Pozivi za iskazivanje interesa za premještaj u MPGI

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno Zakonu o državnim službenicima poziva državne službenika i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr u roku koji je određen u svakom pozivu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
  • dokaz o radnom iskustvu (obavezno elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja – ne starije od mjesec dana, neće se priznati kao dokaz dostavljena potvrda o stažu i plaći, obzirom da ne sadrži potrebne podatke). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za radnom mjesto na koje se prijavljuje
  • uvjerenje/svjedodžbu o položenom državnom ispitu, ako službenik ima položen državni ispit
  • zadnje rješenje o rasporedu službenika, odnosno zadnji ugovor o radu.

​Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju biti će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 

Objavljeni pozivi:

14.11.2022. - Poziv za iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/103
Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - KLASA 103“, u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 24. studenoga 2022. godine.
 
23.05.2022. - Poziv za iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/44
Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine“, u roku od 8 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 31. svibnja 2022. godine.
 
17.05.2022. - Poziv na iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/41 - glasnogovornik
Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za privremeni premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - glasnogovornik“, u roku od 8 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 25. svibnja 2022. godine.
 
11.05.2022. - Poziv na iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/32
Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine“, u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 23. svibnja 2022. godine.
 
25.04.2022. - Poziv na iskaz interesa Klasa: 112-01/22-01/26
Prijave se podnose putem elektroničke pošte na adresu: ljudski.potencijali@mpgi.hr s naznakom „Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine“, u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno do 5. svibnja 2022. godine.