Javni natječaj

01.09.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23
 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni savjetnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 249.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 23“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
Poziv na razgovor:               -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
  
 
23.07.2021. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21
 
 
Datum objave:
23.07.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
I.  Sektor za dokumente prostornog uređenja državne imovine
Služba za strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši stručni savjetnik –
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)

II. Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 2. kolovoza 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 21", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:
08.09.2021. - Poziv na testiranje za 16.09.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
12.03.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13
 
 
Datum objave:
12.03.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 130.
- viši stručni  referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 132.

SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elemetarnih nepogoda 
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 135. 
stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 136.
-
viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 137.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 258.

Služba za štete i zastupanje te nadzor ostalih tijela
viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 262.
upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 264.

Služba za žalbe

upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 270.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 13", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

13.04.2021. - Poziv za radna mjesta 258, 262, 264 i 270 - 19.04.2021.
23.04.2021. - Poziv za radna mjesta 132. i 137. - 10.05.2021.
30.04.2021. - Poziv za radno mjesto 136. - 13.05.2021.
03.05.2021. - Poziv za radna mjesta 130. i 135. - 17.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 264.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 270.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 262.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 136.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 135.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 137.
Ishod postupka:   -
 
16.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 9
 
 
Datum objave:
16.12.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
glavni tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 11.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 140/20, odnosno do 24. prosinca 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

 

Poziv na testiranje/razgovor:    

31.12.2020.  - POZIV za četvrtak 7. siječnja 2021. prema rasporedu iz poziva   
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
16.10.2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 8
 
 
Datum objave:
16.10.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 95.)

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 200.)

7. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- ravnatelj/ica Uprave
– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 252.)

8. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 297.)

9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 316.)

10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 372.)
                           
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 113/20, odnosno do 24. listopada 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

  

Poziv na razgovor:              
09.11.2020.  - POZIV za 16. i 17. studenoga 2020. prema rasporedu iz poziva
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   07.04.2021. - Obavijest o provedenom postupku
  
 
21.02.2020. - Stručni referent - klasa 5
 
 
Datum objave:
21.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO 
Sektor za financije
Služba za proračun, financijsko upravljanje i sigurnosne poslove
Odjel za pripremu i izvršenje proračuna
- stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto 47. 
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama", odnosno do 29. veljače 2020. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 5“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

Obrazac prijave (doc)


 
Poziv na testiranje/razgovor:       20.05.2020. - Ponovljeni poziv za 28. svibnja 2020.
16.03.2020. - Obavijest o otkazivanju testiranja i intervjua

10.03.2020. - Poziv za 18. ožujka 2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.09.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   06.11.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
03.01.2020. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 20
 
 
Datum objave:
03.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.2. Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 110.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj podnosile su se do 13. siječnja 2020. godine.
 

 


Poziv na testiranje
i razgovor: 


06.02.2020. - Poziv za 14.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu:
13.03.2020. - Rješenje o prijamu​
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu


  
16.10.2019. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - klasa 14
 
 
Datum objave:
16.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 69.a)

5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 118.a)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 162.a)

7. UPRAVA ZA NADZOR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 211.a)

10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 270.a)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2019, odnosno do 24. listopada 2019. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

08.11.2019. - POZIV za 14. i 15. studenoga 2019. prema rasporedu iz poziva 
Obustava ili poništenje:     14.10.2020. - Odluka o obustavi postupka provedbe javnog natječaja
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
09.10.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13
 
 
Datum objave:
09.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
3.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
3.1.1. SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
3.1.1.2. Odjel za opće i tehničke poslove
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 28.)
 
3.1.2. SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU
3.1.2.1. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 36.)
viši informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 37.)
informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 38.)
 
3.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 40.)
 
3.2. SEKTOR ZA FINANCIJE
3.2.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 55.)
 
3.3. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
3.1.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 62.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.1. SLUŽBA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 75.)
 
4.1.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 80.)
 
4.2. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.1. SLUŽBA ZA GRAĐEVNO-TEHNIČKU REGULATIVU
4.2.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 86.)
 
4.2.2. SLUŽBA ZA STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.2.1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 93.)
 
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 106.)
 
4.3.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I REGULATIVU
4.3.2.1. Odjel za IEC, baze i registre
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 115.)
 
5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
5.1. SEKTOR ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNE I EU POSLOVE
5.1.3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
- stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 141.)
- stručni suradnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 142.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 143.)
 
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. SEKTOR ZA PROSTORNO UREĐENJE
6.1.1. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE DRŽAVNE RAZINE I DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 169.)
 
6.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE REGIOANLNE I LOKALNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 172.)
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 173.)
 
6.2. SEKTOR LOKACIJSKIH DOZVOLA I INVESTICIJA
6.2.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA
6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 178.)
 
6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 183.)
 
6.2.2. SLUŽBA ZA PRIRPREMU I PRAĆENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 186.)
 
6.2.3. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 192.)
 
6.3. SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
6.3.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 201.)
 
6.3.2. SLUŽBA ZA TIPSKE PROJEKTE I OSTALE AKTE
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 203.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 205.)
 
6.3.3. SLUŽBA ZA IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA
- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 208.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 210.)
 
7. UPRAVA ZA NADOZR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1. SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1.1 SLUŽBA ZA NADZOR
- stručni suradnik vježbenik– 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 218.) 
 
7.1.2. SLUŽBA ZA PRAĆENJE RADA TIJELA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIH TIJELA
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 222.)
 
7.1.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE POSTUPAKA S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 227.)
 
7.2. SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
7.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ GIS APLIKACIJA
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 233.)
 
7.2.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ ALFANUMERIČKIH APLIKACIJA
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 237.)
 
7.2.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE REGISTARA O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ INFRASTRUKTURI
- stručni suradnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 243.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 244.)
 
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 246.)
 
9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.1. SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE
9.1.2. Odjel za međunarodno i europsko pravo
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 259.)
 
9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE I ZASTUPANJE
9.2.1. Odjel za žalbe
- upravni savjetnik -1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 266.)
 
9.2.2. Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 269.)
 
10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
10.1. SEKTOR ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
10.1.1. SLUŽBA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGE DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 275.)
 
10.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 277.)
 
10.2. SEKTOR ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I MEĐUNARODNU SURADNJU
10.2.1. SLUŽBA ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 281.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 17. listopada 2019. godine.
 

 


Poziv na testiranje i razgovor:              


26.11.2019. - POZIV r.m. broj 259.
26.11.2019. - POZIV r.m. broj 266. i 269.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 75.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 93.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 86.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 275., 277. i 281.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 243. i 244.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 183., 186. i 192.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 178.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 80.
21.11.2019. - POZIV r.m. broj 169., 172. i 173.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 222. i 227.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 106. i 115.
​20.11.2019. - POZIV r.m. broj 218.
19.11.2019. - POZIV r.m. broj 203. i 208.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 201.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 28.
15.11.2019. - POZIV r.m. broj 205. i 210.
14.11.2019. - POZIV r.m. broj 36. i 37.
13.11.2019. - POZIV r.m. broj 40.
12.11.2019. - POZIV r.m. broj 143.
11.11.2019. - POZIV r.m. broj 141. i 142.
08.11.2019. - POZIV r.m. broj 38.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 62.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 246.
06.11.2019. - POZIV r.m. broj 55.
05.11.2019. - POZIV r.m. broj 233. i 237.
Obustava ili poništenje:                   

22.01.2020. - Odluka o djelomičnoj obustavi
(r.m. 143., 203., 208. i 275.)

Rješenje o prijamu:
06.02.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 178.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 75.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 80.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 86.

23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 62.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 93.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 183.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 266.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 186.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 192.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 203.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 243.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 281.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 277.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 269.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 106.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 259.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 244.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 115.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 28.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 218.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 37.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 222.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 227.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 173.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 172.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 169.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 36.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 201.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 205.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 210.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 38.
17.12.2019. - Rješenje o ispravci Rješenja r.m. broj 40.
12.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 40.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 55.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 246.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 237.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 233.
Ishod postupka:   20.05.2020. - Obavijest o ishodu postupka