10.05.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8

 
 
Datum objave:
10.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za ljudske potencijale
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 23.)
 
Služba za odnose s javnošću i informiranje
Odjel za odnose s javnošću i protokol
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 33.) 
 
Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za financijsko upravljanje i kontrole
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 53.)
 
Služba za računovodstvene poslove
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 58.)
 
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
- stručni referent - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 83.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 8“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 23. - 15.06.2023.
07.06.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 83. - 14.06.2023.
09.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 33. - 16.06.2023.
15.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 53. - 21.06.2023.
19.06.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 94. - 26.06.2023.
Obustava ili poništenje:     11.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijmu: 26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 83.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 83.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 23.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 33.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 94.)
Ishod postupka:   -