Javni natječaj

28.06.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 11
 
 
Datum objave:
28.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pisarnice
- Referent - 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 86.)
 

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- Viši savjetnik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 191.) 
 
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- Viši savjetnik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 196.) 

Sektor za provedbu postupaka nabave u obnovi
Služba za pripremu dokumentacije za javnu nabavu u obnovi
- Viši savjetnik - 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 201.) 

Služba za provođenje javne nabave u obnovi
- Viši savjetnik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 203.) 

Služba za ugovaranje u postupcima obnove
- Viši savjetnik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 206.) 
 

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za koordinaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
Služba za koordinaciju provedbe programa financijske pomoći Europske unije
Odjel za upravljanje i praćenje provedbe programa financijske pomoći Europske unije
- Referent - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 403.) 
 

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- Referent - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 603.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 6. srpnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 11 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
28.06.2024. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 10
 
 
Datum objave:
28.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 15.)
 

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za odnose s javnošću, informiranje i protokol
Služba za odnose s javnošću i informiranje
Odjel za pitanja građana
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 110.)
 

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za financije i proračun
Služba za pripremu i izvršenje proračuna
Odjel za planiranje i analizu proračuna
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 126.)
 
Sektor za financije i proračun
Služba za financijsko upravljanje
Odjel za financijske kontrole
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 141.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 198.)
 
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Služba za  građevno-tehničku regulativu
Odjel za građevne proizvode i usluge
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 219.)
 
 
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Služba za programiranje, zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Odjel za zelenu urbanu infrastrukturu, kružno gospodarenje prostorom i zgradama i horizontalne aktivnosti
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 355.)
 
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 389.)
 
Sektor za koordinaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
Služba za koordinaciju provedbe aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 410.)
 
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 436.)
 
 
UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za registre i digitalnu arhivu
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 484.)
 
 
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorne podatke, kartografiku i geoinformatičku podršku
Služba za kartografiku i geoinformatičku podršku
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 542.)
 
 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za sukcesiju
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 611.)
 
 
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 640.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za dodjelu novčane pomoći za  nekonstrukcijsku obnovu zgrada
- Suradnik  - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 682.)
 
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije
- Suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 743.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 6. srpnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za javni natječaj - vježbenici“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx) 

 
Poziv na testiranje i razgovor: -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
28.06.2024. - Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - klasa 9
 
 
Datum objave:
28.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za opće poslove
Odjel za vozni park
- Namještenik III. vrste - vozač - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 79.)
 
Odjel za održavanje nekretnina
- Namještenik III. vrste - vozač - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 82.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 6. srpnja  2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za Oglas - KLASA: 9 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
12.06.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 6
 
 
Datum objave:
12.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za opće poslove
Odjel za vozni park
 - voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 77.)
 
Odjel za održavanje nekretnina
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 80.)
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za obnovu i dodjelu novčane pomoći zgrada oštećenih potresom
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 252.)
 
Odjel za dodjelu novčane pomoći za projektnu dokumentaciju i druge novčane pomoći 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 256.)
 
Sektor za obnovu i gradnju zgrada
Služba za organiziranu obnovu
Odjel za organiziranu obnovu poslovnih zgrada 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 283.) 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 284.)
 
 
Služba za uklanjanje zgrada i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
Odjel za dodjelu novčane pomoći za uklanjanje i gradnju zamjenske obiteljske kuće 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 297.)
 
Odjel za gradnju zamjenske obiteljske kuće 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 300.)
 
Sektor za stambeno zbrinjavanje u obnovi
Služba za trajno stambeno zbrinjavanje i zamjenu prava vlasništva umjesto obnove
Odjel za trajno stambeno zbrinjavanje 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 307.)
 
Odjel za zamjenu prava vlasništva umjesto obnove 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 311.) 
 
Služba za privremeno stambeno zbrinjavanje 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 315.)
 
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 329.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 458.)
 
Služba za obnovu i nacionalne kritične infrastrukture 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 460.)
 
Služba za tipske projekte i ostale akte 
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 466.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 516.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 517.) 
 
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 520.)
 
Služba za urbanističke planove uređenja državnog značaja 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 523.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 524.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 525.)
 
Sektor za prostorne podatke, kartografiku i geoinformatičku podršku
Služba za prostorne podatke 
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 538.)
 
Služba za kartografiku i geoinformatičku podršku 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 541.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 20. lipnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 6 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 05.07.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 77., 80., 252., 256., 283., 284., 297., 300., 307., 311., 315., 329., 458., 460., 466., 516., 517., 520., 523., 524., 525., 538. i 541. - 11.7.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
15.05.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 4
 
 
Datum objave:
15.05.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.)
 
Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 225.)
 
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine 
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 519.)
 
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 639.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 645.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 651.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 661.)
 
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 665.)
 
Sektor za podršku i privremeni smještaj
Služba za podršku potresom pogođenih područja
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 688.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 23. svibnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 5 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 28.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 215., 225., 519., 639., 645., 651., 661., 665. i 688. - 3.7.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -
 
08.05.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 5
 
 
Datum objave:
08.05.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pisarnice
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 86.)

Odjel pismohrane
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 87.)

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za likvidaturu i plaćanje računa
Odjel za likvidaturu i salda konti
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 161.)

Sektor za strateško planiranje, regulativu i izvještavanje
Služba za strateško planiranje
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 166.)

Sektor za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima
Služba za evidenciju i analizu
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 181.)

Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 193.)

UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 473.)

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za stanove
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 550.)
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 551.)

Služba za zemljišta
Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 563.)

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 564.)
- viši savjetnik - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 565.)
- suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 567.)

Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 569.)
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 571.)

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za imovinsko-pravne poslove
- viši savjetnik - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 606.)
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 607.)
- suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 608.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekosntrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 673.)

UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za najam i praćenje prihoda državnog proračuna
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 712.)

Sektor za imovinsko-pravne poslove stambenog zbrinjavanja
Služba za imovinsko-pravne poslove
Odjel za vlasničko-pravno uređenje
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 735.)

Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 744.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 16. svibnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 5 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 05.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 550., 551., 564., 565., 567., 569., 571., 606., 607. i 608. - 11.6.2024.
07.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 86., 161., 166., 181., 193., 473., 563., 673., 712., 735. i 744. ​ - 13.6.2024.
24.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 87. - 1.7.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: 17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 550.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 551.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 564.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 565.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 569.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 571.
17.07.2024. - Rješenje o prijmu rm. 606.
Ishod postupka:   -
 
13.03.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 2
 
 
Datum objave:
13.03.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor javnopravnih tijela
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 19.)

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 191.)

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 333.)

Služba za informacijski sustav i regulativu 
Odjel za regulativu i usklađenje s EU
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Služba za programiranje, zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Odjel za programiranje i praćenje
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 357.)

Služba za pripremu i objavu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje, komunikaciju i vidljivost
Odjel za pripremu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 363.)

Odjel za objavu poziva, komunikaciju i vidljivost
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 382.)

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata energetske obnove stambenih zgrada oštećenih u potresu
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 394.)

Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 515.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu provedbe odluka o obnovi
Odjel za provedbu odluka o obnovi višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 623.)

Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 634.)
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 635.)

Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 640.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 643.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 664.)

Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 672.)

UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica
Odjel za izgradnju
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 723.)
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 724.)

Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 746.)

Odjel za smještaj osoba odobrenom međunarodnom zaštitom
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 750.)

Služba za projekte i programe suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 754.)

Odjel za provedbu projekata i programa
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 758.)

PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC
Ispostava Zagreb
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 795.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 21. ožujka 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 2 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 16.4.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 191., 515., 723., 724., 746., 750., 754., 758., 795. - 22.4.2024.
16.4.2024. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 623., 634., 635., 640., 643., 664., 672. - 23.4.2024.
16.4.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 19. - 24.4.2024.
17.5.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm.333., 350., 367., 377., 382., 394. i 396. - 22.5.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: 25.06.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 19.)
25.06.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 191.)
28.06.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 19.)
09.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 515.)
12.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 672.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 333.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 367.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 377.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 724.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 754.)
17.07.2024. - Rješenje o prijmu (r.m. 795.)
Ishod postupka:   -
 
20.12.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 25
 
 
Datum objave:
20.12.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za razvoj ljudskih potencijala
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 66.) 
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za sustav, normizaciju i usklađivanje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.) 
 
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 225.) 
 
UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za praćenje rada, edukaciju korisnika sustava i analitiku
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 488.)
 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za tehničke poslove
- voditelj Službe (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 599.)
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 602.)
 
Služba za imovinsko-pravne poslove
- viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 606.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC

Ispostava Zagreb
- stručni referent - samostalni izvršitelj u Bjelovaru - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 798.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 28. prosinca 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 25 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 1.2.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 66., 215., 225., 488., 599., 602. i 606. - 6.2.2024.
Obustava ili poništenje:     04.04.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
01.07.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 21.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 66.)
21.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 602.)  
25.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 488.)
28.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 599.)
Ishod postupka:   -
 
29.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23
 
 
Datum objave:
29.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za razvoj aplikacija
- stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 480.)

Služba za registre i digitalnu arhivu
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 484.)

Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine 
Služba za praćenje stanja u prostoru i upravljanje sustavom digitalnih režima
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 494.)

Sektor za EU projekte digitalizacije
Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 505.)
- stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 506.)

Služba za praćenje provedbe EU projekata digitalizacije i izvještavanje
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 508.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 511.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 519.)
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 521.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 7. prosinca 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 23 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 03.01.2024. - Poziv na testiranje i intervju - 09.01.2024.
Obustava ili poništenje:     04.04.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 480.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 484.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 505.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 506.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 508.)
15.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 511.)
25.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 494.)
08.04.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 521.)
Ishod postupka:   -
 
29.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 19
 
 
Datum objave:
29.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu provedbe odluka o obnovi
Odjel za provedbu odluka o obnovi obiteljskih kuća
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 620.)

Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 639.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 645.)

Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije obiteljskih kuća
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 650.)
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 651.)

Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 656.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije obiteljskih kuća
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 661.)

Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 665.)

Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 676.)

Sektor za podršku i privremeni smještaj
Služba za podršku potresom pogođenih područja
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 688.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 7. prosinca 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 19 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 22.01.2024. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 620., 639., 645., 650., 651., 656., 661., 665., 676. i 688. - 29.01.2024.
Obustava ili poništenje:     04.04.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 28.03.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 620.)
08.04.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 650.)
08.04.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 676.)
15.04.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 656.)
Ishod postupka:   -
 
22.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 22
 
 
Datum objave:
22.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 333.)
 
Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 337.)
 
Služba za informacijski sustav i regulativu
Odjel za IEC, baze i registre
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 342.)
 
Odjel za regulativu i usklađenje s EU
- Viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Služba za programiranje, zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Odjel za programiranje i praćenje
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 357.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)
 
Služba za pripremu i objavu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje, komunikaciju i vidljivost
Odjel za pripremu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje
- Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Odjel za objavu poziva, komunikaciju i vidljivost
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)
 
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 372.)
 
Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)
 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 382.)
 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata  energetske obnove stambenih zgrada oštećenih u potresu
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 392.)
- Viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 394.)
 
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 30. studenoga 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 22 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 08.12.2023. - Poziv na testiranje i intervju - 14.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 31.01.2024. - Rjesenje o prijmu (rm. 337)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 342.)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 392.)

07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 372.)
07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 358.)
Ishod postupka:   -
 
06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
15.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21
 
 
Datum objave:
15.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 13.)
 
Služba za nadzor javnopravnih tijela
- Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 19.)
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 20.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 429.)
 
Sektor za lokacijskih dozvola
Služba za investicije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 449.)

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 455.)

Služba za obnovu i nacionalne kritične infrastrukture
- Stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 461.)

Služba za tipske projekte i ostale akte
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 464.)
 
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- Viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 515.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 23. studenoga 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 21 “, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 05.12.2023. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 13., 19. i 20. - 11.12.2023.
05.12.2023. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 429., 449., 455., 461. 464. i 515. - 12.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 31.01.2024. - Rješenje o prijemu (rm. 20.)
31.01.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 449.)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 429.)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 461.)
07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 13.)
07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 455.)
07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 464.)
Ishod postupka:   -
 
15.11.2023. - Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - klasa 20
 
 
Datum objave:
15.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za opće poslove
Odjel za održavanje nekretnina
- Namještenik III. vrste - vozač pratitelja - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 82.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 23. studenoga 2023. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za oglas- KLASA: 20“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx) 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 01.12.2023. - Poziv na intervju rm. 82. - 08.12.2023.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: 23.02.2024. - Rješenje o izboru
23.02.2024. - Rješenje o izboru
Ishod postupka:   -
 
10.11.2023. - Ponovljeni javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 16
 
 
Datum objave:
10.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 236.)

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 430.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na ponovljeni javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za ponovljeni javni natječaj - vježbenici“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 28.11.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 236. i 430. - 4.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 31.1.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 430)
Ishod postupka:   -
 
18.10.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 18
 
 
Datum objave:
18.10.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za opće pravne poslove
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 49.)
Služba za normativne poslove
Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 58.)
Služba za razvoj ljudskih potencijala
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 70.)
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za zajedničke i tehničke poslove
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 73.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica
Odjel za obnovu
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 720.)
Odjel za izgradnju
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 723.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 724.)
Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 742.)
Odjel za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 746.)
Odjel za smještaj osoba  odobrenom međunarodnom zaštitom
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 750.)
Služba za projekte i programa suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 754.)
Odjel za provedbu projekata i programa
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 758.)
 
PODRUČNA SLUŽBA PETRINJA
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 761.)
 
PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC
- Viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 792.)
Ispostava Zagreb
- Voditelj Ispostave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 794.)
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 795.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 26. listopada 2023. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 18“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx) 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 14.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 49. i 58. - 20.11.2023.
14.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 70. i 73. - 21.11.2023.
15.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 720., 723., 724., 742., 746., 750., 754., 758., 761., 792., 794. i 795​. - 22.11.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
07.03.2024. - Rješenje o oglašavanju rješenja ništavnim r.m. 742.
Rješenje o prijmu: 20.12.2023. - Rješenje o prijmu rm. 73.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 49.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 58.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 70.
17.01.2024. - 
Rješenje o prijmu rm. 720.
17.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 742.
13.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 761.
19.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 792.
19.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 794.
24.04.2024. - Rješenje o prijmu rm. 742.
Ishod postupka:   -
 
13.09.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 17
 
 
Datum objave:
13.09.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za financije i proračun
Služba za pripremu i izvršenje proračuna
Odjel za planiranje i analizu proračuna
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 127.)
 
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za knjigovodstveno i financijsko izvještavanje
Odjel za financijsko izvještavanje i analize
- Voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 148.)
           
Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 153.)
 
Služba za likvidaturu i plaćanje računa
Odjel za likvidaturu i salda konti
- Voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 159.)
 
Sektor za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima
Služba za raspolaganje oduzetom imovinom
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 184.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 191.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu provedbe odluka o obnovi
Odjel za provedbu odluka o obnovi višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 623.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje obiteljskih kuća
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 634.)
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 635.)
     
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 638.)
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 640.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 643.)
           
Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 655.)
- Viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 657.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 664.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća         
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 672.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 680.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 21. rujna 2023. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 17“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 18.10.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 127. - 24.10.2023.
23.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 148.,153.,159. i 191. - 02.11.2023.
31.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm.623., 634., 635., 638., 640., 643., 655., 657., 664., 672. i 680. - 08.11.2023.
05.12.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 184. - 11.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 148.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 153.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 159.
03.01.2024. - 
Rješenje o prijmu rm. 655.
03.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 657.
04.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 127.
08.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 638.
17.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 680.
31.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 184.
Ishod postupka:   -
 
30.08.2023. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 16
 
 
Datum objave:
30.08.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe
Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 33.)
 
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za razvoj ljudskih potencijala
Upravni referent  - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 69.)
 
UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za knjigovodstveno i financijsko izvještavanje
Odjel za financijsko izvještavanje i analize
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 151.)
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 236.)

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za informacijski sustav i regulativu
Odjel za IEC, baze i registre
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 345.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 430.)

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za pripremu i praćenje strateških projekata
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 445.)

UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za razvoj aplikacija
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 479.)
 
Sektor za EU projekte digitalizacije
Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 504.)
 
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu dokumentacije za odabir sudionika u obnovi
Stručni suradnik za obnovu - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 628.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za dodjelu novčane pomoći za  nekonstrukcijsku obnovu zgrada
Stručni suradnik za obnovu - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 681.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za projekte i programe suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 755.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za javni natječaj - vježbenici“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 21.09.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 33. i 151. - 27.09.2023.
22.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 236., 345., 445 i 755. - 28.09.2023.
22.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 628 i 681. - 29.09.2023.
29.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 479 i 504. - 05.10.2023.
06.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 69. - 12.10.2023.
Obustava ili poništenje:     08.11.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
07.03.2024. - Rješenje o oglašavanju rješenja ništavnim r.m. 628
Rješenje o prijmu: 04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 33.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 151.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 345.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 479.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 755.
05.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 445.
05.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 504.
08.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 628.
08.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 681.
12.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 69.
11.03.2024. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 628.
Ishod postupka:   -
 
30.08.2023. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 15
 
 
Datum objave:
30.08.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
13. UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 701.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10000 Zagreb, Vinogradska cesta 25, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za stambeno zbrinjavanje – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc) 
Poziv na testiranje/razgovor: 22.9.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 701. - 28.9.2023.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
12.05.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9
 
 
Datum objave:
12.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 247.)
 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 251.)
 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 256.)
 
Odjel za komunikaciju i vidljivost
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 259.) 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 9“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 13.6.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 247., 251., 256. i 259. - 19.6.2023.
Obustava ili poništenje:     11.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijmu: 26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 247.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 259.)
Ishod postupka:   -
 
10.05.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8
 
 
Datum objave:
10.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za ljudske potencijale
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 23.)
 
Služba za odnose s javnošću i informiranje
Odjel za odnose s javnošću i protokol
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 33.) 
 
Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za financijsko upravljanje i kontrole
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 53.)
 
Služba za računovodstvene poslove
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 58.)
 
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
- stručni referent - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 83.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 8“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 23. - 15.06.2023.
07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 83. - 14.06.2023.
09.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 33. - 16.06.2023.
15.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 53. - 21.06.2023.
19.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 94. - 26.06.2023.
Obustava ili poništenje:     11.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijmu: 26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 83.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 83.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 23.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 33.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 94.)
Ishod postupka:   -
 
22.02.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 5
 
 
Datum objave:
22.02.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
Sektor za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina
Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 119.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 121.)

Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 125.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 323.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 324.)
 
UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 365.)
stručni suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
 
Služba za žalbe
Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva
viši savjetnik specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima
Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima
viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 5" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

21.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 365., 366., 377. i 388. -
28.3.2023
22.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 323. i 324. - 30.3.2023
22.03.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 119., 121., 125. i 126. - 31.3.2023
Obustava ili poništenje:     14.07.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 119.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 126.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 323.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 366.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 377.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 388.)
Ishod postupka:   -
 
09.12.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 12
 
 
Datum objave:
09.12.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
3.1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
3.1.3. Služba za odnose s javnošću i informiranje
3.1.3.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol
- voditelj Odjela  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 30.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA

4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 143.)

4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- voditelj Odjela (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 153.)
- koordinator provedbe obnove -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 155.)

4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- viši stručni savjetnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 159.)

4.3.3.2. Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova
- voditelj Odjela (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 162.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 165.)

4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 170.)

4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 181.)
- stručni suradnik za obnovu - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 182.)

4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 186.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)

4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2. Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
4.4.2.1. Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 197.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 199.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 202.)
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 204.)

4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 207.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 209.)

4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 211.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 216.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 19. prosinca 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 12" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

08.02.2023. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 143, 153, 155, 159, 162, 165, 170, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 192, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 216​. - 14.02.2023.
Obustava ili poništenje:     08.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja
Rješenje o prijamu: 08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 143.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 155.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 159.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 170.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 181.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 197.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 199.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 202.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 204.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 209.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 165.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 182.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 186.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 211.)
07.06.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 216.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 203.)
Ishod postupka:   -
 
24.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 10
 
 
Datum objave:
24.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
9.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
9.1.1. Služba za stanove
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 448.)
 
9.1.3. Služba za zemljišta
9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 462.)
 
9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 465.)
 
9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 495.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
9.2.4. Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 501.)
 
10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, EU POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
10.1. Sektor za trgovačka društva
10.1.1. Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 518.)
 
10.1.2. Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 522.)
 
10.1.3. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- voditelj Službe -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 523.)
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 525.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2022 odnosno do 1. rujna 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 10"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

28.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 462. i 465. - 2.11.2022.
31.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 448. - 7.11.2022.
08.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 495. i 497. - 14.11.2022.
08.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 501. - 15.11.2022.
17.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 523. - 23.11.2022.
25.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 518., 522. i 525. - 01.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 448.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 462.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 465.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 495.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 501.)
22.12.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 523.)
12.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 525.)
Ishod postupka:   -
 
17.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9
 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
1. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za komunalno gospodarstvo
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 137.)
 
2. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode
Stručni suradnik za obnovu - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
II.  UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
1. Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 248.)
 
III.  UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
1. Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za štete
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 373.)
 
IV.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 9"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

15.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 137. i 187. - 21.11.2022.
17.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 497. - 22.11.2022.
25.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 373. - 30.11.2022.
29.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 248. - 05.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 373.)
Ishod postupka:   -
 
17.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8
 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 144.)
 
4.3.1.2. Odjel za pravna i stručna mišljenja
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 146.)
 
4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.1. Odjel za pravnu podršku
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 152.)
 
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 156.)
 
4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 161.)
 
4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 171.)
 
4.3.4.2. Odjel za koordinaciju aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 175.)
 
4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
 
4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 190.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
 
4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 208.)
 
4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 212.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.)
 
5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
5.4. Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
5.4.1. Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije
5.4.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe projekata i programa europske i međunarodne pomoći
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 290.)
 
 5.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 296.)
 
5.4.2. Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
5.4.2.1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 302.)

5.4.2.2. Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 306.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 8"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

06.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m.  144., 146., 156., 161., 175., 180., 185., 187., 190., 192., 201., 203., 208., 212. i 215.- 11.10.2022. 
14.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 152. i 171. - 20.10.2022.
18.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 290., 296., 301., 302., 306. - 24.10.2022.
Obustava ili poništenje:     22.12.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 146.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 152.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 171.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 175.)
23.11.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 156.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 215.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 302.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 306.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 144.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 190.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 290.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 301.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 161.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 212.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 208.)
Ishod postupka:   -
 
16.02.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 3
 
 
Datum objave:
16.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)

Služba za ljudske potencijale
Stručni suradnik - VJEŽBENIK
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 22.)

2. Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna
Stručni suradnik - VJEŽBENIK
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 39.)

3. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
Informatički referent
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
-viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 332.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.)

Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)

Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)

Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)

Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.)
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- Viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)

2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)

Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 392.)

Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 20/22 odnosno do 24. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 3"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

26.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 94. - 02.05.2022. 
29.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 377. i 384. - 05.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 19.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 332., 350., 352., 355., 358., 362., 366. i 370. - 20.05.2022.
20.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 39 - 26.05.2022.
26.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 22 - 02.06.2022.
13.06.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 388., 392. i 396. - 21.06.2022.
Obustava ili poništenje:     25.07.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 20.06.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 94.)
20.06.2022. - Rješenje o izboru (r.m. 39.)
04.07.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 17.)
04.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 22.)
18.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.332.)
19.08.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.388.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.392.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.396.)
03.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.355.)
Ishod postupka:   -
 
11.02.2022. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 2
 
 
Datum objave:
11.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 19/22 odnosno do 19. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,  10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.,  s naznakom "Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

19.04.2022. - Poziv na razgovor za 25.04.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   26.09.2022. - Obavijest o provedenom postupku
 
07.01.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 34
 
 
Datum objave:
07.01.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 3/22 odnosno do 15. siječnja 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 34", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

03.02.2022. - Poziv na testiranje i intervju - 10.02.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 23.05.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   21.06.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
15.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 30
 
 
Datum objave:
15.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)
 
2. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za aplikativnu podršku
- informatički referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 90.)

Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 93.) 
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 336.)
b) stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 337.)
 
Područni odjel Split
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 343.) 
 
2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.) 
 
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.) 
 
Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)
 
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)
 
Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)
 
Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
b) stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)
c) stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 368.) 
 
Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.) 
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 381.)
 
Služba za unapređenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)
 
2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 389.)
 
Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 23. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 30", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 90. i 93. - 19.01.2022. 
12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 20.01.2022 
20.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 336. - 27.01.2022.
24.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 337. - 31.01.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 381. i 384. - 04.02.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 350., 352., 355., 362., 366., 367., 368. i 370 - 01.02.2022. 
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 396. - 02.02.2022.
27.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 389. - 08.02.2022.
Obustava ili poništenje:     15.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
28.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 09.02.2022. - Rješenje o prijamu (r.m 90.)
11.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.337.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.366.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.367.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.368.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.389.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.396.)
12.04.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.384.)
Ishod postupka:   -
 
10.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 29
 
 
Datum objave:
10.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada 
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada 
- viši stručni referent –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 195.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 20. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 29", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

11.01.2022. - Poziv za 18.01.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 16.02.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   04.04.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
08.12.2021. - Javni natječaj u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 27
 
 
Datum objave:
08.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost  
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj 
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 16. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 27", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

07.01.2022. - Poziv na radno mjesto 174 - 14.01.2022.
11.01.2022. - Poziv za radno mjesto 240 - 17.01.2022.
Obustava ili poništenje:     16.02.2022. - Odluka o obustavi provedbe postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   16.02.2022. - Obavijest o ishodu postupka
 
01.09.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni savjetnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 249.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 23“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
Poziv na razgovor:               24.09.2021. - Poziv za radna mjesta 240. i 249. - 6.10.2021.
14.10.2021. - Poziv za radno mjesto 174. - 27.10.2021.
Obustava ili poništenje:     23.11.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 10.11.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 249.
Ishod postupka:   12.01.2022. - Obavijest o ishodu postupka
  
 
23.07.2021. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši stručni savjetnik –
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)

II. Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 2. kolovoza 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 21", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:
08.09.2021. - Poziv na testiranje za 16.09.2021.
Obustava ili poništenje:     06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 28.10.2021. - Rješenje o prijamu (red.br. radnog mjesta 301.)
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
12.03.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13
 
 
Datum objave:
12.03.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 130.
- viši stručni  referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 132.

SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elemetarnih nepogoda 
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 135. 
stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 136.
-
viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 137.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 258.

Služba za štete i zastupanje te nadzor ostalih tijela
viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 262.
upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 264.

Služba za žalbe

upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 270.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 13", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

13.04.2021. - Poziv za radna mjesta 258, 262, 264 i 270 - 19.04.2021.
23.04.2021. - Poziv za radna mjesta 132. i 137. - 10.05.2021.
30.04.2021. - Poziv za radno mjesto 136. - 13.05.2021.
03.05.2021. - Poziv za radna mjesta 130. i 135. - 17.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 264.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 270.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 262.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 136.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 135.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 137.
10.11.2021. - Rješenje o izboru kandidatkinje - radno mjesto 130.
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka
 
16.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 9
 
 
Datum objave:
16.12.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
glavni tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 11.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 140/20, odnosno do 24. prosinca 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

 

Poziv na testiranje/razgovor:    

31.12.2020.  - POZIV za četvrtak 7. siječnja 2021. prema rasporedu iz poziva   
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
16.10.2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 8
 
 
Datum objave:
16.10.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 95.)

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 200.)

7. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- ravnatelj/ica Uprave
– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 252.)

8. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 297.)

9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 316.)

10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 372.)
                           
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 113/20, odnosno do 24. listopada 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

  

Poziv na razgovor:              
09.11.2020.  - POZIV za 16. i 17. studenoga 2020. prema rasporedu iz poziva
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   07.04.2021. - Obavijest o provedenom postupku