Javno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva 4c1.1 (u razdoblju od 3.-18.6.2015.)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv u trajnom modalitetu
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i brazovanja'. Javni poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“; Aktivnost 4c1.1. “Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Bespovratna sredstva su namijenjena izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će u konačnici omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU .

Pedstavnici zainteresirane javnosti mogli su najkasnije do 18. lipnja 2015. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Uputa za prijavitelje (Obrazac sudjelovanja u javnom savjetovanju MGIPU 4c11) na e-mail adresu: ee@mgipu.hr