Ostali propisi

 • Zakon o tajnosti podataka
  (“Narodne novine”, broj 79/07 i 86/12)

 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka
  (“Narodne novine”, broj 108/96)

 • Opći porezni zakon
  (“Narodne novine”, broj 115/16)

 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
  (“Narodne novine”, broj 42/18

 • Zakon o općem upravnom postupku
  (“Narodne novine”, broj 47/09)

 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
  (“Narodne novine”, broj 61/18)

 • Etički kodeks državnih službenika
  (“Narodne novine”, broj 40/11 i 13/12)