Download instalacije Pravilnika za izradu prostornih planova

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106, Zagreb,7.kolovoza 1998.) odredio je način prikazivanja grafičkih prostornih pokazatelja i planskih znakova u grafičkom dijelu prostornih planova. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva koje je nosilac autorskih prava, odobrava računalne programe kao sastavni dio Pravilnika i daje ih na korištenje bez dodatne naplate svim korisnicima koji sudjeluju u procesu izrade, praćenja i primjene prostornih planova u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i ovim Pravilnikom.

Grafički prostorni pokazatelji i planski znakovi su njegova prilagodba radu s računalom, u računalnim programima