16.02.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 3

 
 
Datum objave:
16.02.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)

Služba za ljudske potencijale
Stručni suradnik - VJEŽBENIK
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 22.)

2. Sektor za financije
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna
Stručni suradnik - VJEŽBENIK
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 39.)

3. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
Informatički referent
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 94.)
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
-viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 332.)

2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.)

Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)

Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)

Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)

Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.)
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- Viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)

2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)

Služba za regulativu i koordinaciju sustava upravljanja državnom imovinom
- Viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 392.)

Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 20/22 odnosno do 24. veljače 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 3"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

26.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 94. - 02.05.2022. 
29.04.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 377. i 384. - 05.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 19.05.2022.
13.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 332., 350., 352., 355., 358., 362., 366. i 370. - 20.05.2022.
20.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 39 - 26.05.2022.
26.05.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 22 - 02.06.2022.
13.06.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 388., 392. i 396. - 21.06.2022.
Obustava ili poništenje:     25.07.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 20.06.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 94.)
20.06.2022. - Rješenje o izboru (r.m. 39.)
04.07.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 17.)
04.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 22.)
18.07.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.332.)
19.08.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.388.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.392.)
16.09.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.396.)
03.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m.355.)
Ishod postupka:   -