Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju od 14. listopada do 20. listopada 2022

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u trajanju od 7 dana od 14. do 20. listopada 2022.