Državni plan prostornog razvoja (2024)

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 13.3.2024. godine Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja. Nositelj izrade Državnog plana prostornog razvoja je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a stručni izrađivač je Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu.

Pravna osnova i obveza izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja propisana je odredbom članka 66. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).
 
Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja provodi se sukladno odredbama članka 86. do članka 112. Zakona o prostornom uređenju, Pravilniku o prostornim planovima („Narodne novine“ broj: 152/23), Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj: 37/14, 154/14, 30/21, 75/22 i 61/23), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj: 115/15), Odluci o izradi Državnog plana prostornog razvoja („Narodne novine“ broj: 48/24) i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornoga uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Plana.
 
Za više informacija slijedite niže navedene linkove:
 
Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja (2024):


​Državni plan prostornog razvoja (2018)


Vlada Republike Hrvatske na 93. sjednici donijela je Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja. Nositelj izrade Državnog plana prostornog razvoja je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a stručni izrađivač Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Državni plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske.

Postupak izrade i donošenja Državnog plana provodi se sukladno Zakonu  o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, br. 37/14 i 154/14), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (Narodne novine, broj 122/15), ovoj Odluci i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Državnog plana.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja:

Postupak strateške procjene utjecaja  Državnog plana prostornog razvoja na okoliš: