Postupci javne nabave bivšeg Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao javni naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine, broj 120/16 i 114/22 (čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

OBAVIJEST ZA E-RAČUN:
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), obavještavamo vas da ste u obvezi izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine, za sve postupke javne nabave vezano uz ugovore koji su sklopljeni sa ovim Uredom ili nabava putem narudžbenica.

Nakon navedenog roka, u slučaju izdavanja računa u papirnom obliku, isti će vam biti vraćen.