01.06.2021. - Stručni suradnik, stručni referent-arhivar - klasa 16

 
 
Datum objave:
01.06.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje 
Služba za uredsko poslovanje
Odjel pismohrane
a) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice (red.br. radnog mjesta 71.)
b) stručni referent – arhivar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena do prestanka korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena službenice koja je u službi na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 75.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 
Tekst oglasa                                                   

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 9. lipnja 2021. godine, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 16", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
Poziv na razgovor:               24.06.2021. - Poziv na razgovor - 30.06.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 71
22.07.2021 - Rješenje o prijamu - radno mjesto 75
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka