10.11.2023. - Ponovljeni javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 16

 
 
Datum objave:
10.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 236.)

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 430.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na ponovljeni javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za ponovljeni javni natječaj - vježbenici“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 28.11.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 236. i 430. - 4.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 31.1.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 430)
Ishod postupka:   -