16.12.2020. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/ne tajnika/ice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 9

 
 
Datum objave:
16.12.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
glavni tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 11.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" broj 140/20, odnosno do 24. prosinca 2020. godine, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika/ice – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc)

 

Poziv na testiranje/razgovor:    

31.12.2020.  - POZIV za četvrtak 7. siječnja 2021. prema rasporedu iz poziva   
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -