Postupci javne nabave bivšeg Ministarstva državne imovine

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) Ministarstvo državne imovine objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi osobe iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe bile u sukobu interesa.