Služba za odnose s javnošću i informiranje

  • Voditeljica službe Valentina Vincek


Upiti predstavnika medija
tel: 01 3782 487
e-pošta: press@mpgi.hr

Upiti građani vezani uz obnovu zgrada oštećenih potresom
tel: 01 3782 117
e-pošta: potres@mpgi.hr 

Upiti stranaka vezani uz državnu imovinu 
Tel:  01 6448-876 radnim danom od 9 do 11
Lokacija: Ivana Dežmana 10 - utorkom i četvrtkom od 13 do 15 sati (uz prethodnu najavu)

Ostali upiti građana
e-pošta: pitanja@mpgi.hr