Javni natječaj

12.05.2023. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9
 
 
Datum objave:
12.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 247.)
 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 251.)
 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 256.)
 
Odjel za komunikaciju i vidljivost
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 259.) 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 9“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
10.05.2023. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8
 
 
Datum objave:
10.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za ljudske potencijale
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 23.)
 
Služba za odnose s javnošću i informiranje
Odjel za odnose s javnošću i protokol
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 33.) 
 
Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za financijsko upravljanje i kontrole
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 53.)
 
Služba za računovodstvene poslove
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 58.)
 
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
- stručni referent – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 83.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 8“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 23. - 15.06.2023.
07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 83. - 14.06.2023.
09.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 33. - 16.06.2023.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
22.02.2023. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 5
 
 
Datum objave:
22.02.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
Sektor za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina
Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 119.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 121.)

Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 125.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 323.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 324.)
 
UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 365.)
stručni suradnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
 
Služba za žalbe
Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva
viši savjetnik specijalist – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima
Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 5" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

21.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 365., 366., 377. i 388. -
28.3.2023
22.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 323. i 324. - 30.3.2023
22.03.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 119., 121., 125. i 126. - 31.3.2023
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 119.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 126.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 323.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 366.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 377.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 388.)
Ishod postupka:   -
 
09.12.2022. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 12
 
 
Datum objave:
09.12.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
3.1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
3.1.3. Služba za odnose s javnošću i informiranje
3.1.3.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol
- voditelj Odjela  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 30.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA

4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 143.)

4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- voditelj Odjela (poslovi obnove) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 153.)
- koordinator provedbe obnove -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 155.)

4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- viši stručni savjetnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 159.)

4.3.3.2. Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova
- voditelj Odjela (poslovi obnove) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 162.)
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 165.)

4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 170.)

4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 181.)
- stručni suradnik za obnovu – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 182.)

4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 186.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)

4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2. Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
4.4.2.1. Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 197.)
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 199.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 202.)
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 204.)

4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 207.)
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 209.)

4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 211.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 216.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 19. prosinca 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 12" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

08.02.2023. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 143, 153, 155, 159, 162, 165, 170, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 192, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 216​. - 14.02.2023.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 143.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 155.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 159.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 170.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 181.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 197.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 199.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 202.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 204.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 209.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 165.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 182.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 186.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 211.)
07.06.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 216.)
Ishod postupka:   -
 
24.08.2022. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 10
 
 
Datum objave:
24.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
9.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
9.1.1. Služba za stanove
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 448.)
 
9.1.3. Služba za zemljišta
9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 462.)
 
9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 465.)
 
9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 495.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
9.2.4. Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 501.)
 
10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, EU POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
10.1. Sektor za trgovačka društva
10.1.1. Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 518.)
 
10.1.2. Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 522.)
 
10.1.3. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- voditelj Službe -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 523.)
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 525.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2022 odnosno do 1. rujna 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 10"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

28.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 462. i 465. - 2.11.2022.
31.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 448. - 7.11.2022.
08.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 495. i 497. - 14.11.2022.
08.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 501. - 15.11.2022.
17.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 523. - 23.11.2022.
25.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 518., 522. i 525. - 01.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 448.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 462.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 465.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 495.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 501.)
22.12.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 523.)
12.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 525.)
Ishod postupka:   -
 
17.08.2022. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9
 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
1. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za komunalno gospodarstvo
- stručni suradnik – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 137.)
 
2. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode
Stručni suradnik za obnovu – VJEŽBENIK – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
II.  UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
1. Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- stručni suradnik – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 248.)
 
III.  UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
1. Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za štete
- stručni suradnik – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 373.)
 
IV.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- stručni suradnik – VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 9"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

15.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 137. i 187. - 21.11.2022.
17.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 497. - 22.11.2022.
25.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 373. - 30.11.2022.
29.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 248. - 05.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 373.)
Ishod postupka:   -
 
17.08.2022. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8
 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 144.)
 
4.3.1.2. Odjel za pravna i stručna mišljenja
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 146.)
 
4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.1. Odjel za pravnu podršku
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 152.)
 
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 156.)
 
4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 161.)
 
4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- viši stručni referent za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 171.)
 
4.3.4.2. Odjel za koordinaciju aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 175.)
 
4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
 
4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 190.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
 
4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 208.)
 
4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 212.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- viši stručni savjetnik za obnovu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.)
 
5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
5.4. Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
5.4.1. Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije
5.4.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe projekata i programa europske i međunarodne pomoći
- koordinator provedbe obnove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 290.)
 
 5.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 296.)
 
5.4.2. Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
5.4.2.1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)
- viši stručni referent za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 302.)

5.4.2.2. Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 306.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 8"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

06.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m.  144., 146., 156., 161., 175., 180., 185., 187., 190., 192., 201., 203., 208., 212. i 215.- 11.10.2022. 
14.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 152. i 171. - 20.10.2022.
18.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 290., 296., 301., 302., 306. - 24.10.2022.
Obustava ili poništenje:     22.12.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 146.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 152.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 171.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 175.)
23.11.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 156.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 215.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 302.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 306.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 144.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 190.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 290.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 301.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 161.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 212.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 208.)
Ishod postupka:   -
 
16.02.2022. - Javni natječaj za za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 3
 
 
Datum objave:
16.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)

Služba za ljudske potencijale
Stručni suradnik – VJEŽBENIK
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 22.)

2. Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna
Stručni suradnik – VJEŽBENIK
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 39.)

3. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
Informatički referent
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
-viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 332.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.)

Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik
– 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)

Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)

Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik
– 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)

Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.)
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- Viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)

2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
– 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)

Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 392.)

Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 20/22 odnosno do 24. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 3"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

26.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 94. - 02.05.2022. 
29.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 377. i 384. - 05.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 19.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 332., 350., 352., 355., 358., 362., 366. i 370. - 20.05.2022.
20.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 39 - 26.05.2022.
26.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 22 - 02.06.2022.
13.06.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 388., 392. i 396. - 21.06.2022.
Obustava ili poništenje:     25.07.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 20.06.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 94.)
20.06.2022. - Rješenje o izboru (r.m. 39.)
04.07.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 17.)
04.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 22.)
18.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.332.)
19.08.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.388.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.392.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.396.)
03.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.355.)
Ishod postupka:   -
 
11.02.2022. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 2
 
 
Datum objave:
11.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 19/22 odnosno do 19. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,  10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.,  s naznakom "Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

19.04.2022. - Poziv na razgovor za 25.04.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   26.09.2022. - Obavijest o provedenom postupku
 
07.01.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 34
 
 
Datum objave:
07.01.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 3/22 odnosno do 15. siječnja 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 34", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

03.02.2022. - Poziv na testiranje i intervju - 10.02.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 23.05.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   21.06.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
15.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 30
 
 
Datum objave:
15.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)
 
2. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za aplikativnu podršku
- informatički referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 90.)

Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 93.) 
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 336.)
b) stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 337.)
 
Područni odjel Split
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 343.) 
 
2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.) 
 
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.) 
 
Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)
 
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)
 
Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)
 
Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
b) stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)
c) stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 368.) 
 
Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.) 
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 381.)
 
Služba za unapređenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)
 
2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 389.)
 
Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 23. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 30", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 90. i 93. - 19.01.2022. 
12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 20.01.2022 
20.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 336. - 27.01.2022.
24.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 337. - 31.01.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 381. i 384. - 04.02.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 350., 352., 355., 362., 366., 367., 368. i 370 - 01.02.2022. 
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 396. - 02.02.2022.
27.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 389. - 08.02.2022.
Obustava ili poništenje:     15.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
28.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 09.02.2022. - Rješenje o prijamu (r.m 90.)
11.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.337.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.366.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.367.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.368.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.389.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.396.)
12.04.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.384.)
Ishod postupka:   -
 
10.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 29
 
 
Datum objave:
10.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada 
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada 
- viši stručni referent –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 195.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 20. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 29", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

11.01.2022. - Poziv za 18.01.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 16.02.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   04.04.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
08.12.2021. - Javni natječaj u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 27
 
 
Datum objave:
08.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost  
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj 
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 16. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 27", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

07.01.2022. - Poziv na radno mjesto 174 - 14.01.2022.
11.01.2022. - Poziv za radno mjesto 240 - 17.01.2022.
Obustava ili poništenje:     16.02.2022. - Odluka o obustavi provedbe postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   16.02.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
01.09.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni savjetnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 249.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 23“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
Poziv na razgovor:               24.09.2021. - Poziv za radna mjesta 240. i 249. - 6.10.2021.
14.10.2021. - Poziv za radno mjesto 174. - 27.10.2021.
Obustava ili poništenje:     23.11.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 10.11.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 249.
Ishod postupka:   12.01.2022. - Obavijest o ishodu postupka
  
 
23.07.2021. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši stručni savjetnik –
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)

II. Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 2. kolovoza 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 21", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:
08.09.2021. - Poziv na testiranje za 16.09.2021.
Obustava ili poništenje:     06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 28.10.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 301.)
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
12.03.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13
 
 
Datum objave:
12.03.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 130.
- viši stručni  referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 132.

SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elemetarnih nepogoda 
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 135. 
stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 136.
-
viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 137.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 258.

Služba za štete i zastupanje te nadzor ostalih tijela
viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 262.
upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 264.

Služba za žalbe

upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 270.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 13", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

13.04.2021. - Poziv za radna mjesta 258, 262, 264 i 270 - 19.04.2021.
23.04.2021. - Poziv za radna mjesta 132. i 137. - 10.05.2021.
30.04.2021. - Poziv za radno mjesto 136. - 13.05.2021.
03.05.2021. - Poziv za radna mjesta 130. i 135. - 17.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 264.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 270.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 262.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 136.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 135.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 137.
10.11.2021. - Rješenje o izboru kandidatkinje - radno mjesto 130.
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
16.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 9
 
 
Datum objave:
16.12.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
glavni tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 11.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 140/20, odnosno do 24. prosinca 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

 

Poziv na testiranje/razgovor:    

31.12.2020.  - POZIV za četvrtak 7. siječnja 2021. prema rasporedu iz poziva   
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
16.10.2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 8
 
 
Datum objave:
16.10.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 95.)

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 200.)

7. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- ravnatelj/ica Uprave
– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 252.)

8. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 297.)

9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 316.)

10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 372.)
                           
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 113/20, odnosno do 24. listopada 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

  

Poziv na razgovor:              
09.11.2020.  - POZIV za 16. i 17. studenoga 2020. prema rasporedu iz poziva
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   07.04.2021. - Obavijest o provedenom postupku