08.05.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 5

 
 
Datum objave:
08.05.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pisarnice
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 86.)

Odjel pismohrane
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 87.)

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za likvidaturu i plaćanje računa
Odjel za likvidaturu i salda konti
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 161.)

Sektor za strateško planiranje, regulativu i izvještavanje
Služba za strateško planiranje
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 166.)

Sektor za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima
Služba za evidenciju i analizu
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 181.)

Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 193.)

UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 473.)

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za stanove
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 550.)
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 551.)

Služba za zemljišta
Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 563.)

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 564.)
- viši savjetnik - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 565.)
- suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 567.)

Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 569.)
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 571.)

Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za imovinsko-pravne poslove
- viši savjetnik - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 606.)
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 607.)
- suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 608.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekosntrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 673.)

UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za najam i praćenje prihoda državnog proračuna
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 712.)

Sektor za imovinsko-pravne poslove stambenog zbrinjavanja
Služba za imovinsko-pravne poslove
Odjel za vlasničko-pravno uređenje
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 735.)

Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 744.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 16. svibnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 5 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 05.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 550., 551., 564., 565., 567., 569., 571., 606., 607. i 608. - 11.6.2024.
07.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 86., 161., 166., 181., 193., 473., 563., 673., 712., 735. i 744. ​ - 13.6.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -