09.12.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 12

 
 
Datum objave:
09.12.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
3.1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
3.1.3. Služba za odnose s javnošću i informiranje
3.1.3.1. Odjel za odnose s javnošću i protokol
- voditelj Odjela  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 30.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA

4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 143.)

4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- voditelj Odjela (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 153.)
- koordinator provedbe obnove -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 155.)

4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- viši stručni savjetnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 159.)

4.3.3.2. Odjel za praćenje stanja i izradu interventnih planova
- voditelj Odjela (poslovi obnove) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 162.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 165.)

4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 170.)

4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 181.)
- stručni suradnik za obnovu - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 182.)

4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 186.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)

4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2. Služba za provedbu mjera obnove višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
4.4.2.1. Odjel za obnovu višestambenih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 197.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 199.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 202.)
- stručni suradnik za obnovu -  2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 204.)

4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 207.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 209.)

4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 211.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 216.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 19. prosinca 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 12" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

08.02.2023. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 143, 153, 155, 159, 162, 165, 170, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 192, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 211, 216​. - 14.02.2023.
Obustava ili poništenje:     08.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja
Rješenje o prijamu: 08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 143.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 155.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 159.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 170.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 181.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 197.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 199.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 202.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 204.)
08.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 209.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 165.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 182.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 186.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
11.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 211.)
07.06.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 216.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 203.)
Ishod postupka:   -