10.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 29

 
 
Datum objave:
10.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada 
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada 
- viši stručni referent –
 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 195.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 20. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 29", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

Poziv na testiranje i razgovor:

11.01.2022. - Poziv za 18.01.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 16.02.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   04.04.2022. - Obavijest o ishodu postupka