12.03.2021. - Više radnih mjesta - klasa 12

 
 
Datum objave:
12.03.2021.Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
SEKTOR ZA PRIPREMU POZIVA I PROVEDBU EU PROJEKATA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 185.
stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije,radno mjesto broj 186.

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- stručni suradnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 190.

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada

- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 198.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA PROVEDBU EU PROJEKATA DIGITALIZACIJE
Služba za pripremu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 290.
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 292.

Služba za provedbu i praćenje EU projekata digitalizacije

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 294.
 viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 296.

III. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
SEKTOR ZA STANOVE, POSLOVNE PROSTORE I ZEMLJIŠTA
Služba za stanove

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 321.

Služba za poslovne prostore

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 325.

SEKTOR ZA NEPROCIJENJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, INVESTICIJSKE PROJEKTE, JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I TEHNIČKE POSLOVE
Služba za tehničke poslove

- viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 362.
- stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme do završetka rada na projektu Fond solidarnosti Europske unije, radno mjesto broj 363.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 12", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 296. - 13.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 290. i 294. - 14.04.2021.
06.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 292. - 15.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radna mjesta broj 321., 325. i 362. - 27.04.2021.
20.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 363. - 28. i 29.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 186. - 04.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 185., 190. i  198. - 03.05.2021.
Obustava ili poništenje:     02.06.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
22.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 1. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 4. izvršitelj
11.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 290. - 5. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 292.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 2. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 3. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 4. izvršitelj
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 296.
31.05.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 1. izvršitelj
 
10.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 325. - 2. izvršitelj 
16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 186.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 198.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 185.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 5. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 1. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 2. izvršitelj
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 3. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 4. izvršitelj
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 363. - 5. izvršitelj
20.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 294. - 1. izvršitelj
Ishod postupka:   03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka