Područje procjene vrijednosti nekretnina

Zakoni

 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)


Uredbe

 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)

 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 28/19

 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi 
  („Narodne novine“ broj 92/2193/2195/21) - stupa na snagu 1. rujna 2021.


Pravilnici

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 105/15)

 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 68/20, 12/24)

 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj 93/17)


Zakonodavstvo EU

 • Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 Tekst značajan za EGP
  (Službeni list Europske unije L 60, 28.2.2014., str. 34)

Ostali dokumenti i informacije


Arhiva propisa

 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 74/14)

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 79/14)

 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 114/15122/15) - prestao važiti 19.06.2020.

 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)