Poziv 4c1.4 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'


VAŽNO – Obavijest prijaviteljima o 3. izmjeni Poziva zbog povećanja alokacije!
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Poziv 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' raspisalo 16. studenog 2017. godine a raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom je pozivu iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu, u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200% od ukupnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava od 380 milijuna kuna te je poziv privremeno obustavljen 5. veljače 2018. godine.

17. srpnja 2018. godine donesena je Odluka o povećanju alokacije kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380 milijuna kuna na 1,1 milijardu kuna. Prijave na Poziv Ministarstva bile su moguće ponovno od 4. rujna 2018. g. no u svega dva dana zaprimljene je čak 311 prijava te je poziv ponovno obustavljen do 5. veljače 2019. godine. 

S ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti i minimalni bodovni prag određen u Pozivu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja 14. ožujka 2019. godine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan na 1.155 milijardi kuna.

Na Poziv su ukupno zaprimljene 758 prijave (447 prijave u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018.g. i 311 prijava u drugom krugu prijave do 5. rujna 2018.g.) a ukupni zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,56 milijarde kuna.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata može se preuzeti OVDJE.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Pozivom se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Ovim projektima energetske obnove kroz integrirani pristup predviđene su uštede energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
  • vjerske zajednice
  • udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori se objavljuju na internetskim stranicama ovog Ministarstva te na  www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: ee4@mgipu.hr  

Odgovori na pitanja - ažurirano 10. rujna 2018.g.

Ministarstvo kontinuirano održava informativne odnosno provedbene radionice a datum, vrijeme i mjesto održavanja radionica objavljuje se najmanje 10 kalendarskih dana prije njihova održavanja, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave poziva.

Informacije o održanim radionicama

Spomenimo i to kako je prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija, za energetsku obnovu zgrada do 2020. godine na raspolaganju je 311 milijuna eura iz ESI fondova, odnosno 211 milijuna eura za zgrade javnog sektora te 100 milijuna eura za zgrade stambenog sektora.