16.10.2020. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 8

 
 
Datum objave:
16.10.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 95.)

5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 138.)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 200.)

7. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- ravnatelj/ica Uprave
– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 252.)

8. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 297.)

9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 316.)

10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 372.)
                           
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 113/20, odnosno do 24. listopada 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

  

Poziv na razgovor:              
09.11.2020.  - POZIV za 16. i 17. studenoga 2020. prema rasporedu iz poziva
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   07.04.2021. - Obavijest o provedenom postupku