22.02.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 5

 
 
Datum objave:
22.02.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
Sektor za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina
Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 119.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 121.)

Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 125.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 126.)

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 323.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 324.)
 
UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 365.)
stručni suradnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
 
Služba za žalbe
Odjel za žalbe iz područja prostornog uređenja i graditeljstva
viši savjetnik specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za zastupanje te nadzor u javnopravnim tijelima
Odjel za nadzor u javnopravnim tijelima
viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 388.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za natječaj - KLASA 5" 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor: 

21.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 365., 366., 377. i 388. -
28.3.2023
22.03.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 323. i 324. - 30.3.2023
22.03.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 119., 121., 125. i 126. - 31.3.2023
Obustava ili poništenje:     14.07.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 119.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 126.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 323.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 366.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 377.)
12.05.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 388.)
Ishod postupka:   -