Poziv 4c2.2 'Energetska obnova višestambenih zgrada'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je 17. listopada 2016. godine raspisalo poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada te je zahvaljujući velikom interesu stanara, odnosno upravitelja zgrada i predstavnika suvlasnika ugovorilo cjelokupnu alokaciju koja je bila na raspolaganju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014-2020 stoga je poziv zatvoren 31. siječnja 2017. godine.

Svrha poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. 

U okviru ovog Poziva sredstva se dodijeljuju projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih iz Europskog fonda za regionalni razvoj:

  • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
  • GRUPA 2 – Horizontalne mjere


Prihvatljivi prijavitelji su:

  • GRUPA 1 - u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
  • GRUPA 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Na poziv su zaprimljene čak 649 prijave od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovorenim projektima obuhvaćeni su stanari 16 000 kućanstava u višestambenim zgradama.

Do 27. rujna 2018. godine potpisano je 584 ugovora.

Pregled potpisanih ugovora s kratkim opisom projekta

Potencijalni prijavitelji mogli su za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja putem e-pošte: ee.stambene@mgipu.hr

Odgovori na najčešća pitanja


Informativne radionice

Potencijalni prijavitelji na poziv mogli su se prijaviti na informativne radionice koje su se, u razdoblju kada je poziv bio otvoren za prijave, održavale na području cijele Republike Hrvatske.

Informacije o održanim radionicama