Oglasi na određeno vrijeme

01.09.2021. - Viši stručni savjetnici - klasa 24
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
1. Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada 
- stručni suradnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 185.)

2. Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 190.)

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 290.)

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
1. Služba za stanove
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 321.)

2. Služba za poslovne prostore
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 325.)

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 362.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 24", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)
 

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
01.09.2021. - Viši stručni savjetnici - klasa 25
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
1. Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
a) viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 129.)

2. Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 134.)

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za žalbe
- viši upravni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 269.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 25", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)
 

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: -
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
23.07.2021. - Viši stručni savjetnik - klasa 19
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju

- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 314.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 2. kolovoza 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 26.08.2021. - Poziv za testiranje i razgovor - 03.09.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
23.07.2021. - Viši stručni savjetnici - klasa 22
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine

a) viši stručni savjetnik 5 izvršitelja  na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 305.)

b) viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja  na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije (red.br. radnog mjesta 306.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave odnosno do 2. kolovoza 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 22", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


 
Poziv na razgovor: 26.08.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 03.09.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: -
 
01.06.2021. - Stručni suradnik, stručni referent-arhivar - klasa 16
 
 
Datum objave:
01.06.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje 
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 71.)
b) stručni referent – arhivar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenice koja je u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 75.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. lipnja 2021. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 16", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
Poziv na razgovor:               24.06.2021. - Poziv na razgovor - 30.06.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 71
22.07.2021 - Rješenje o prijamu - radno mjesto 75
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka 
 
 
26.04.2021. - Stručni suradnik, stručni referent - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 333.)
b) stručni referent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 334.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- stručni referent – 4 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Opis poslova:
Poveznica na
dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 4. svibnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 17", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

OBRAZAC prijave (docx)
 
Poziv na razgovor:               02.06.2021. - Poziv za radno mjesto br. 333. - 17.06.2021.
02.06.2021. - Poziv za radna mjesta br. 334. i 363. - 15. i 16.06.2021. 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 333.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
30.08.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
03.09.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 334.
03.09.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 363.
Ishod postupka:   -
 
 
09.04.2021. - Stručni referent - klasa 7
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 7", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na razgovor - 21.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 08.07.2021. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
09.04.2021. - Viši stručni savjetnik, stručni suradnik - klasa 8
 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za zahvate u prostoru
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 220.)

2. Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 230.)

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 231.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 8", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 20.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 220.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 231.
Ishod postupka: 03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
12.03.2021. - Viši stručni savjetnik, viši stručni referent, viši upravni savjetnik - klasa 11
 
 
Datum objave:
12.03.2021.


Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 129.
viši stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 132.

Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 134.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe

- viši upravni savjetnik – 8 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 269.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

08.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 269. - 16.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 129. i 134. - 06.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 132. - 07.05.2021.
Obustava ili poništenje:     26.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 134.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
10.08.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
Ishod postupka:   10.09.2021. - Obavijest o ishodu
 
 
12.03.2021. - Više radnih mjesta - klasa 12
 
 
Datum objave:
12.03.2021.Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
SEKTOR ZA PRIPREMU POZIVA I PROVEDBU EU PROJEKATA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 185.
stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije,radno mjesto broj 186.

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 190.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada

- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 198.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA PROVEDBU EU PROJEKATA DIGITALIZACIJE
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 290.
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 292.

Služba za provedbu i praćenje EU projekata digitalizacije

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 294.
 viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 296.

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
SEKTOR ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I ZEMLJIŠTA
Služba za stanove

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 321.

Služba za poslovne prostore

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 325.

SEKTOR ZA NEPROCIJENJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, INVESTICIJSKE PROJEKTE, JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I TEHNIČKE POSLOVE
Služba za tehničke poslove

- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 362.
- stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 363.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 12", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 296. - 13.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 290. i 294. - 14.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 292. - 15.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radna mjesta broj 321., 325. i 362. - 27.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 363. - 28. i 29.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 186. - 04.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 185., 190. i  198. - 03.05.2021.
Obustava ili poništenje:     02.06.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
22.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 1. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 4. izvršitelj
11.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 5. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 292.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 4. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 296.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 1. izvršitelj
 
10.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 2. izvršitelj 
16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 186.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 198.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 185.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 5. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 1. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 2. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 3. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 4. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 5. izvršitelj
20.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 1. izvršitelj
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
09.03.2020. - Stručni suradnik - klasa 6
 
 
Datum objave:
09.03.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radno mjesto broj 20.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 17. ožujka 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

-
Obustava ili poništenje:     25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
 
10.02.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 260. - klasa 4
 
 
Datum objave:
10.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE

Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 260.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas podnosile su se na do 18. veljače 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

21.02.2020. - Poziv na razgovor 2. ožujka 2020. godine u 9 sati
Obustava ili poništenje: 25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
30.01.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 201. - klasa 3
 
 
Datum objave:
30.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 7. veljače 2020. godine. 
 
 

Poziv na razgovor:              

12.02.2020. - Poziv na razgovor za 20.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.03.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   05.06.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1
 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.01.2020. - POZIV na razgovor 5. veljače 2020. u 10 sati
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 24.02.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 

 

27.11.2019. - Administrativni asistent u kabinetu ministra - klasa 19
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
administrativni asistent u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
27.11.2019. - Posebni savjetnik u kabinetu ministra - klasa 18
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
 - posebni savjetnik u kabinetu ministra – 3 izvršitelja/ice
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:18", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
26.11.2019. - Stručni savjetnik - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 105.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas podnosile su se do 4. prosinca 2019. godine.
 

 
Poziv na razgovor:               13.12.2019. - Poziv na razgovor za 19.12.2019. u 12 sati 
Obustava ili poništenje:     16.01.2020. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   17.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
22.11.2019. - Viši stručni referent - klasa 16
 
 
Datum objave:
22.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 100.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 30. studenoga 2019. godine. 
 


 
Poziv na razgovor:               11.12.2019. - Poziv kandidatima za 19.12.2019. u 9:00 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.01.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   03.02.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
18.10.2019. - Stručni suradnik - klasa 15
 
 
Datum objave:
18.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
I. Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 128) radi zamjene duže vrijeme
odsutne službenice
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom prijavnom obrascu u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr odnosno do 26. listopada 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 15", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Prijavni obrazac (doc)
 


 
   
Poziv na razgovor:               13.11.2019. - POZIV r.m. broj 128. za 21. studenoga 2019. u 13 sati
Obustava ili poništenje:     16.12.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
05.09.2019. - Stručni suradnik i stručni referent - klasa 11
 
 
Datum objave:
05.09.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 20.

II. Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 69.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2019. godine. 

 
Poziv na razgovor:               25.09.2019. - Poziv r.m. broj 69. za 7.10.2019. u 9:00 sati
24.09.2019. - Poziv r.m. broj 20. za 1.10.2019. u 9:00 sati 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 69
04.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 20
Ishod postupka:   16.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka