08.12.2021. - Javni natječaj u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 27

 
 
Datum objave:
08.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost  
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj 
na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na oba radna mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 16. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 27", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

07.01.2022. - Poziv na radno mjesto 174 - 14.01.2022.
11.01.2022. - Poziv za radno mjesto 240 - 17.01.2022.
Obustava ili poništenje:     16.02.2022. - Odluka o obustavi provedbe postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   16.02.2022. - Obavijest o ishodu postupka