30.08.2023. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - klasa 15

 
 
Datum objave:
30.08.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
13. UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 701.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 10000 Zagreb, Vinogradska cesta 25, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za stambeno zbrinjavanje – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Obrazac prijave (doc) 
Poziv na testiranje/razgovor: 22.9.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 701. - 28.9.2023.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -