. Služba za poslovne prostore
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 325.)

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 362.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 24", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)
 

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: 11.10.2021. - Poziv na razgovor (radno mjesto 321 i 325) - 19.10.2021.
11.10.2021. - Poziv na razgovor (radno mjesto 362) - 20.10.2021.
13.10.2021. - Poziv na razgovor (radno mjesto 185 i 190) - 25.10.2021.
13.10.2021. - Poziv na razgovor (radno mjesto 290) - 21.10.2021.
Obustava ili poništenje: 23.11.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 23.11.2021. - Rješenje o prijamu (radno mjesto 290)
26.11.2021. - Rješenje o prijamu (radno mjesto 185)
10.12.2021. - Rješenje o prijamu (radno mjesto 321)
Ishod postupka: 12.01.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
01.09.2021. - Viši stručni savjetnici - klasa 25
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
1. Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
a) viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 129.)

2. Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 134.)

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za žalbe
- viši upravni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 269.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 25", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)
 

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: 11.10.2021. - Poziv na razgovor (radno mjesto 129 i 134) - 22.10.2021.
11.10.2021. - 
Poziv na razgovor (radno mjesto 269) - 22.10.2021.
Obustava ili poništenje: 06.12.2021. - Odluka  o djelomičnoj obustavi postupka 
Rješenje o prijamu: 23.11.2021. - Rješenje o prijamu (radno mjesto 129)
Ishod postupka: 06.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka prijama
 
23.07.2021. - Viši stručni savjetnik - klasa 19
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju

- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 314.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 2. kolovoza 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 26.08.2021. - Poziv za testiranje i razgovor - 03.09.2021.
Obustava ili poništenje: 06.10.2021. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 19.10.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
23.07.2021. - Viši stručni savjetnici - klasa 22
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine

a) viši stručni savjetnik 5 izvršitelja  na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 305.)

b) viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja  na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 306.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 2. kolovoza 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 22", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: 26.08.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 03.09.2021.
Obustava ili poništenje: 06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi 
30.11.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi 
Rješenje o prijamu: 28.10.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 306)
02.11.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 306)
​02.11.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 306)
02.11.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 306)
Ishod postupka: 30.11.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
01.06.2021. - Stručni suradnik, stručni referent-arhivar - klasa 16
 
 
Datum objave:
01.06.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje 
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 71.)
b) stručni referent – arhivar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenice koja je u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 75.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. lipnja 2021. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 16", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
Poziv na razgovor:               24.06.2021. - Poziv na razgovor - 30.06.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 71
22.07.2021 - Rješenje o prijamu - radno mjesto 75
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka 
 
 
26.04.2021. - Stručni suradnik, stručni referent - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 333.)
b) stručni referent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 334.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- stručni referent – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Opis poslova:
Poveznica na
dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 4. svibnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 17", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

OBRAZAC prijave (docx)
 
Poziv na razgovor:               02.06.2021. - Poziv za radno mjesto br. 333. - 17.06.2021.
02.06.2021. - Poziv za radna mjesta br. 334. i 363. - 15. i 16.06.2021. 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 333.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
03.09.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
03.09.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
08.10.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
Ishod postupka:   29.10.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
09.04.2021. - Stručni referent - klasa 7
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 7", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na razgovor - 21.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 08.07.2021. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
09.04.2021. - Viši stručni savjetnik, stručni suradnik - klasa 8
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za zahvate u prostoru
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 220.)

2. Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 230.)

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 231.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 8", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 20.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 220.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 231.
Ishod postupka: 03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
12.03.2021. - Viši stručni savjetnik, viši stručni referent, viši upravni savjetnik - klasa 11
 
 
Datum objave:
12.03.2021.


Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 129.
viši stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 132.

Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 134.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe

- viši upravni savjetnik – 8 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 269.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

08.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 269. - 16.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 129. i 134. - 06.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 132. - 07.05.2021.
Obustava ili poništenje:     26.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 134.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
10.08.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
Ishod postupka:   10.09.2021. - Obavijest o ishodu
 
 
12.03.2021. - Više radnih mjesta - klasa 12
 
 
Datum objave:
12.03.2021.Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
SEKTOR ZA PRIPREMU POZIVA I PROVEDBU EU PROJEKATA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 185.
stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije,radno mjesto broj 186.

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 190.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada

- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 198.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA PROVEDBU EU PROJEKATA DIGITALIZACIJE
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 290.
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 292.

Služba za provedbu i praćenje EU projekata digitalizacije

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 294.
 viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 296.

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
SEKTOR ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I ZEMLJIŠTA
Služba za stanove

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 321.

Služba za poslovne prostore

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 325.

SEKTOR ZA NEPROCIJENJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, INVESTICIJSKE PROJEKTE, JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I TEHNIČKE POSLOVE
Služba za tehničke poslove

- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 362.
- stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 363.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 12", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 296. - 13.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 290. i 294. - 14.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 292. - 15.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radna mjesta broj 321., 325. i 362. - 27.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 363. - 28. i 29.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 186. - 04.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 185., 190. i  198. - 03.05.2021.
Obustava ili poništenje:     02.06.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
22.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 1. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 4. izvršitelj
11.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 5. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 292.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 4. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 296.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 1. izvršitelj
 
10.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 2. izvršitelj 
16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 186.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 198.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 185.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 5. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 1. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 2. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 3. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 4. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 5. izvršitelj
20.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 1. izvršitelj
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka