Zapošljavanje u bivšem Ministarstvu državne imovine

12.3.2020. Odluka o obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 5/19
12.3.2020. Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu 4/19
5.3.2020. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52., članka 61 i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:

1. Rješenje 05032020 (1)
2. Rješenje 05032020 (2)
3. Rješenje 05032020 (3)
4. Rješenje 05032020 (4)
5. Rješenje 05032020 (5)

 
13.2.2020. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52., članka 61 i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:
 
 1. Rješenje 13022020 (01)
 2. Rješenje 13022020 (02)
 3. Rješenje 13022020 (03)
 4. Rješenje 13022020 (04)
 5. Rješenje 13022020 (05)
 6. Rješenje 13022020 (06)
 7. Rješenje 13022020 (07)
 8. Rješenje 13022020 (08)
 9. Rješenje 13022020 (09)
 10. Rješenje 13022020 (10)
 11. Rješenje 13022020 (11)
 12. Rješenje 13022020 (12)
 13. Rješenje 13022020 (13)
7.2.2020. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na odredeno vrijeme 4/19
KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 536-02-01-01/01-20-05
Zagreb, 5. veljače 2020. godine
 

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 4/19

Drugi krug razgovora (intervjua) za kandidate koji su pristupili razgovoru (intervjuu) održanom dana 10. siječnja 2020. godine, a po objavljenom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme („Narodne novine“ br. 115/19) za radna mjesta za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana visoka stručna sprema, održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
13.2.2020. (četvrtak)
Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
velika dvorana u prizemlju
17:00-18:00   18:00
1 J.M.60   1 A.K.62.
2 A.Z.91   2 N.P.89.
3 M.M.90   3 A.B.87.
4 J.B.86.   4 M.Š.59.
5 K.G.79.   5 P.F.93.
6 M.B.74.   6 A.K.170.
7 N.J.62.   7 D.A.83.
8 Z.K.69.   8 M.A.S.81.
9 M.H.92.   9 D.P.87.
10 D.I.70.   10 V.Š.90.
11 M.M.88   11 M.P.70.
12 R.Š.91.   12 N.B.65.
      13 A.Š.84.

Napomena: Šifra kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sastoji se od inicijala imena i prezimena kao i posljednje dvije znamenke godine rođenja
 
Komisija za provedbu Oglasa
29.01.2020. Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 3/19
KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 536-02-01-01/11-20-10
Zagreb, 27. siječnja 2020. godine
 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME 3/19

 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme („Narodne novine“ br. 87/19) održat će se prema sljedećem rasporedu:

Radna mjesta za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana srednja stručna sprema
 

4.2.2020. (utorak)
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
velika dvorana u prizemlju
 
09:00-10:00   10:00-11:00   11:00-12:00   12:00-13:00   13:00-14:00
1 M.A.83   1 S.G.66   1 Đ.K.80   1 Ž.O.70   1 B.S.71
2 I.S.84   2 D.M.90   2 K.R.88   2 M.R.94   2 M.M.S.97
3 Z.L.67   3 P.P.91   3 T.B.91   3 I.P.71   3 S.H.63
4 S.B.80   4 S.Š.76   4 K.P.74   4 J.D.63   4 D.F.93
5 S.K.88   5 D.B.83   5 D.N.87   5 M.I.Ž.88   5 I.K.84
6 L.S.95   6 M.T.P.83   6 S.P.74   6 LJ.K.61   6 T.M.68
7 J.J.95   7 M.P.64   7 L.B.75   7 I.K.95   7 Đ.K.69
8 M.G.62   8 I.B.90   8 L.B.71   8 S.V.64   8 M.B.74
9 N.G.94   9 I.S.95   9 R.V.84   9 N.K.94   9 I.K.73
10 M.M.80         10 N.M.58   10 N.L.63   10 H.Ž.98
                           
14:00-15:00   15:00-16:00   16:00-17:00   17:00-18:00   18.00-19:00
1 I.M.78   1 A.D.85   1 D.M.92   1 V.V.72   1 I.B.85
2 T.K.90   2 K.O.97   2 K.V.65   2 B.B.76   2 V.B.64
3 E.V.97   3 S.M.86   3 V.J.69   3 A.N.M.74   3 S.S.O.75
4 M.K.95   4 I.K.87   4 A.K.94   4 D.R.78   4 J.P.57
5 J.F.79   5 N.R.96   5 A.B.95   5 D.M.81   5 M.K.67
6 V.J.65   6 K.K.61   6 R.K.98   6 K.T.66   6 K.M.70
7 M.K.73   7 A.B.Z.89   7 Ž.H.H.82   7 A.D.93   7 D.M.71
8 M.S.94   8 H.J.75   8 M.G.89   8 S.F.82   8 I.F.90
9 I.P.81   9 H.L.87   9 V.Š.65   9 R.T.69   9 P.P.92
      10 L.K.98         10 S.L.66      
 
Napomena: šifra kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa sastoji se od inicijala imena i prezimena kao i posljednje dvije znamenke godine rođenja.
 
Komisija za provedbu Oglasa
30.12.2019. Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 4/19
Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme („Narodne novine“ br. 115/19) održat će se prema sljedećem rasporedu.
23.12.2019. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 5/19
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17,  70/19 i 98/19) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) a temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“, br. 73/19) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel za oduzetu imovinu
2.1.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel pisarnice
2.1.1.2.-2. upravni/a referent/ica - 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo  i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, Odjel za javnu nabavu
2.2.1.1.-3. stručni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za poslovne prostore
3.1.2.-4. stručni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
3.1.3.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica -1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica -1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica -1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za trgovačka društva, Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za koordinaciju sustava upravljanja
4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica -1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za regulativu i izvještavanje
4.2.3.-4. stručni/a referent/ica -1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni  ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.

Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe, ovisno o uvjetu stručne spreme radnog mjesta za koje se podnosi prijava),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 5/19« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju. Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta (pisani dio testiranja).

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, https://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine https://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja. 
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
27.11.2019. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 4/19
KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01
Zagreb, 22. studeni 2019. godine
 
Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) a u svezi s Oglasom za prijam u državnu službu na određeno vrijeme KLASA: 112-01/19-01/09, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01 objavljenim 13. rujna 2019. godine u Narodnim novinama br. 87/19 i djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/19-01/09, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-09 od 14. studenog 2019. godine, te temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ br. 73/19) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

3.1.3.2.-3. stručni/a suradnik/ica– 2 izvršitelja/ice (povećan opseg posla)
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

3.1.3.2.-4. stručni/a referent/ica– 2 izvršitelj/ice (povećan opseg posla)
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za pravne poslove

3.2.2.-5. stručni/a suradnik/ica– 2 izvršitelj/ice (povećan opseg posla)
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili neke druge društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za tehničke poslove

3.2.3.-2. viši stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ice (povećan opseg posla)
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Za navedena radna mjesta očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit. Sukladno članku 56. stavku 4. Zakona o državnim službenicima, državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. preslik diplome odnosno svjedodžbe
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen). 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 4/19« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu. Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjavaju putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme.
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
14.11.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu
13.11.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52., članka 61 i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:
 
 1. Rješenje 13112019 (10)
 2. Rješenje 13112019 (11)
 3. Rješenje 13112019 (12)
 4. Rješenje 13112019 (13)
 5. Rješenje 13112019 (14)
 6. Rješenje 13112019 (15)
 7. Rješenje 13112019 (16)
 8. Rješenje 13112019 (17)
 9. Rješenje 13112019 (18)
 10. Rješenje 13112019 (19)
 11. Rješenje 13112019 (20)
 12. Rješenje 13112019 (21)
 13. Rješenje 13112019 (22)
11.11.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva državne imovine
KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-05
Zagreb, 11. studeni 2019. godine
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICA UPRAVNIH ORGANIZACIJA U SASTAVU MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE

 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva državne imovine („Narodne novine“ br. 98/19) održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
19.11.2019. (utorak) Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 
I.P.79 N.M.73 D.C.60 L.Ž.78 
 
Napomena:Šifra kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sastoji se od inicijala imena i prezimena kao i posljednje dvije znamenke godine rođenja.
 
 
Komisija za provedbu Javnog natječaja
25.10.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11,49/11, 150/11,34/12,37/13,38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:
 
 1. Rješenje 25102019 -1
 2. Rješenje 25102019 -2
 3. Rješenje 25102019 -3
 4. Rješenje 25102019 -4
17.10.2019. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva državne imovine
KLASA: 112-01/19-01/10
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01
Zagreb, 11. listopada 2019. godine

Na temelju članka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/17 i 89/19), ministar državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu
Ministarstva državne imovine

 
UPRAVA ZA NEKRETNINE

3.-1. ravnatelj/ica Uprave– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i    
   diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– istaknuti rezultati u području od značaja za rad Uprave za nekretnine,
– položen državni ispit,
– znanje engleskog ili njemačkog jezika
– znanje rada na računalu.

UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

4.-1. ravnatelj/ica Uprave– 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– istaknuti rezultati u području od značaja za rad Uprave za trgovačka društva,
– položen državni ispit,
– znanje engleskog ili njemačkog jezika,
– znanje rada na računalu.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. Na navedena radna mjesta ne mogu biti imenovane osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenoga ispita u zakonom propisanom roku. Državni ispit nije dužan/a polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit.

Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Ravnatelja/icu rješenjem imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere.

Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
– preslik diplome,
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
– preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
– dokaz o znanju engleskog ili njemačkog jezika,
– podatke o ispunjavanju uvjeta istaknutih rezultata rada u području od značaja za rad državnog tijela sukladno članku 4. stavku 4. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi („Narodne novine“ br. 77/07, 13/08 i 81/08).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja dužan/a je predočiti izvornik.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo državne imovine, 10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice, broj radnog mjesta i naziv ustrojstvene jedinice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidatom/injom prijavljenim/om na natječaj smatrat će se samo onaj/a kandidat/kinja koji/a je podnio/ijela pravodobnu i potpunu prijavu i koji/a ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva državne imovine na web-stranici Ministarstva http://imovina.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
 
 
14.10.2019. Obavijesti kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu broj 3/19
13.9.2019. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 3/19
KLASA: 112-01/19-01/09
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01
 
Zagreb, 10. rujna 2019. godine
 
Na temelju članka 61. stavaka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“ br. 73/19) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

Oglas
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu
2.1.1.-8. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Odjel pisarnice
2.1.1.2.-2. upravni/a referent/ica– 3 izvršitelja/ice (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu
2.2.1.-5. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove
3.1.1.-5. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za poslovne prostore
3.1.2.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-3. stručni/a suradnik/ica– 5 izvršitelja/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za investicijske projekte
3.2.1.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za pravne poslove
3.2.2.-5. stručni/a suradnik/ica– 5 izvršitelja/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili neke druge društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za tehničke poslove
3.2.3.-3. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za trgovačka društva, Sektor za trgovačka društva, Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje
4.1.1.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima
4.2.1.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za regulativu i izvještavanje
4.2.3.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica (povećan opseg posla) - na vrijeme od godinu dana
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Za navedena radna mjesta očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti: 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. preslik diplome odnosno svjedodžbe
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 3/19« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijma u državnu službu na određeno vrijeme.
 
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
22.8.2019 Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu državne imovine
6.8.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine
6.8.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11,49/11, 150/11,34/12,37/13,38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) u postupku prijema u državnu službu donose se slijedeća rješenja:
 1. Rješenje 02082019 -1
 2. Rješenje 02082019 -2
24.7.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/19
KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 24. srpnja 2019. godine
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 
I. faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 66/19) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, održat će se u utorak 30. srpnja 2019. godine, od 16:00-17:30 sati, u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema rasporedu koji se nalazi ovdje.
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u utorak 30. srpnja 2019. godine, od 19:00 sati pa nadalje u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen i usmeno priopćen kandidatima zajedno s rezultatima prve faze testiranja.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u četvrtak 1. kolovoza 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
Napomena:Šifra kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja sastoji se od inicijala imena i prezimena kao i posljednje dvije znamenke godine rođenja
31.7.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/19
Rezultati I. i II. faze testiranja nalaze se ovdje.
 
Raspored intervjua nalazi se ovdje.
23.7.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi za prijam u državnu službu
11.7.2019. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/19
KLASA: 112-02/19-01/07
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01
Zagreb, 8. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/2017) a u svezi s Javnim natječajem KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01 objavljenim 10. travnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 36/19 i djelomično obustavljenim KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-06 od 4. lipnja 2019. godine i KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-07 od 28. lipnja 2019. godine, te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 43/18, 52/18 ), Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za informatičku potporu i informacijsku sigurnost
2.1.2.-3. viši/a informatički/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Glavno tajništvo, Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, Odjel za javnu nabavu
2.2.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove
3.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
3.1.3.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-3. stručni/a suradnik/ca-1 izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog
natječaja na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 2/19« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju.
Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja. 
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
28.6.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Natječaja za zapošljavanje u državnoj službi
28.6.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi za prijam u državnu službu
4.6.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:
 
 1. Rješenje04062019-1
 2. Rješenje04062019-2
 3. Rješenje04062019-3
 4. Rješenje04062019-4
 5. Rješenje04062019-5
4.6.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
15.5.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/19
KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 30. travnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u četvrtak 16. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po slijedećem rasporedu.
 
Rezultati II. faze testiranja nalaze se ovdje.
 
Raspored razgovora 16.5.2019. nalazi se ovdje.
Komisija za provedbu javnog natječaja
9.5.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/19
KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 30. travnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u petak 10. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata prve faze testiranja.
 
Rezultati I. faze testiranja nalaze se ovdje.
 
Raspored II. faze testiranja nalazi se ovdje.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u četvrtak 16. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
30.4.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/19
KLASA: 112-01/19-01/04
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 30. travnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 

I. faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 36/19) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, održat će se u ponedjeljak 6. svibnja 2019. godine, od 17:00-19:00 sati, u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema rasporedu koji se nalazi ovdje.
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u petak 10. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata prve faze testiranja.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u četvrtak 16. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
10.4.2019. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/19
KLASA: 112-02/19-01/04
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-01
Zagreb, 8. travnja 2019. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/2017) a u svezi s Javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/433, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01 objavljenim 21. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama br. 116/18 i djelomično obustavljenim KLASA: 112-02/18-01/433, URBROJ: 536-02-01-01/01-19-06 od 15. ožujka 2019. godine, te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 43/18, 52/18 ), Ministarstvo državne imovine raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel za oduzetu imovinu
2.1.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za poslovne prostore
3.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika
 
Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
3.1.3.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za bivšu vojnu imovinu
3.1.3.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za tehničke poslove
3.2.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika
 
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za trgovačka društva, Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za koordinaciju sustava upravljanja
4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za regulativu i izvještavanje
4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 1/19« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju. Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja. 
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
18.3.2019. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:
 
 1. Rješenje15032019-1
 2. Rješenje15032019-2
 3. Rješenje15032019-3
 4. Rješenje15032019-4
 5. Rješenje15032019-5
 6. Rješenje15032019-6
 7. Rješenje15032019-7
 8. Rješenje15032019-8
 9. Rješenje15032019-9
 10. Rješenje15032019-10
 11. Rješenje15032019-11
 12. Rješenje15032019-12
 13. Rješenje15032019-13
 14. Rješenje15032019-14
 15. Rješenje15032019-15
 16. Rješenje15032019-16
 17. Rješenje15032019-17
 18. Rješenje15032019-18
 19. Rješenje15032019-19
18.3.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
1.2.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7/18
KLASA: 112-02/18-01/433
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 1. veljače 2019. godine
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME


u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati druge faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

U listovima u gornjoj tablici navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.

Na razgovor s Komisijom koji će se održati u subotu 2. veljače 2019. godine u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, pozivaju se kandidati koji su uspješno prošli obje faze testiranja, prema slijedećem rasporedu:
 
2.2.2019. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10
09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
1 D. Pinjo 1 D. Grgić 1 M. Hajek 1 K. Kapović
2 M. Kostelac 2 D. Softić 2 P. Bušurelo 2 B. Sušac
3 N. Sliško 3 D. Čule 3 T. Jeren 3 A. Valjak
4 K.Karmely 4 I.Š. Knezić 4 M. Posarić 4 N. Jakupović
5 M. Bartolić 5 Z. Viduka 5 D. Liković 5 I. Perhot 
6 M. Orlović 6 I. J. 6 S. Paulić 6 S. Baćani
7 A. Horvat     7 Lj. Barišić 7 B.S. Potočić
        8 J. Puljić 8 G. Prajdić
        9 A. Kocković 9 K. Briški
        10 I. Bućan 10 N. Valić
        11 V. Armenski 11 M. Bahlen
        12 V. Delić 12 L. Olama
        13 I. Sokač 13 I. Karas
        14 E. Čengić 14 E.M. Milardović
        15 I.R. Mačukat 15 H. Strbačko 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
29.1.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7/18
KLASA: 112-02/18-01/433
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 18. siječnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 7/18
  

  
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata prve faze testiranja.

Rezultati I. faze testiranja nalaze se ovdje.

Raspored II. faze testiranja nalazi se ovdje.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u subotu 2. veljače 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
25.1.2019. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 6/18
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
18.1.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7/18
KLASA: 112-02/18-01/433
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 18. siječnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 
I. faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 116/18) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, održat će se u subotu 26. siječnja 2019. godine, od 9:20-12:50 sati, u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona), prema rasporedu koji se nalazi ovdje.
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
Kockica 2
 
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata prve faze testiranja.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u subotu 2. veljače 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
21.12.2018. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7/18
KLASA: 112-02/18-01/433
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01
Zagreb, 19. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/2017) a u svezi s Javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/289, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01 objavljenim 17. listopada 2018. godine u Narodnim novinama br. 92/18 i djelomično obustavljenim KLASA: 112-02/18-01/289, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-04 od 22. studenog 2018. godine i KLASA: 112-02/18-01/289, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-10 od 13. prosinca 2018. godine, te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 43/18, 52/18 ), Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
Glavno tajništvo
Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu
Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu

2.1.1.-6. viši stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, ekonomske ili prometne struke u trajanju od najmanje 3 godine, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za oduzetu imovinu
2.1.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za nekretnine
Služba za zemljišta
Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

3.1.3.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za bivšu vojnu imovinu
3.1.3.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za trgovačka društva
Sektor za trgovačka društva
Služba za nestrateška trgovačka društva

4.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za strategije, planove i izvještavanje
Služba za koordinaciju sustava upravljanja

4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za regulativu i izvještavanje
4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog

Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol
5.-3. stručni/a suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Samostalni odjel za unutarnju reviziju
8.-3 unutarnji/a revizor/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika
Radna mjesta za koja je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema:

Glavno tajništvo
Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu,
Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu

2.1.1.-9. administrativni/a referent/ica – 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Odjel pisarnice
2.1.1.2.-2. upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za informatičku potporu i informacijsku sigurnost
2.1.2.-4. informatički/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu, Služba za računovodstvene poslove
2.2.2.-5. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za nekretnine
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za stanove

3.1.1.-5. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za poslovne prostore
3.1.2.-4. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za zemljišta
Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

3.1.3.1.-3. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za investicijske projekte

3.2.1.-4. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za pravne poslove
3.2.2.-6. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za tehničke poslove
3.2.3.-3. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.2.4.-4. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za trgovačka društva
Sektor za trgovačka društva
Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje

4.1.1.-4. stručni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
Stručni uvjeti:

Sektor za strategije, planove i izvještavanje
Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

4.2.1.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Služba za koordinaciju sustava upravljanja
4.2.2.-4. stručni/a referen/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 7/18« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju. Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja. 
MINISTAR
 
dr.sc. Goran Marić
17.12.2018. Javna objava ispravka rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:

1. Ispravak Rješenja 17122018-1
2. Ispravak Rješenja 17122018-2
3. Ispravak Rješenja 17122018-3
4. Ispravak Rješenja 17122018-4
5. Ispravak Rješenja 17122018-5
6. Ispravak Rješenja 17122018-6
13.12.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz 2018. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
13.12.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:

1. Rješenje13122018-1
2. Rješenje13122018-2
3. Rješenje13122018-3
4. Rješenje13122018-4
5. Rješenje13122018-5
6. Rješenje13122018-6
3.12.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/18-01/289
URBROJ: 5536-02-01-01/01-18-07
 
Zagreb, 3. prosinca 2018. godine
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 

 
u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati druge faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 92/18).
 
U listovima u gornjoj tablici navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.
 
Na razgovor s Komisijom koji će se održati u utorak 4. prosinca 2018. godine u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, pozivaju se kandidati koji su uspješno prošli obje faze testiranja, prema slijedećem rasporedu:
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10 (velika dvorana prizemlje)
R.b. 9:00-10:00 R.b. 10:00-11:00 R.b. 11:00-12:00 R.b. 12:00-13:00 R.b. 13:00-14:00 R.b. 14:00-15:00
1 S. P. Pintarić 1 I. Jurec 1 N. Vršić 1 S. Lekić 1 D. Grgić 1 B. Rak
2 M. Komeštik 2 M. Puškarić 2 N. Kovačić 2 K. Karmely 2 E. Murtić 2 Ž. Pranjić
3 K. Dominić 3 A. Horvat 3 M. Avdalović 3 A. Hercezi 3 S. Čabarkapa 3 I. Ramljak
4 I. Šunde 4 M. Kišan 4 S. Ćurić 4 S. B. Meštrov 4 M. Orlović 4 A. Bebek
5 A. M. Ćupić 5 S. Fudurić 5 K. Fučkor 5 I. Peša 5 Ž. Smiljanović 5 I. Pavić
6 I. Sokač 6 V. Perčin 6 M. Bogić 6 Ž. Leskovac 6 D. Mesar    
7 I. Cerovski 7 S. Grgurić 7 I. Lukačević 7 L. Aždajić 7 D. Pinjo    
8 G. Džidić 8 Z. Viduka 8 M. Žderić 8 M. Novak        
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
29.11.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/18-01/289
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-06
 
Zagreb, 29. studeni 2018. godine
 
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 
 
 
 
 
Poštovani,
 
Obavještavamo Vas da će se razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 92/18) s Komisijom održati u utorak
4. prosinca 2018. godine od 9:00 sati pa nadalje, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
 
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
23.11.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/18-01/289
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-05
 
Zagreb, 23. studeni 2018. godine
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

 
Rezultati I. faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 92/18) nalaze se na slijedećem linku.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Druga faza testiranja kandidata održat će se u subotu 1. prosinca 2018. godine, od 10:00-11:00 sati u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona), prema rasporedu koji se nalazi ovdje.

Kockica 2
 
Termini održavanja intervjua s kandidatima biti će objavljeni istovremeno s rezultatima druge faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
23.11.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz 2018. godine (6/18)
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeću Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine:

1. Odluka 6-18
10.11.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/18-01/289
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-03
 
Zagreb, 9. studeni 2018. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA
NEODREĐENO VRIJEME 
 
I. faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, održat će se u subotu 17. studenog 2018. godine, od 9:00-12:00 sati u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona). Raspored testiranja nalazi se ovdje.
 
Kockica 2
 
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.

 
Komisija za provedbu javnog natječaja
22.10.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:

1. Rješenje22102018-1
2. Rješenje22102018-2
3. Rješenje22102018-3
22.10.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnih natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme iz 2018. godine (4/18 i 5/18)

Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeće Odluke o djelomičnoj obustavi Javnih natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine:

1. Odluka 4-18
2. Odluka 5-18
17.10.2018. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 6/18
KLASA: 112-02/18-01/289
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01
Zagreb, 16. listopada 2018. godine
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/2017) a u svezi s Javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/147, URBROJ: 536-02-01/01-18-02 objavljenim 11. svibnja 2018. godine u Narodnim novinama br. 43/18 i djelomično obustavljenim KLASA: 112-02/18-01/147, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-10, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-10 od 1. kolovoza 2018. godine i KLASA: 112-02/18-01/147, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-11 od 4. rujna 2018. godine, te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 43/18, 52/18 ), Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 
Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu

2.1.1.-5. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za oduzetu imovinu

2.1.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu

2.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove

3.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

3.1.3.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

3.1.3.2.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Odjel za bivšu vojnu imovinu

3.1.3.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 3 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za investicijske projekte

3.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za trgovačka društva, Sektor za trgovačka društva

4.1.-1. načelnik/ca Sektora – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za nestrateška trgovačka društva

4.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

4.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelja/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Služba za regulativu i izvještavanje

4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog

Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol

5.-3. viši/a stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

Samostalni odjel za registar državne imovine

6.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelja/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke, informatičke, ekonomske ili pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog

Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju

7.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

8.-3 unutarnji/a revizor/ica – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 6/18« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju. Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja. 
 
 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
3.10.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 4/18, 5/18 i stručno osposobljavanje
Razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika („Narodne novine“ br. 82/18), na Oglas za prijam u državnu službu radi privremenog povećanja opsega posla („Narodne novine“ br. 83/18) i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa objavljenog 14. rujna 2018. godine na web stranici Ministarstva državne imovine i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radna mjesta za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana visoka stručna sprema, održat će se prema sljedećem rasporedu:

 
datum mjesto vrijeme kandidati
10.10.2018. Ministarstvo državne imovine

Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb

velika dvorana u prizemlju
9:00 D. T. Štrelov
J. Brkić
M. Soldo
I. Boričević
B. O. Soldo
S. Šaban
10:00 A. Gugić
M. Cokol
Ž. Vorkapić
T. Mandić
K. Isaković
M. Novak
11:00 D. Mustač
P. Periša
I. Matković
V. Njari
R. Štecher
P. Martek
S. Starčević
 
Komisija za provedbu oglasa
 
U Zagrebu, 3. listopada 2018. godine
19.9.2018. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 5/18
KLASA: 112-03/18-01/128
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01
Zagreb, 17. rujna 2018. godine
 
Na temelju članka 61. stavaka 1. i 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 78/2017) te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ br. 43/18 i 52/18) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 
 
 
Glavno tajništvo, Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, Odjel za javnu nabavu
 
2.2.1.1.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 3 izvršitelja/ice radi privremenog povećanja opsega poslova na vrijeme od 1 godine
 
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika
 
Uprava za nekretnine, Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za tehničke poslove

3.2.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 2 izvršitelja/ice radi privremenog povećanja opsega poslova na vrijeme od 1 godine

Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
Za navedena radna mjesta očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za oba radna mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti oba broja i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. preslik diplome,
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 5/18« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu. Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
 
 
 
 
 
 
 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
14.9.2018. Javni poziv na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine
KLASA: 112-03/18-01/127
URBROJ: 536-02-01/01-18-01
 
Zagreb, 12. rujna 2018.
 
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br.
92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 109/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu, KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 536-02-01/01-18-6 od 8. veljače 2018. godine, Ministarstvo državne imovine raspisuje
 
JAVNI POZIV
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ministarstvo državne imovine
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
 
Uprava za nekretnine
Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za pravne poslove
 
3.2.2.-5. stručni suradnik-2 polaznika/ce
 
Stručni uvjeti:
 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
 
 1. je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa visokom stručnom spremom;
 2. ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
 3. nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
 4. ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranih odredbi stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 
Popis prijavljenih kandidata/kinja Ministarstvo državne imovine dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
 
Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom na web stranici Ministarstva državne imovine www.imovina.gov.hr ili putem elektroničke pošte.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi ministar državne imovine, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja i trajanju nezaposlenosti.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati/kinje imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

U prijavi na Javni poziv navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te e-mail adresa) i naziv radnog mjesta. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od Šest mjeseci),
 6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici
Ministarstva državne imovine, na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
 

MINISTAR
   dr. sc. Goran Marić

 
14.9.2018. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika 4/18
KLASA: 112-03/18-01/126
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-01
 
Zagreb, 11. rujna 2018. godine
 
Na temelju članka 61. stavaka 1. i 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika

 
Uprava za nekretnine, Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Služba za pravne poslove

3.2.2.-3. viši/a upravni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Služba za tehničke poslove

3.2.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika
.
Za navedena radna mjesta očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za oba radna mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti oba broja i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. preslik diplome,
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 4/18« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu. Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
 
 
 

 
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
3.9.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz 2018. godine 1/18
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeće Odluke o djelomičnoj obustavi Javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine:

1. Odluka 1-18
 
30.8.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnih natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme iz 2018. godine (2/18 i 3/18)
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeće Odluke o djelomičnoj obustavi Javnih natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine:

1. Odluka 2-18
2. Odluka 3-18
3.8.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz svibnja 2018. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
3.8.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:
 1. Rješenje-03082018-1
 2. Rješenje-03082018-2
 3. Rješenje-03082018-3
 4. Rješenje-03082018-4
 5. Rješenje-03082018-5
 6. Rješenje-03082018-6
 7. Rješenje-03082018-7
 8. Rješenje-03082018-8
 9. Rješenje-03082018-9
20.07.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 3-18
KLASA: 112-03/18-01/112
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-06
           
Zagreb, 20. srpnja 2018. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 
Poštovani,
 
            razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika („Narodne novine“ br. 56/18), na radno mjesto 3.2.3.-2. za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana visoka stručna sprema, održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
 
 
datum vrijeme mjesto kandidati
26.7.2018. 10:00 Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, velika dvorana u prizemlju I. Drvar
J. Vuk Lipnjak
M. Marinčić
Ž. Vorkapić

 
 
 
S poštovanjem,
Komisija za provedbu oglasa
20.07.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
KLASA: 112-03/18-01/113
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-03
           
Zagreb, 20. srpnja 2018. godine
 
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 
Poštovani,
 
            razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenima na Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine, održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
 
datum vrijeme mjesto kandidati
26.7.2018. 11:00 Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, velika dvorana u prizemlju A. Župan
M. Rokić

 
 
 
S poštovanjem,
Komisija za provedbu javnog poziva
20.07.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 2-18
KLASA: 112-03/18-01/21
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-06
           
Zagreb, 20. srpnja 2018. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 
Poštovani,
 
            razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika („Narodne novine“ br. 43/18), na radna mjesta za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana visoka stručna sprema, održat će se prema sljedećem rasporedu:
 
 
datum vrijeme mjesto kandidati
26.7.2018. 9:00 Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, velika dvorana u prizemlju N. Pavičić
I. Mamić
T. Šiško
K. Papac
J. M. Kasanić
B. Perčinlić
D. Lajtner
M. Perić
B. Petravić

 
 
 
S poštovanjem,
 
Komisija za provedbu oglasa
6.7.2018. - Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 43/18)
KLASA: 112-02/18-01/147
URBROJ: 536-02-01/01-18-07
           
Zagreb, 6. srpnja 2018.
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine" br. 43/18)
 
u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati druge faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme, održanog u četvrtak 28. lipnja 2018. godine.
 
U listovima u gornjoj tablici navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.
 
Na razgovor (intervju) s Komisijom koji će se održati u petak 13. srpnja 2018. godine u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, pozivaju se kandidati koji su uspješno prošli obje faze testiranja, prema slijedećem rasporedu:
 
R.br. 09,00 do 10,00 R.br. 10,00 do11,00 R.br. 11,00 do 12,00 R.br. 12,00 pa dalje
1 M. Špiljak 1 J. Lukačić 1 K. Papac 1 D. Jurić
2 S. B. Meštrov 2 R. Živković 2 B. Perčinlić 2 M. Dokmanić
3 J. M. Kasanić 3 T. Šantić 3 T. Šiško 3 T. Zubak
4 E. Murtić 4 B. Rak 4 I. Družeta 4 Z. I.Škarić
5 I. Serdar 5 H. Ondej 5 K. Granatir 5 T. Petric
6 D. Mesar 6 J. B. Kovačević 6 F. Kreso 6 H. Hrženjak
7 Z. Fistonić 7 M. Vicković 7 M. Matković 7 N. Nenadić
8 K. Jurić 8 L. Jambrović 8 A. Lončarić 8 S. M. Urbanč
            9 M. B. Košaroš
            10 M. Barić
            11 R. Prica
            12 L. Zubalić
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
5.7.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članaka 52., 61. i članka 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) u postupku prijema u državnu službu Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja:

1. Rješenje - 05072018 - 1
2. Rješenje - 05072018 - 2
 
5.7.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 3/18
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi ODLUKU o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika.
 
21.6.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 43/18)
KLASA: 112-02/18-01/147
URBROJ: 536-02-01/01-18-06
           
Zagreb, 21. lipnja 2018.
 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine" br. 43/18)

 
Rezultati prve faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 43/18) nalaze se na sljedećem linku.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Druga faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme održat će se u četvrtak 28. lipnja 2018. godine, od 12:00 sati pa nadalje u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema rasporedu koji se nalazi ovdje.

Termini održavanja intervjua s kandidatima bit će objavljeni istovremeno s rezultatima druge faze testiranja.
  
Komisija za provedbu javnog natječaja
20.6.2018. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika 3/18
KLASA: 112-03/18-01/112
URBROJ: 536-02-01/01-18-01
 
Zagreb, 18. lipnja 2018.
 
Na temelju članka 61. stavaka 1. i 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika


Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

3.1.3.1.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za nekretnine, Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za tehničke poslove

3.2.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Za sva radna mjesta očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka prijema u državnu službu na određeno vrijeme.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. preslika diplome,
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 3/18« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu. Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na  razgovor (intervju).
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
 
Ministarstvo državne imovine

 
20.6.2018. Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje
KLASA: 112-03/18-01/113
URBROJ: 536-02-01/01-18-01
 
Zagreb, 19. lipnja 2018.
 
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br.92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 109/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu, KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 536-02-01/01-18-6 od 8. veljače 2018. godine, Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI POZIV
za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ministarstvu državne imovine


u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
 
Uprava za nekretnine
Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za pravne poslove
 
3.2.2.-5. stručni suradnik-2 polaznika/ce
 
Stručni uvjeti:
 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
 
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa visokom stručnom spremom;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranih odredbi stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
 
Popis prijavljenih kandidata/kinja Ministarstvo državne imovine dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
 
Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa pozvat će kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom na web stranici Ministarstva državne imovine www.imovina.gov.hr ili putem elektroničke pošte.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu.
 
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi ministar državne imovine, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja i trajanju nezaposlenosti.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidati/kinje imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

U prijavi na Javni poziv navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te e-mail adresa) i naziv radnog mjesta. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
 6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ministarstva državne imovine na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.
MINISTAR
dr.sc. Goran Marić
 
 
 
 
14.6.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 2/18
KLASA: 112-03/18-01/21
URBROJ: 536-02-01/01-18-04
           
Zagreb, 14. lipnja 2018.
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 
Poštovani,
 

            razgovor (intervju) s kandidatima prijavljenima na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika, na radna mjesta za koja je kao stručni uvjet za obavljanje poslova propisana srednja stručna sprema, održat će se 20. lipnja 2018 godine od 8:00 sati pa nadalje u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu. (klikom na link otvara se raspored)

 
S poštovanjem,
Komisija za provedbu oglasa
4.6.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 43/18)
KLASA: 112-02/18-01/147
URBROJ: 536-02-01/01-18-05        
Zagreb, 4. lipnja 2018.
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
("Narodne novine" br. 43/18)
 
Prva faza Testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 43/18) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se u subotu 9. lipnja 2018. godine, s početkom u 12:00 sati u Velikoj dvorani u prizemlju Ministarstva uprave, Maksimirska cesta 63, 10000 Zagreb, Ulaz s dvorišne strane, prema popisu koji se nalazi ovdje
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
Rezultati prve faze testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva državne imovine www.imovina.gov.hr.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se samo kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Druga faza Testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen, zajedno s rezultatima prve faze testiranja.
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
11.5.2018. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/18
KLASA: 112-02/18-01/147
URBROJ: 536-02-01/01-18-02
 
Zagreb, 7. svibnja 2018.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17), a u svezi s Javnim natječajem KLASA: 112-02/17-01/1439, URBROJ: 536-02-01/01-17-01 od 27. prosinca 2017. objavljenim u Narodnim novinama broj 130/17, te djelomično obustavljenim, KLASA: 112-02/17-01/1439, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-05 od 31. siječnja 2018. godine i KLASA: 112-02/17-01/1439, URBROJ: 536-02-01-01/01-18-09 od 15. ožujka 2018. godine Ministarstvo državne imovine ponovno raspisuje
 

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Uprava za nekretnine

Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta

Služba za poslovne prostore

3.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Odjel za bivšu vojnu imovinu
3.1.3.3.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Služba za investicijske projekte

3.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za pravne poslove
3.2.2.-5. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Područna jedinica Rijeka
3.2.4.2.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, građevinske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za trgovačka društva

Sektor za strategije, planove i izvještavanje

Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

4.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za koordinaciju sustava upravljanja
4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za regulativu i izvještavanje
4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz Javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.

Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj 1/18« u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u Javnom natječaju.

Obrazac prijave na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ , br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na Javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja stranog jezika i znanja rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava Javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom Javnog natječaja.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon Javnog natječaja.  
 
                                                                                           Ministarstvo državne imovine
 
11.5.2018. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika 2/18
KLASA: 112-03/18-01/21
URBROJ: 536-02-01/01-18-01
 
Zagreb, 7. svibnja 2018.
 
Na temelju članka 61. stavaka 1. i 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika

Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel pisarnice
 
2.1.1.2.-2 upravni/a referent/ica– 2 izvršitelja/ice
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.
 
Uprava za nekretnine, Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za pravne poslove

3.2.2.-3. viši/a upravni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju

7.-1. voditelj/ica Samostalnog odjela– 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Osobe se primaju u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutnih službenika.

Za radna mjesta 2.1.1.2.-2 upravni/a referent/ica– 2 izvršitelja/ice i 3.2.2.-3. viši/a upravni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica očekivani početak rada je odmah po okončanju postupka, a za radno mjesto 7.-1. voditelj/ica Samostalnog odjela– 1 izvršitelj/ica očekivani početak rada je 28. svibnja 2018. godine.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku svjedodžbe ili preslika diplome,
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas 2/18« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.

Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na  razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
 
Komisija će u razgovoru s kandidatima/ kinjama utvrditi i ocijeniti interese kandidata/ kinja, profesionalne ciljeve kandidata/kinja, motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, stečeno radno iskustvo u struci kandidata/kinja te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu kao i poznavanje rada vezano za radna mjesta za koje konkuriraju.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) s Komisijom povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme.

 
9.4.2018. Obavijesti i upute kandidatima koji su se javili na javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine
KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 536-02-01/01-18-03
 
Zagreb, 9. travnja 2018.
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
   
Razgovori s kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine, a koji ispunjavaju formalne uvjete poziva, održat će se u četvrtak, 12. travnja 2018. godine od 9,00 sati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb prema sljedećem rasporedu:
 
datum vrijeme mjesto kandidati
12.04.2018. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
velika dvorana u prizemlju
P. Žuljević
M. Radoš
I. Bilić
M. Škaljac
M. Lorković
K. Paun
J. Mikecin
B. Šljivar
K. Bilić
12.04.2018. 10:15 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
velika dvorana u prizemlju
S. Milak
Z. Kos
K. Vidić
P. Hohnjec
A. Levatić
M. Lukač
M. Đurđević
K. Badrov
K. Rudić
 
Komisija za provedbu poziva

 
20.3.2018. Javni poziv na stručno osposobljavanje
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 109/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu, KLASA: 112-03/18-01/1, URBROJ: 536-02-01/01-18-6 od 8. veljače 2018. godine, Ministarstvo državne imovine raspisuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine u trajanju od 12 mjeseci.
 
19.3.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz prosinca 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
19.3.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:
 
 1. Rješenje-19032018-1
 2. Rješenje-19032018-2
 3. Rješenje-19032018-3
 4. Rješenje-19032018-4
 5. Rješenje-19032018-5
 6. Rješenje-19032018-6
 7. Rješenje-19032018-7
15.2.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 130/17)

KLASA: 112-02/17-01/1439
URBROJ: 536-02-01-01/01-18-07
           
Zagreb, 15. veljače 2018.
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU
NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine" br. 130/17)
 
Poštovani,
 
            u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati druge faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme, održanog u subotu 10. veljače 2018. godine.
 
U listovima u gornjoj tablici navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.
 
Na razgovor (intervju) s Komisijom koji će se održati u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, pozivaju se kandidati koji su uspješno prošli obje faze testiranja, prema slijedećem rasporedu:
 
 

Utorak
20.2.2018.
od 9,00-10,00

Utorak
20.2.2018.
od 10,00-11,00

Srijeda
21.2.2018.
od 9,00-10,00

Srijeda
21.2.2018.
od 10,00-11,00

Četvrtak
22.2.2018.
od 9,00-10,00

Četvrtak
22.2.2018.
od 10,00-11,00

R. Brgić J. Domjanić N. Rengel K. Štimac T. Šiško M. Major
Z. Gmaz M. Stamać M. Pandžić T. Šimić A. Sučić S. Kantor
K. Mišić Pažin P. Vukić V. Čović A. Hitner Jančić V. Suša Pavić M. Sepčić
S. Issa Majdak M. Mišir I. Bošnjak M. Raguž S. Guštin J. Vnouček
P. Martinović I. Sviben M. Smoljanić R. Prica V. Vrčak A. Buljan
K. Milobara D. Combaj R. Burić B. Lesica T. Slaković K. Dominis
 

Komisija za provedbu javnog natječaja
15.2.2018. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu
Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/18-01/10, URBROJ: 515-03-01-02/8-18-2 od 22. siječnja 2018. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/18-01/10, URBROJ: 513-05-01-18-3 od 1. veljače 2018. godine, ministar državne imovine donosi Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo državne imovine za 2018. godinu.
 
7.2.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 130/17)
Rezultati prve faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 130/17) nalaze se na sljedećem linku.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Druga faza testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme održat će se u subotu 10. veljače 2018. godine, od 09:00 sati pa nadalje u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

 
R.br Vrijeme testiranja
09:00 do 10:00
Vrijeme testiranja
10:15 do 11:15
Vrijeme testiranja
11:30 do 12:30
1 D. Gavranović A. Sučić T. Šimić
2 P. Vukić M. Pandžić R. Brgić
3 M. Mišir P. Martinović A. Hinter Jančić
4 I. Duvnjak J. Vnouček T. Šiško
5 I. Sviben K. Milobara K. Matejčić
6 D. Combaj B. Perčinlić M. Raguž
7 S. Kantor V. Čović R. Prica
8 K. Mišić Pažin D. Jakić Maurman D. Čuljak
9 D. Margan I. Bošnjak V. Suša Pavić
10 A. Buljan V. Vrčak B. Lesica
11 S. Issa Majdak J. Domjanić M. Galušić
12 S. Rupić S. Čordaš M. Stamać
13 M. Major M. Smoljanić S. Guštin
14 O. Šimić K. Štimac Z. Puljiz
15 M. Sepčić K. Dominis Z. Gmaz
16 N. Rengel T. Salaković R. Burić


Termini održavanja intervjua s kandidatima biti će objavljeni istovremeno s rezultatima druge faze testiranja.
 
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 
 
2.2.2018. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz prosinca 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
29.1.2018. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (NN 130/17)
KLASA: 112-02/17-01/1439
URBROJ: 536-02-01/01-18-04        
Zagreb, 29. siječnja 2018.
 

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 130/17)


Prva faza Testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 130/17) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se u subotu 3. veljače 2018. godine, s početkom u 10:00 sati u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona), prema popisu koji se nalazi ovdje.
 
Kockica 2
 
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
Rezultati prve faze testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva državne imovine www.imovina.gov.hr u utorak 6. veljače 2018. godine.
 
U drugu fazu testiranja upućuju se samo kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 
Druga faza Testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se u subotu 10. veljače 2018. godine, od 9:00 sati pa nadalje u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema rasporedu koji će biti objavljen u utorak 6. veljače 2018. godine, zajedno s rezultatima prve faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
19.1.2018. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:
 
 1. Rješenje-19012018-1
 2. Rješenje-19012018-2
 3. Rješenje-19012018-3
 4. Rješenje-19012018-4
 5. Rješenje-19012018-5
 6. Rješenje-19012018-6
 7. Rješenje-19012018-7
 8. Rješenje-19012018-8


 
Obavijest o zaštiti osobnih podataka
Podnošenjem prijave na  Javni natječaj/Oglas za zapošljavanje, podnositelj prijave izričito je suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste objaviti u skladu s odredbom članka 10. stavka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13 i 85/15.)
27.12.2017. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 4/17
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, br. 58/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel za oduzetu imovinu

2.1.1.1.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo  i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, Odjel za javnu nabavu

2.2.1.1.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za računovodstvene poslove

2.2.2.-3. viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

2.2.2.-4. stručni/a suradnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove

3.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za poslovne prostore

3.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

3.1.3.2.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Odjel za bivšu vojnu imovinu

3.1.3.3.-1. voditelj/ica Odjela – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, građevinske, arhitektonske ili geodetske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika

3.1.3.3.-2 viši stručni savjetnik/ica – 2 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Područna jedinica Rijeka

3.2.4.2.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, građevinske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za trgovačka društva, Sektor za trgovačka društva, Služba za nestrateška trgovačka društva

4.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

4.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za koordinaciju sustava upravljanja

4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za regulativu i izvještavanje

4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol

5.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju

7.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.

Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u javnom natječaju. Obrazac prijave na javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji  („Narodne novine“ , br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja stranog jezika i znanja rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon javnog natječaja.
Ministarstvo državne imovine
27.12.2017. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje - javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 4/17
15.12.2017. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz rujna 2017.
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
14.12.2017. Rezultati testiranja, obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

U tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati testiranja kandidata prijavljenih na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme održanog u subotu 9. prosinca 2017. godine.
 
U listovima u gornjoj tablici navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.

Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a zbog velikog broja kandidata koji su na provjeri  znanja, sposobnosti i vještina zadovoljili, na razgovor s Komisijom (intervju) poziva se dio kandidata po svakom radnom mjestu prema slijedećem rasporedu:
 
datum vrijeme mjesto kandidati
19.12.2017. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
M. Bahlen
L. Olama
I. Bućan
S. Baćani
A. Štefičar
A. Kocković
I. Ištaković
A. Valjak
N. Popović
G. Jurišić
19.12.2017. 10:15 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
Z. Kotarac
N. Marinković
G. Prajdić
S. Kuzmić
K. Špiljar
M. Milisavić
A. Špilhjar
Z. Lehki
S. Terze
T. Belečić
19.12.2017. 11:30 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
M. Baković
A. Klujber
E. Matanović Milardović
A. Fajković
A. Piljak
N. Jaić
19.12.2017. 12:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
T. Jeren
I. Gemić
D. I. Kuharić
A. Kuzmanović
K. Keglević Boroša
A. Šimunović
I. Vukojević
N. Mihetec
  
Komisija za provedbu oglasa
 
13.12.2017. Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
Na temelju članka 52. i članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi slijedeća rješenja o prijemu u državnu službu:

1. Rješenje-13122017-1
2. Rješenje-13122017-2
3. Rješenje-13122017-3
4. Rješenje-13122017-4
5. Rješenje-13122017-5

 
4.12.2017 Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme iz studenog 2017.
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
1.12.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-03/17-01/09
URBROJ: 536-02-01/01-17-05
           
Zagreb, 1. prosinca 2017.

Testiranje kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se u subotu 9. prosinca 2017. godine, od 10:00 sati pa nadalje u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona), prema rasporedu koji se nalazi ovdje.
 
Kockica 2
 
 
Kandidati koji su se prijavili na Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
 
Komisija za provedbu oglasa
22.11.2017. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz lipnja 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
15.11.2017. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 3/17
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, br. 58/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

 
 
Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel pisarnice
 
2.1.1.2.-2 upravni/a referent/ica– 2 izvršitelja/ice
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 
Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za informatičku potporu i informacijsku sigurnost
 
2.1.2.-4.  informatički/a referent/ica- 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke,  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika

 
Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove
 
3.1.1.-5. stručni referent/ica – 1 izvršitelja/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
 
3.1.3.1.-3. stručni referent/ica – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 
Uprava za nekretnine, Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za pravne poslove
 
3.2.2.-6. stručni referent/ica – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
Srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 
Uprava za nekretnine, Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
3.2.4.-4. stručni referent/ica – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 
 
Uprava za trgovačka društva, Sektor za trgovačka društva, Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje
 
4.1.1.-4. stručni/a referent- 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 
Uprava za trgovačka društva, Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za koordinaciju sustava upravljanja
 
4.2.2.-4. stručni/a referent- 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu
 

Osobe se primaju u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla na godinu dana.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od dva mjeseca.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje.
 
Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. presliku svjedodžbe kao dokaz o stečenoj odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
 5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za oglas« u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr
 
Potpunom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u oglasu.
Obrazac prijave na oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja utvrđuje se putem testiranja (pisani dio) i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava putem oglasa, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju i razgovoru (intervjuu), ministar državne imovine će obustaviti postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme.
  
Ministarstvo državne imovine
 
 
9.11.2017. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz lipnja 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
 
Rezultati druge faze testiranja, obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine", br. 94/17)
KLASA: 112-02/17-01/1268
URBROJ: 536-02-01-01/01-17-08
Zagreb, 3. studeni 2017.
 
REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA, OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM
NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
 ("Narodne novine", br. 94/17)  KOJI SU PRISTUPILI TESTIRANJU
ODRŽANOM U PONEDJELJAK, 30. LISTOPADA 2017. GODINE
 
 
       u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati testiranja svih kandidata koji su pristupili drugoj fazi testiranja odnosno pisanom dijelu ispita znanja rada na računalu i stranog jezika, održanog u ponedjeljak 30. listopada 2017. godine.
 
       Kandidati koji su uspješno završili obje faze testiranja pozivaju se na intervju koji će se održati u utorak 7. studenog 2017. godine prema slijedećem rasporedu.
 
datum vrijeme mjesto
kandidati
7.11.2017. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
S.Petrović
A.Lovrić
Z.Merčep
M.Smoljnić
T.M.Iskra
A.A.Miloš
7.11.2017. 10:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
M.Pavičić
M.Flego
Đ.Šušnjar
G.Matić
M.Miloloža
A.Ivančić
7.11.2017. 11:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
G.Š.Miličić
N.Petrović
M.Major
T.Salaković
V.Morović
K.Berger
7.11.2017. 12:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
Ž.Jovanovac
D.Sukalić
D.Deucht
I.Bobek
R.Ranić
A.Pavičić
M.Radoslović
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
27.10.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 94/17)
KLASA: 112-02/17-01/1268
URBROJ: 536-02-01/01-17-07
           
Zagreb, 27. listopad 2017.
 

Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" 94/17)

 
Rezultati prve faze testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“ br. 94/17) nalaze se na sljedećem linku.
 
Rezultati prve faze testiranja 2-17
 
U drugu fazu testiranja upućuju se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja, osim za radno mjesto 3.2.1.-3. viši stručni savjetnik u Službi za investicijske projekte za koje je zadovoljilo 18 kandidata, te se u drugu fazu testiranja upućuju kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 15 i za radno mjesto 3.2.2.-5. stručni suradnik u Službi za pravne poslove za koje je zadovoljilo 27 kandidata, te se u drugu fazu testiranja upućuju kandidati od rednog broja 1 do rednog broja 20.
 
Druga faza Testiranja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme održat će se u ponedjeljak 30. listopada 2017. godine, od 12:00 sati pa nadalje u dvorani broj 9 u prizemlju Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:
 
R. br. Vrijeme testiranja
12,00 do 13,00
  R. br. Vrijeme testiranja
13,00 do 14,00
1 I. Hlupić   1 M. Bevandić
2 S. Petrović   2 G. Š. Miličić
3 T. Prodanović   3 N. Petrović
4 A. Lovrić   4 M. Major
5 Z. Merčep   5 T. Salaković
6 M. Smoljnić   6 V. Morović
7 T. M. Iskra   7 J. Jurić
8 A. A. Miloš   8 K. Berger
9 A. Čeleš   9 P. Martinović
10 M. Pavičić   10 Ž. Jovanovac
11 M. Flego   11 D. Sukalić
12 Đ. Šušnjar   12 T. Šiško
13 G. Matić   13 B. Perčinlić
14 M. Miloloža   14 D. Korpar
15 A. Ivančić   15 D. Deucht
16 I. Bobek   16 A. Pavičić
17 R. Ranić   17 M. Radoslović
 
 
Termini održavanja intervjua s kandidatima bit će objavljeni istovremeno s rezultatima druge faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
20.10.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ("Narodne novine" br. 94/17)
  
Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno.
20.10.2017. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz rujna 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.
20.9.2017. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/17
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, br. 58/17) Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Glavno tajništvo, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, Odjel pisarnice
2.1.1.2.-1. voditelj/ica odjela– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za obavljanje poslova pismohrane, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo  i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, Odjel za javnu nabavu
2.2.1.1.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
3.1.3.1.-2 viši stručni savjetnik/ica – 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
3.1.3.2.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za zemljišta, Odjel za bivšu vojnu imovinu
3.1.3.3.-2 viši stručni savjetnik/ica – 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za investicijske projekte
3.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za pravne poslove
3.2.2.-5. stručni suradnik– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za tehničke poslove
3.2.3.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske, arhitektonske, geodetske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Na natječaj za radno mjesto 2.1.1.2.-1. voditelj/ica odjela– 1 izvršitelj/ica mogu se javiti osobe koje nemaju položen ispit za obavljanje poslova pismohrane, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Na natječaj za radno mjesto 2.2.1.1.-2 viši stručni savjetnik/ica – 1 izvršitelj/ica mogu se javiti osobe koje nemaju završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, ali su ga dužne završiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), te obavezno broj i naziv radnog mjesta iz javnog natječaja na koje se osoba prijavljuje.

Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslika diplome),
4. dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom, potvrda poslodavca o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom ili ugovor o djelu iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi radno iskustvo kandidata na poslovima s odgovarajućom stručnom spremom),
5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona sa svim podacima i prilozima navedenim u javnom natječaju. Obrazac prijave na javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme nalazi se na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr. (link na obrazac prijave)

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br.  33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prednost pri zapošljavanju ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta. U ovom natječaju je to radno mjesto 2.1.1.2.-1. voditelj/ica Odjela pisarnice.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Testiranje se sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja stranog jezika i znanja rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koja se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine, http://imovina.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja. (link na dokument - opis poslova i podaci o plaći, link na dokument - pravni izvori za pripremu kandidata)

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar državne imovine će obustaviti postupak nakon javnog natječaja.
 
Ministarstvo državne imovine
31.08.2017. Odluka o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme iz lipnja 2017. godine
Na temelju članka 50.b stavak 2. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo državne imovine donosi Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo državne imovine.                        
27.07.2017. Rezultati testiranja, obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu, visoka i viša stručna sprema
REZULTATI TESTIRANJA, OBAVIJESTI I UPUTE
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)
ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET
PROPISANA VISOKA STRUČNA SPREMA I VIŠA STRUČNA SPREMA
KOJI SU BILI NA TESTIRANJU ODRŽANOM
U PETAK I SUBOTU, 21. i 22. SRPNJA 2017. GODINE
 
Poštovani,
 
            u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati testiranja održanog u petak i subotu 21. i 22. srpnja 2017. godine za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana visoka stručna sprema i viša stručna sprema.
 
U prvom listu tablice nalaze se rezultati svih kandidata koji su pristupili testiranju s rezultatima za sva radna mjesta za koja su se prijavili, a u listovima koji slijede navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.
 
            Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbi članka 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a zbog velikog broja kandidata koji su na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljili, na razgovor s Komisijom (intervju) poziva se dio kandidata po svakom radnom mjestu prema slijedećem rasporedu
 
datum vrijeme mjesto kandidati
31.07.2017. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
A.Bračun
A.Kocković
A.Kovač
A.Lovrić
A.Malnar
A.Medved Berić
A.S.Bosner
A.Slipac
A.Tandra
A.Zahtila
A.Zoričić
B.Bebić
B.Butigan
B.Ničin
B.Suton
B.V.Skubic
D.Brusović
D.Dodik
31.07.2017. 12:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
D.Ivezić
D.Kadi
D.M.Gajšak
D.M.Makarović
D.Majer
D.Matokić
D.Smoljak
D.Sukalić
D.Vrdoljak Fleischer
F.Amižić
F.Nevistić
F.Šarić
G.Guskić
G.Jurakić
G.Krmpotić
H.M.Božiković
Hana Ondej
I.Balatinac
31.07.2017. 15:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
I.Jurinjak Nikoleski
I.Kljakić
I.P.Koričić
I.Ramljak
I.Resan
I.Roginek
I.S.Savić
I.Šarić
I.Tomičak
I.V.Smrekar
I.Vrkljan
I.Vukadin
J.Bilić
J.Šakirovska
K.Crnov
K.Marković
K.Muk
K.Orešić
01.08.2017. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
K.Pazman
K.Plazibat
K.Svetličić
K.Tonković Pigac
K.Zovko
K.Živković
L.Fofić
L.Matković
L.Safner
L.Vitez
Lj.Čakarić Vidaković
LJ.Jurasović
M. Nikolić
M. Skendrović
M.Brešan
M.D.Miletić
M.Dovečer
M.Felker
01.08.2017. 12:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
M.Gudeljević
M.Ištuk
M.K.Markus
M.Katić
M.Klanac
M.Klić
M.Lušičić
M.Mandić
M.Nekić
M.Pandžić
M.Pavić
M.Pavlović
M.Peterko
M.Rubinić
M.Škorić
M.Šparavec
M.Špoljarić
M.Vukadin
01.08.2017. 15:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
N.Funtak
N.Primorac
N.R.Golik
N.Tolić
P.Martinović
S.Babaja
S.Milardović
S.P.Bebek
S.Perković
T.Kaiser
T.Kraljić
T.Radišić
T.Spahić
T.Volarević
V.Drezga
V.Mihaljević
V.Morović
V.Stajčić
V.Žegarac
Z.Zajec
Ž.Baćan
 
 
9.6.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 20.4.2016.
KLASA: 112-01/16-01/54
URBROJ: 536-0211/03-2016-8

Zagreb, 09. lipnja 2016. godine
 
 
OBAVIJESTI KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS
ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 
 
U postupku objavljenog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog  20. travnja 2016. godine na web stranicama Ministarstva uprave i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te 21. travnja 2016. godine pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a na temelju podnesenih izvješća Komisije, Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dao je suglasnost na odabir kandidata.
 
Svim kandidatima koji su bili pozvani na razgovor dostavljena su Rješenja o prijemu u državnu službu kandidata koji su primljeni na radna mjesta temeljem raspisanog oglasa.
 
Na radna mjesta iz objavljenog oglasa primljeni su sljedeći kandidati:
 
 1. Erna Matanović Milardović - (SSS) administrativni tajnik  u Odjelu registra i objave, Služba za strategiju, plan, analizu, registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom  imovinom, Sektor za strategiju, plan, analizu,koordinaciju i harmonizaciju kriterija, registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom.
 2. Tomislav Volarević - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, Registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom.
 3. Pero Martinović - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu korporativnog upravljanja, Služba za upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
 4. Manuela Špoljarić - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Služba za upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
 5. Tomislav Šiško - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu stanova i poslovnih prostora, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine. 
 6. Petra Matijašević - (SSS) administrativni tajnik u Odjelu za oduzetu imovinu, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine.
 7. Veda Morović - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave, Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine. 
 8. Igor Vrkljan - (VSS) viši stručni savjetnik u Odjelu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave, Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine.

Ovim putem se još jednom zahvaljujemo svim kandidatima na uloženom trudu i iskazanom interesu za zasnivanjem radnog odnosa u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
17.10.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (VSS) 2/16
KLASA: 112-01/16-01/227
URBROJ: 536-0211/05-2016-3
 
Zagreb, 17. listopada 2016. godine
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU
NA ODREĐENO VRIJEME

 
koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
na radna mjesta za koja je, kao stručni uvjet, propisana
visoka stručna sprema pravne ili ekonomske struke
Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

 
 
Poštovani,
 
            U donjoj tablici nalazi se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
            Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati 22. listopada 2016. godine prema slijedećem rasporedu
 
 
datum vrijeme mjesto
kandidati
22.10.2016. 10:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
N. Pavičić
M. Jakupec
M. Rubinić
A. Slipac
T. Vuković
V. Jaković
22.10.2016. 11:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
A. Matić Puljar
O. Marinković
B. Perčinlić
F. Matišić
D.V. Fleischer
I. Zorić
22.10.2016. 12:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
Đ.L. Novaković
I. Resan
M. Kraguljac
N. Skenderovic
M. Nardić
Ž. Jovanovac
22.10.2016. 13:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
A.Bagarić
T.Neuwirth
K.Bradač
D. Vukov
Z. Milas
J.Maša Kasanić
22.10.2016. 14:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
S. Kovačević
V. Žukina
N. Mataić
R. Mejić
D. Predić
R. Ranković
M. Zovko
J. Stražičić
K. Blašković
L. Stipčević
 
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
DRŽAVNI TAJNIK
 
 
Tomislav Boban
19.10.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (SSS) 2/16

KLASA: 112-01/16-01/227
URBROJ: 536-0211/05-2016-4
 
Zagreb, 19. listopada 2016. godine
 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 
koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta za koja je, kao stručni uvjet, propisana srednja stručna sprema društvene ili ekonomske struke Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
Poštovani,
 
u donjoj tablici nalazi se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati prema slijedećem rasporedu:
 
datum vrijeme mjesto kandidati
24.10.2016. 08:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
H. Parlov
Ž. Kranjčec
A. M. Grbus
A. Iveković
M. Jakšić
M. Tuškan
M. Markulin
B. Bratković
M. Gregurić
A. Kuharić
24.10.2016. 09:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
D. Gregurić
M. Kuharić
A. Joha
J. Misir
V. Barić
A. Jurković
S. Škiljan
Đ. Smoljanović
I. Stepanić
Z. Krivačić
24.10.2016. 10:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Havrle
V. Sučec
A. Tomić
S. Cavrić
T. Pavlović
A. Zeljko
M. Grbac
D. Svečnjak
K. Prpić
N. Primorac
24.10.2016. 11:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
V. Vuković
B. Malović
L. Majić
A. Pranjić
D. Pejić
G. Janjiš
D. Maksimović
K. Pavlak
M. Berišić
M. Turudić 
24.10.2016. 12:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
A. Knežević
A. Koleš
N. Jurić
I. Duvnjak
V. Ivačić
M. Vukić
I. Petrić
M. Kišić
S. Kobilšek
M. Janjiš
24.10.2016. 13:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
E. Čengić
P. Švarc
A. Vidak
T. Šiško
M. Martinović
M. Štimac
P. Vuzem
J. Plečko
T. Rukavina
I. Mikša
24.10.2016. 14:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
I. Berać
K. Novak
A. Kancir
D. Žuškin
K. Koprivica
K. Aliti
B. Bišof
N. Sviličić
D. Majer
M. Artić
24.10.2016. 15:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
Ž. Pukec
I. Saraf
S. Merunka
D. Župančić
R. Križanac
V. Solga
I. Validžić
A. Gebaj
A. Draganović
S. Boras
25.10.2016. 08:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
N. Abramović
A. Pereković
R. Adamović
M. Puškarić
A. Đoković
G. Štaba
K. Jurić
M. Blažević
M. Novak
L. Bedeković
25.10.2016. 09:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Orešan Žerjav
Z. Forgač
M. Čopec
M. Martinjak
D. Makarun
M. Grubišić
I. Rajilić
A. Šušak
M. Smetko
M. Pamić
25.10.2016. 10:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
I. Pečarić
K. Glavinić
S. Zbačnik
E. Kalaica
L. Osmanović
Ž. Jurković
N. Kos
T. Varžić
G. Frančić
A. Galić
25.10.2016. 11:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
K. Marion
M. Blažević
I. Merčep
I. Grgić
M. Župan
K. Jagatić
D. Kašner
D. Petolas
B. Jurić
R. K. Dolenec
25.10.2016. 12:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
S. Vidoš
B. S. Potočić
K. Briški
N. Popović
D. Posavac
K. Matić
A. Antunović
J. Dimić
L. Vučković
G. Ban
25.10.2016. 13:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
L. Pauković
A. Golubićek
M. Premec
T. Boroša
J. Fejzić
A. Šebalj
S. Furdi
Đ. Kvasina
I. Bunić
M. Bukša
25.10.2016. 14:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
Đ. Kukić
M. Č. Slivar
N. Mikuljan
D. Bilić
S. Vagner
K. Šurbek
B. Malbaša
T. D. Avčinkov
M. I. Đini
H. Strbačko
25.10.2016. 15:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
D. Paun
A. Knoblo
P. G. Nemet
K. Jambrišak
M. Igrec
A. Gorički
H. Živica
M. Petranović
V. Gabud
S. M. Maltar
26.10.2016. 08:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Povalec
D. Cvitanović
D. Rupić
L. Kubović
T. Jerković
M. Franjić
I. Lenkert
D. Ljubišić
K. Pučić
R. Harni
26.10.2016. 09:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
A. Budinski
A. Štelma
A. Zlodi
V. Horaček
N. Radić
J. Baričić
M. Pavković
I. Preradinović
N. Krezo
M. Hajek
26.10.2016. 10:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
B. Mintas
P. Brajković
I. Peričanec
I. Lulić
I. Perić
S. Balint
J. Banović
I. Perhot
S. Kurjaković
I. Čabraja
26.10.2016. 11:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
T. Tejić
A. Hmura
M. Lukšić
V. Malinović
P. Žnidarčić
L. Vuković
M. Vilušić
D. Barić
N. Karimović
M. Lovrić
26.10.2016. 12:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
A. Oslaković
M. Deak
K. Žaja Pauk
F. Žulj
V. Armenski
M. Žunić Pilija
M. Vlah
D. Lendarić
Ž. Pomper
T. Rodić
26.10.2016. 13:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
P. Matijašević
T. Petrović
D. Plenča
G. Fižuleto
V. Pukšar
D. Bilić
K. Vrabec
W. Blaško Lončar
S. Kasier Majić
R. Milobar
26.10.2016. 14:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Bobanović
M. Plavić
L. Andrijac
I. Mikac
M. Horvat
G. Bondža
V. Bartolac
K. Begić
B. Šmider
S. Mamić
26.10.2016. 15:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
H. Obraz
L. Inkert
M. Kostanjevečki
Ž. Furjan
V. Bistrički
T. Kolak
I. Popov Potkornjak
A. Idžanović
M. Košec
S. Mekovec
27.10.2016. 08:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Bošković Belanić
S. Režak
M. Buzuk
M. Jakšić
I. Rihter
I. Munta
M. Mujić
T. Makarun
K. Keglević Boroša
M. Jurić
27.10.2016. 09:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
S. Vratarić
A. Lilić
J. Rajilić
A. Šturbek
P. Mikec
I. Karas Kostanjević
N. Brezec
I. Butorac
N. Horvat
D. Matijašić
27.10.2016. 10:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
M. Tovernić
P. Kričkić
D. Milić
B. Valjak
V. Trajbar
D. Pavlović
T. Novak Salatović
T. Krečak
M. Vrđuka
Z. Sović
27.10.2016. 11:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
I. Šragalj
M. Poljak
V. Premužić
D. Mimica
I. Matijašić
D. Milošević
A. Špiranec
J. Križan
B. Viskić
B. Kovačić
27.10.2016. 12:00 SDUUDI, Ulica Ivana Dežmana 10,
dvorana I. kat
B. Sušac
D. Drakula
M. Čibarić
V. Kovač
I. Jajić Križanac
T. Ević
M. Mraković
A. Šutalo
I. Semren
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
DRŽAVNI TAJNIK
  
Tomislav Boban
9.5.2017. Javni natječaj za imenovanje Glavnog tajnika
KLASA: 112-01/17-01/12
URBROJ: 536-02-01-01/05-17-04
Zagreb, 9. svibnja 2017.

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" br. 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo državne imovine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje glavnog tajnika
Ministarstva državne imovine


1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine


 
25.5.2017. Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje Glavnog tajnika
KLASA: 112-01/17-01/12
URBROJ: 536-02-01-01/05-17-07
 
Zagreb, 24. svibnja 2017.
 

 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE GLAVNOG TAJNIKA/CE MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE
("Narodne novine", br. 46/17 od 12. svibnja 2017. godine)
koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje glavnog tajnika/ce Ministarstva državne imovine

 
Poštovani,
 
            ovdje se nalazi popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje glavnog tajnika/ce Ministarstva državne imovine.
 
            Ministar državne imovine će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati 30. svibnja 2017. godine prema slijedećem rasporedu
 
 
datum
vrijeme
mjesto
kandidati
30.05.2017.
9:30
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
Z. Draganović 
30.05.2017.
9:45
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
M. Grgić 
30.05.2017.
10:00
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
D. Sivrić 
30.05.2017.
10:15
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
S. Pervan 
30.05.2017.
10:30
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
D. Petričević Golojuh 
30.05.2017.
11:00
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10
Kabinet ministra I. kat
D. Škugor 
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
S poštovanjem,
 
MINISTAR
 
dr. sc. Goran Marić
28.6.2017. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/17
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), a vezano uz prethodne suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/17-01/927, URBROJ: 515-04-01-02/1-17-2 od 21. lipnja 2017. godine, Ministarstvo državne imovine raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu, Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu

2.1.1.-4. viši stručni referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, ekonomske ili prometne struke u trajanju od najmanje 3 godine, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika.

2.1.1.-6. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

2.1.1.-7. administrativni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Odjel za oduzetu imovinu

2.1.1.1.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Odjel pisarnice

2.1.1.2.-2 upravni/a referent/ica– 4 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

2.1.1.2.-3 upravni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za obavljanje poslova pismohrane, znanje rada na računalu

Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo  i javnu nabavu, Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu

2.2.1.-4. stručni/a suradnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

2.2.1.-5. stručni/a referent/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Služba za računovodstvene poslove

2.2.2.-5. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Uprava za nekretnine, Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, Služba za stanove

3.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za poslovne prostore

3.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 3 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za zemljišta, Odjel za infrastrukturu i eksploatacije

3.1.3.2.-1 voditelj/ica Odjela– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Služba za investicijske projekte
 
3.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 3 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske ili geodetske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za pravne poslove

3.2.2.-3. viši/a upravni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za tehničke poslove

3.2.3.-3. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 3 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Područna jedinica Osijek

3.2.4.1.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, građevinske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

3.2.4.1.-3 stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Područna jedinica Rijeka

3.2.4.2.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, građevinske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

3.2.4.2.-3 stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Područna jedinica Split

3.2.4.3.-1 voditelj/ica Područne jedinice – voditelj/ica odjela– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, građevinske ili tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Uprava za trgovačka društva, Sektor za trgovačka društva, Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje

4.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Služba za nestrateška trgovačka društva

4.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Sektor za strategije, planove i izvještavanje, Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima

4.2.1.-4. stručni/a referent/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Služba za koordinaciju sustava upravljanja

4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 
Služba za regulativu i izvještavanje

4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol

5.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

5.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

5.-4. administrativni/a tajnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, gimnazija ili strukovna škola društvene, prirodne ili tehničke struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu.

Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju

7.-1. voditelj/ica Samostalnog odjela– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

7.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

8.3. unutarnji/a revizor/ica– 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije, položen državni stručni ispit, znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog jezika.
 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, kao i osobe koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga dužne položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Plaća radnih mjesta za koje se obavlja prijam propisana je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, br. 27/01), te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01, 38/01 – isp. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp. 17/03, 21/04, 25/04 – isp. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv i broj radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijava u kojoj neće biti navedeni traženi podaci smatrat će se nepotpunom.

Ako isti kandidat želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 2. životopis,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe),
 4. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice s podacima do 30. lipnja 2013. ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
 5. dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (ako je prethodno položen),
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi, članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), koje su dužne pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz daje nezaposlena. Prednost pri zapošljavanju ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta. U ovom natječaju su to sljedeća radna mjesta: 3.1.3.2.-1 voditelj/ica Odjela za infrastrukturu i eksploatacije, 3.2.4.3.-1 voditelj/ica Područne jedinice – voditelj/ica odjela u Područnoj jedinici Split i 7.-1. voditelj/ica Samostalnog odjela za crkvenu imovinu i sukcesiju.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne ma­njine ima se pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljem tekstu: Komisija) imenuje ministar državne imovine. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjera znanja stranog jezika i znanja rada na osobnom računalu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnih mjesta objavljeni su na web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr.

Sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva državne imovine http://imovina.gov.hr. najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima izbora javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranoga kandidata.
 
Ministar

dr.sc. Goran Marić
30.6.2017. Ispravak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/17
Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

U javnom natječaju za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenom 28. lipnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 61/17, u rečenici: „Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama“ brojka „15“ zamjenjuje se brojkom „8“.

Rok za prijavu na javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme je 8 dana od dana objave ovog Ispravka u Narodnim novinama.
 
Ministar

dr. sc. Goran Marić
13.07.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/17-01/06

URBROJ: 536-02-01-01/05-17-08

Zagreb, 13. srpanj 2017.
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)
ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET
PROPISANA SREDNJA STRUČNA SPREMA
 
 
Testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog  ustrojstva  Republike  Hrvatske, provjere znanja pravnih propisa Republike Hrvatske bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio i pisane provjere znanja rada na računalu.
 
Izvori za pripremanje kandidata, prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema, za testiranje su:
 
 1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 2. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 150/11, 12/13, 93/16, 104/16), Glava III. Ustrojstvo državne uprave, od članka 37. do članka 52.
 3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj: 7/09)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine („Narodne novine“, broj: 8/17)
 5. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 33/95)
 6. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 93/95)
 7. priručnici za operativni sustav Windows i Windows uredski paket za obradu teksta i tablične proračune.
 
Testiranje kandidata održat će se u sijedu 19. srpnja 2017. godine, od 8:00 sati pa nadalje u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona).

 

 
 
Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema te točan raspored testiranja kandidata  po grupama bit će objavljen naknadno.
 
Prije početka testiranja vršit će se uvid u identifikacijsku ispravu osobe (isključivo osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj iz bilo kojeg razloga ili koje ne posjeduju osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja svog identiteta, ne mogu pristupiti testiranju.
 
Po utvrđenju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na to označenom mjestu na testu.
 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju drugih kandidata.
   
  Kandidati koji se neće pridržavati navedenih pravila morat će napustiti testiranje i neće se više smatrati kandidatima u javnom natječaju.
   
  Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
   
  Daljnja provedba postupka Javnog natječaja provest će se sukladno Zakonu o državnim službenicima ("Narodne novine", broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te tekstu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 61/17 i 62/17.
   
  Napomena: Ukoliko je kao izvor za pripremanje kandidata za testiranje greškom naveden pravni propis koji više nije na snazi, kandidati kao izvor za pripremanje moraju koristit važeći tekst pravnog propisa koji uređuje navedenu materiju.
15.07.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-02/17-01/06
URBROJ: 536-02-01/01-17-09
           
Zagreb, 14. srpanj 2017.
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA 
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)
ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET 
PROPISANA VISOKA STRUČNA SPREMA I VIŠA STRUČNA SPREMA
 
 
Testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana visoka stručna sprema i viša stručna sprema sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja pravnih propisa Republike Hrvatske bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio, znanja engleskog ili njemačkog jezika kao stranog jezika i pisane provjere znanja rada na računalu.
 
 
NAPOMENA: Ukoliko kandidat ne želi provjeru znanja iz engleskog jezika, već iz njemačkog jezika, dužan je isto javiti Ministarstvu državne imovine najkasnije do kraja radnog dana u srijedu 19. srpnja 2017. godine, pisanim putem na e-mail: robert.mihaljevic@midim.hr
 
 
Izvor za pripremanje kandidata, prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana visoka stručna sprema i viša stručna sprema, za testiranje poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske je:
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 
 
Strani jezik se testira za znanje razine B1 po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 
 
Izvori za pripremanje kandidata za testiranje znanja rada na računalu su:
 • priručnici za operativni sustav Windows i Windows uredski paket za obradu teksta i tablične proračune.
 
 

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje znanja pravnih propisa Republike Hrvatske bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio su:
 
 • 2.1.1.-4. viši stručni referent/ica – 1 izvršitelj/ica
Glavno tajništvo
Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu
 1. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17)
 2. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 104/13, 150/13, 153/13 i 71/16)
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), Prvi dio - temeljne odredbe, Glava I. i Glava III.
 4. Zakon o radu („Narodne novine“, br. 93/14), Glava II. - individualni radni odnosi, Poglavlje 16. - Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa
 
 
 • 2.1.1.1.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Glavno tajništvo
Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu
Odjel za oduzetu imovinu
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16)
 2. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem ("Narodne novine", broj: 145/10)
 3. Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i prekršajem ("Narodne novine", broj: 44/11)
 4. Kazneni zakon ("Narodne novine", broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15), Opći dio, Glava VI. – Oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude
 5. Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14), Glava XXVIII – Postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi
 
 
 • 2.2.1.-4. stručni/a suradnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Glavno tajništvo
Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo  i javnu nabavu
Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske   ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj: 114/10., 31/11),
 4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", broj: 3/15),
 5. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj: 24/13.),
 6. Zakon o izvršenju državnog proračuna ("Narodne novine", broj: 118/16)
 
 • 3.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Uprava za nekretnine
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za stanove
i
 • 3.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 1 izvršitelj/ica
Uprava za nekretnine
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za poslovne prostore
 1. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 127/13.),
 2. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 127/13),
 3. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba ("Narodne novine", broj: 127/13.),
 4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", broj: 125/11 i 64/15),
 5. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 144/13)
 
 • 3.1.3.2.-1 voditelj/ica Odjela– 1 izvršitelj/ica
Uprava za nekretnine
Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 127/13.),
 3. Uredba o osnivanju prava građenja i prva služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 10/14 i 95/15)
 4. Zakon o rudarstvu ("Narodne novine", broj: 56/13 i 14/14)
 
 
 • 3.2.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ca– 3 izvršitelja/ice
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za investicijske projekte
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o šumama ("Narodne novine", broj: 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14),
 3. Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 133/13, 152/14 i 22/16),
 4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 39/13, 48/15),
 5. Zakon o građenju („Narodne novine“, broj: 153/13 i 20/17),
 
 • 3.2.2.-3. viši/a upravni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Služba za pravne poslove
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09),
 3. Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)
 4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
 
 • 3.2.4.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 3 izvršitelja/ice
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • 3.2.4.1.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne  
(regionalne) samouprave
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
           Područna jedinica Osijek,
 • 3.2.4.2.-2 viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područna jedinica Rijeka
i
 • 3.2.4.3.-1 voditelj/ica Područne jedinice – voditelj/ica odjela– 1 izvršitelj/ica
Sektor investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Područna jedinica Split
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 127/13),
 3. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 127/13),
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13 i 137/15)
 5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine", broj: 80/11)
 
 • 4.1.1.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
          Uprava za trgovačka društva
          Sektor za trgovačka društva
          Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje
          i
 • 4.1.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
          Uprava za trgovačka društva
          Sektor za trgovačka društva
          Služba za nestrateška trgovačka društva
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj: 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
 3. Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 33/16 i 43/16),
 4. Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 33/16 i 43/16),
 5. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 120/13, 74/15, 44/16)
 6. Zakon o trgovačkim društvima, („Narodne novine“, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Glava V. Sudski registar
 
 • 4.2.2.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
           Uprava za trgovačka društva
           Sektor za strategije, planove i izvještavanje
           Služba za koordinaciju sustava upravljanja
           i
 • 4.2.3.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 2 izvršitelja/ice
Uprava za trgovačka društva
           Sektor za strategije, planove i izvještavanje
           Služba za regulativu i izvještavanje
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske   ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2017 ("Narodne novine", broj: 76/13),
 3. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", broj: 120/13, 74/15, 44/16),
 4. Zakon o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", broj: 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15)
 5. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 154/11, 121/12, 7/13, 61/15 i 99/16)
 6. Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj: 44/17),
 7. Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja ("Narodne novine", broj: 24/14)
 
 • 5.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
           Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol
           i
 • 5.-3. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica
           Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske  ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15),
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj: 93/16, 104/16),
 4. Zakon o sustavu državne uprave, ("Narodne novine", broj: 150/11, 12/13, 93/16 i 04/16), III. dio Ustrojstvo državne uprave
 
 • 7.-1. voditelj/ica Samostalnog odjela– 1 izvršitelj/ica
                   Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju
            i
 • 7.-2. viši/a stručni/a savjetnik/ica– 1 izvršitelj/ica          
Samostalni odjel za crkvenu imovinu i sukcesiju
 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske  ("Narodne novine", broj: 94/13 i 18/16),
 2. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj: 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09),
 
 • 8.3. unutarnji/a revizor/ica– 1 izvršitelj/ica
           Samostalni odjel za unutarnju reviziju
 1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“, broj: 42/16)
 2. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, („Narodne novine“, broj:  58/16)
 3. Priručnik za unutarnje revizore, Ministarstvo financija, studeni 2010.
 4. Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete unutarnje revizije, („Narodne novine“, broj: 35/16)
 5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti, („Narodne novine“, broj: 139/10 i 19/14)
 6. Zakon o proračunu, („Narodne novine“, broj: 87/08, 136/12 i 15/15)
 7. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, („Narodne novine“, broj: 119/16),
 8. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 2/05,  140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17)
 
Testiranje kandidata održat će se u petak 21. srpnja 2017. godine i subotu 22. srpnja 2017. godine, od 8:00 sati pa nadalje u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug. Navedeni ulaz označen je na priloženoj fotografiji crvenom strelicom, a pored njega se nalazi javni gradski parking (3. zona).


 
 
 
 
Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana visoka stručna sprema i viša stručna sprema te točan raspored testiranja kandidata  po grupama bit će objavljen naknadno.
 
Prije početka testiranja vršit će se uvid u identifikacijsku ispravu osobe (isključivo osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj iz bilo kojeg razloga ili koje ne posjeduju osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja svog identiteta, ne mogu pristupiti testiranju.
 
Po utvrđenju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na to označenom mjestu na testu.
 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju drugih kandidata.  
Kandidati koji se neće pridržavati navedenih pravila morat će napustiti testiranje i neće se više smatrati kandidatima u javnom natječaju.
 
Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
 
Daljnja provedba postupka Javnog natječaja provest će se sukladno Zakonu o državnim službenicima ("Narodne novine", broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te tekstu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 61/17 i 62/17.
 
Napomena: Ukoliko je kao izvor za pripremanje kandidata za testiranje greškom naveden pravni propis koji više nije na snazi, kandidati kao izvor za pripremanje moraju koristit važeći tekst pravnog propisa koji uređuje navedenu materiju.
17.07.2017. Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, raspored testiranja

KLASA: 112-02/17-01/06

URBROJ: 536-02-01/01-17-10

 

Zagreb, 17. srpanj 2017.

 

 

OBAVIJESTI KANDIDATIMA

PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)

ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET

PROPISANA SREDNJA STRUČNA SPREMA

 

 

Testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema provest će se u srijedu 19. srpnja 2017. godine, od 8:30 sati pa nadalje u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug prema rasporedu koji se nalazi ovdje.

27.07.2017. Rezultati testiranja, obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu, srednja stručna sprema
REZULTATI TESTIRANJA, OBAVIJESTI I UPUTE
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)
ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET
PROPISANA SREDNJA STRUČNA SPREMA
KOJI SU BILI NA TESTIRANJU ODRŽANOM
U SRIJEDU, 19. SRPNJA 2017. GODINE
 
 
Poštovani,
 
            u tablici koja se nalazi na ovom linku nalaze se rezultati testiranja održanog u srijedu 19. srpnja 2017. godine za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana srednja stručna sprema.
 
U prvom listu tablice nalaze se rezultati svih kandidata koji su pristupili testiranju s rezultatima za sva radna mjesta za koja su se prijavili, a u listovima koji slijede navedena je rang lista kandidata po broju ostvarenih bodova za svako oglašeno radno mjesto.
 
            Sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i odredbi članka 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, a zbog velikog broja kandidata koji su na provjeri  znanja, sposobnosti i vještina zadovoljili, na razgovor s Komisijom (intervju) poziva se dio kandidata po svakom radnom mjestu prema slijedećem rasporedu
 
 
datum vrijeme mjesto kandidati
28.07.2017. 9:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
T.Bodiš
S.Baćani
I.Tomičak
M.Simonović
P.Matijašević
I.Ivić
B. Bišof
P.Dujmović
K.K.Sočković
K.Jurič
P.Kočić
I.Stanković
I.Ištaković
M.Dražić
S.Nožica
A.Geršak
I.Dumančić
M. Dovečer
D.Brekalo
M.Tudić
Z.Kotarac
M.Poljak
V.Kranjac
P.Trbović
S.Vidoš
M.Novosel
I.B.Žaukar
M.Galović
I.Olujić
A.Valjak
28.07.2017. 12:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
B.Salihbegović
A.Gebaj
A.Pek Tašner
I.Mikac
L.S.Zambal
K.Š.Kunek
D.Hajduk
G.Prajdić
S.Boras
M.I.Đini
S.Ćesić
M.Milisavić
B.Rumenjak
N.R.Golik
A.Burazer
N.Popović
S.Župan
V.Lotina
K.Pazman
K.Kraguljac
A.Sitta
Igor Novković
A.Mamić
L.Kantoci
I.Bunić
S. Sedak-Benčić
M.Fadiga
V.Malinović
I.Balatinac
I.Ivić
28.07.2017. 15:00 Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10
Zagreb
velika dvorana u prizemlju
A. Šelko Marković
M.Kolarec
A.Ivanda
N.Primorac
Ž.Pukec
S.Pandžić
G.Joldžić
D.Sertić
M.Šamarinec
M.Slavinić
S.Bošnjak
A.Pašalić
A.Pejović
K.Herek
I.Šimić
G.Banek
I.Vukadin
A.Ivanda
Ž.Starčević
Lj.Gardaš
M.Ribar
S.Kovačević
K.Kovač
D.Botica
M.Prpić
R.P.Georgieva
D.Č.Pioker
S.K.Bernetić
M.Pomper
M.Biondić
M.Jagarić
T.Štokić
A.S.Štimac
M.Smokrović
I.Validžić
T.Kalčić
 
 
 
 
23.5.2012. Natječaj zamjenik predstojnika u Kabinetu predstojnika
Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je natječaj za zapošljavanje na poziciju zamjenik predstojnika u Kabinetu predstojnika DUUDI.

Kandidati moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim radnim mjestima, poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 10000 Zagreb, I. Lučića 8, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje zamjenika predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom«.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama, te na stranicama Ministarstva uprave.
24.5.2012. Natječaj - glavni/a tajnik/ca DUUDI

Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisao je natječaj za glavni/a tajnik/ica Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij, pravni fakultet, najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati rada u području značajnom za rad državnog tijela,  položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, te poznavanje rada na računalu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 10000 Zagreb, I. Lučića 8, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom«.

Tekst natječaja je objavljen i u Narodnim novinama, te na stranici Ministarstva uprave.

19.7.2013. Zatvoren javni natječaj za prijam u državnu službu (4 radna mjesta)

Na temelju članka 45. stavka 1. i članka 47. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), Plana prijema u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. (Narodne novine broj 50/13), Državni ured za upravljanje državnom imovinom, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu:

U DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVOM IMOVINOM

 

SEKTOR ZA STRATEGIJU I PLAN UPRAVLJANJA DRŽAVOM IMOVINOM

- SLUŽBA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI SREDIŠNJIH TIJELA UPRAVE, AUDIO-a I HARMONIZACIJU KRITERIJA RASPOLAGANJA IMOVINOM

1. Voditelj službe – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne, ekonomske ili druge društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.

2. Viši stručni savjetnik- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne, ekonomske ili druge društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA KOORDINACIJU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

3. Voditelj samostalne službe – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne, ekonomske ili druge društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.

GLAVNO TAJNIŠTVO

- ODJEL ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

4. Voditelj Odjela – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni studij, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog stranog jezika, znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali će ga biti dužan položiti državni službenik koji zadovolji na probnom radu, u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Obvezni probni rad traje tri (3) mjeseca. Javni natječaj provodi komisija koju imenuje predstojnik Državnog ureda za upravljane državnom imovinom. Komisija utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima; znanja stranog jezika i poznavanje rada na računalu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj bit će objavljeni na web-stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (www.duudi.hr). Sadržaj i način na koji će se vršiti testiranje kandidata i intervju s komisijom, objavit će se na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i web-stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (www.duudi.hr).

Na web-stranici Ministarstva uprave te web-stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidate koji ne pristupe testiranju i intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan)

– preslik diplome

– preslik domovnice

– preslik radne knjižice

– preslik svjedodžbe ili potvrde o položenome državnom stručnom ispitu

– preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

– dokaz o znanju stranog jezika

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137709, 146710, 55/11, 140/12 i 18/13) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 80/10) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2483391.html), dakle do 01. kolovoza 2013. godine na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom,
Ivana Lučića 6, Zagreb,
s naznakom: »Za javni natječaj – za prijam u državnu službu« te redni broj radnog mjesta za koje se kandidira.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

7.2.2013. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Sukladno članku 45 i 47 stavak 3. i 4 . Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
(Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

1. GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za pravne poslove

Odjel za pravne poslove
2.1.1.-2 Viši upravni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
2.1.1.-3 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili organizacijske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

Odjel za opće poslove
2.1.2-3 Stručni referent – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završena srednja stručna sprema ekonomske, birotehničke, upravne struke, gimnazija i najmane 1 godina radnog iskustva naodgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, pložen ispit za obavljanje poslova pismohrane, poznavanje rada na računalu.

Služba za financijsko upravljanje, nabavu i informatičku podršku
2.2.-1   Voditelj službe – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika, znanje rada na osobnom računalu.

Odjel računovodstva
2.2.1.-1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika, znanje rada na osobnom računalu.

Odjel plana, analize, financija, javne nabave i informatičke podrške
2.2.2..-1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika, znanje rada na osobnom računalu.
 
2. SEKTOR ZA STRATEGIJU, PLAN, ANALIZU, KOORDINACIJU I HARMONIZACIJU KRITERIJA, REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE, OBJAVU ODLUKA I NADZOR NAD UPRAVLJANEM I RASPOLAGANEM DRŽAVNOM IMOVINOM

3-1 Načelnik Sektora – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Služba za strategiju, plan, analizu, registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom
3.1.-1 Voditelj službe – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel strategije, plana i analize upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
3.1.1.-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel registra i objave
3.1.2.-2 Viši informatički savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij elektrotehničke, informatičke ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, odlična znanja rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
3.1.2.-3. Stručni savjetnik.- 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij elektrotehničke, informatičke ili ekonomske struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, odlično znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
3.2.-1 Voditelj službe – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.

Odjel za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom
3.2.1.-1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
3.2.1.-2. Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel za nadzor korištenja i raspolaganja državnom imovinom
3.2.2-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.
 
3. SEKTOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA  ZA  RH

4.-1. Načelnik sektora – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomske studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavane rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Služba za upravljane trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH

Odjel korporativnog upravljanja
4.1.1.-2. Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa za RH
4..1.2-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili španjolskog jezika.

Služba za unapređenje korporativnog upravljanja
4.2.-1. Voditelj službe – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel predlaganja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH
4.2.1.-1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
4.2.1.-2 Viši stručni savjetnik -1  izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmane 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel provođenja javnih natječaja i praćenje provedbe kodeksa upravljanja trgovačkim društvima i drugih pravnih osoba od strateškog interesa za RH
4.2.2.-2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
 
4. SEKTOR UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA, ZA ODUZETU IMOVINU, IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I BIVŠE VOJNE NEKRETNINE

Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procjene i oduzete imovine

Odjel stanova
5.1.1.-2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel zemljišta
5.1.2.-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel za infrastrukturu, obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih sirovina
5.1.3.-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel procjene
5.1.4.-2 Viši stručni savjetnik – 4 izvršitelja
Stručni uvjeti:Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij građevinske, arhitektonske, tehničke, pravne, ekonomske ili društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel za oduzetu imovinu
5.1.5.-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položeni državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog  ili ruskog ili španjolskog jezika.
 
Služba za rješavanje imovinskopravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine

Odjel za rješavane imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave
5.2.1.-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Odjel za bivše vojne nekretnine
5.2.2.-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
·         životopis,
·         presliku diplome,
·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
·         dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o prijemu, premještaju ili rasporedu (dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),
·         presliku radne knjižice,
·         presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit, presliku uvjerenja o položenom ispitu za specijalistu javne nabave (za točku 2.2.2.-4 Javnog natječaja),
·         uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Državni ured za upravljanje državnom imovinom,
Dežmanova 10, 10000 Zagreb,
s naznakom – prijava na javni natječaj – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 143/02 i 33/05) i članka 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 18/13) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13.) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja riješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika (ukoliko je za radno mjesto za koje je raspisan javni natječaj pravilnikom o unutarnjem redu propisan uvjet znanja rada na računalu ili znanja stranog jezika). Pisao dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web stranici Državnog ureda za upravljane državnom imovinom www.duudi.hr, najmanje pet dana prije testiranja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Ovaj javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena je i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kontakt informacije radnim danom od 9-13 sati: +385(0)1  6448 875
 
30.7.2014. JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Sukladno članku 45 i 47 stavak 3. i 4 . Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


( Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu)

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za pravne poslove
Odjel za pravne poslove
2.1.1.-1 Voditelj Odjela za pravne poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.
2.1.1.-2 Viši upravni savjetnik u Odjelu za pravne poslove i ljudske potencijale -1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računalu.
 
Služba za financijsko upravljanje, nabavu i informatičku podršku
Odjel plana, analize, financija, javne nabave i informatičke podrške
2.2.2..-1 Voditelj odjela – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika, znanje rada na osobnom računalu.
 
SEKTOR ZA STRATEGIJU, PLAN, ANALIZU, KOORDINACIJU I HARMONIZACIJU KRITERIJA, REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE, OBJAVU ODLUKA I NADZOR NAD UPRAVLJANEM I RASPOLAGANEM DRŽAVNOM IMOVINOM
Služba za strategiju, plan, analizu, registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom
Odjel registra i objave
3.1.2.-3. Stručni savjetnik.- 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij elektrotehničke, informatičke ili ekonomske struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, odlično znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom
Odjel za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom
3.2.1.-2. Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne, ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel za nadzor korištenja i raspolaganja državnom imovinom
3.2.2-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje jednog svjetskog jezika.

SEKTOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA  ZA  RH
Služba za upravljane trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH
Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa za RH
4..1.2-2 Viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili španjolskog jezika.
Služba za unapređenje korporativnog upravljanja
4.2.-1. Voditelj službe – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel provođenja javnih natječaja i praćenje provedbe kodeksa upravljanja trgovačkim društvima i drugih pravnih osoba od strateškog interesa za RH
4.2.2.-2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

SEKTOR UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA, ODUZETU IMOVINU, IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE S JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I BIVŠE VOJNE NEKRETNINE
Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procjene i oduzete imovine
Odjel za oduzetu imovinu
5.1.5.-2 Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirania preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položeni državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog  ili ruskog ili španjolskog jezika.
Služba za rješavanje imovinskopravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine
Odjel za rješavane imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave
5.2.1.-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Odjel za bivše vojne nekretnine
5.2.2.-2 Viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, i uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- presliku diplome,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i preslika radne knjižice ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o prijemu, premještaju ili rasporedu ( dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit.,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje  prijava je osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom – prijava na javni natječaj – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavau ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine broj 157/13) i članka 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji ( Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13,33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13.) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja riješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisija za provedbu javnog natječaja ( u nastavku teksta: Komisija) imenuje Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom). Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata ( pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima ( intervju).
Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.
Pisao dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web-stranici Državnog ureda za upravljane državnom imovinom www.duudi.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Ovaj javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena je i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
2.9.2014. Poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne neovine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/ 11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („ Narodne novine“ broj 100/11) i Plana prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za 2014. godinu, KLASA:943-01/14-01/363    URBROJ: 536-02/01-2014-8 od 18. kolovoza 2014, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Državni ured za upravljanje državnom imovinom

 

Kabinet predstojnika Državnog ureda

Rbr. 1-5. Stručni suradnik/ca – 12 izvršitelja/ca

Uvjeti za prijam: Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij ekonomske ili pravne struke, poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojima je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a)    je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili akademskim  stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („ Narodne novine“ broj 107/07) koji se izjednačava s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14 toga Zakona;

b)    ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c)    nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d)    za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kandidatkinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („ Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koji nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju ( i bez obzira na godine starosti).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, Zagreb, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neća se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Državni ured za upravljanje državnom imovinom dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja popisa kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 2. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje nadležna služba za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Zagrebu provest će postupak profesionalne selekcije kandidata, a Komisija Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom provest će intervju s kandidatima.

Sve relevantne informacije vezane za postupak selekcije objavljivat će se na  web stranici Državnog ureda.

Nakon provedenog selekcijskog postupka, odluku o izboru kandidata donosi Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. O završetku postupka selekcije biti će obaviješteni svi kandidatai koji udovoljavaju uvjetima navedenim u Javnom pozivu, dok će izabranim kandidatima biti upućen poziv za potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranim za stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjestoza čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na Javni poziv kandidati trebaju navesti osobne podatke ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti e-mail adresu) kao i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje kao i sve tražene priloge. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu obvezno je dostaviti i slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis ( vlastoručno potpisan),
 2. dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome ili svjedodžbe),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika Domovnice),
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starsiji od 6 mjeseci),
 5. uvjerenje o nezaposlenostoi nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid izvorne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova broj 10, 10000 Zagreb, s naznakom „ Javni poziv za stručno osposobljavanje – ne otvaraj“.

Ovaj Javni poziv objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanjewww.hzz.hr, web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Natječaj vrijedi od 2.rujna 2014 do 10. rujna 2014.

10.9.2014. Djelomična obustava postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu
Na temelju članka 50.b Zakona o državnim službenicima i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi Državni ured za upravljanje državnom imovinom je donio Odluku o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovnom.
 
3.10.2014. Djelomična obustava javnog natječaja za prijem u DUUDI / 7. 2. 2014.

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/132, Urbroj: 536-02/01-2014-5 od 3. veljače 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 16/14 od 7. veljače 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 2 izvršitelja/ice za radno mjesto:

 Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH Služba za upravljane trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa za RH 4.1.2.-2 Viši stručni savjetnik Odluku o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovnom  pogledajte ovdje.
3.10.2014. Djelomična obustava javnog natječaja za prijem u DUUDI / 30.7. i 6.8. 2014.
Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/592, Urbroj: 536-02/01-2014-3 od 25. kolovoza 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 93/14 od 30. srpnja 2014. godine i 97/14 od 6. kolovoza 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 1 izvršitelja/icu, iz razloga što se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, za radno mjesto: Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom Odjel za nadzor korištenja i raspolaganja državnom imovinom 3.2.2-2 Viši stručni savjetnik

II.

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/592, Urbroj: 536-02/01-2014-3 od 25. kolovoza 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 93/14 od 30. srpnja 2014. godine i 97/14 od 6. kolovoza 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 2 izvršitelja/ice, iz razloga što se popunjavanje radnog mjesta ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja, za radno mjesto: Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine Služba za rješavanje imovinskopravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine Odjel za bivše vojne nekretnine 5.2.2.-2 Viši stručni savjetnik

III.

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/592, Urbroj: 536-02/01-2014-3 od 25. kolovoza 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 93/14 od 30. srpnja 2014. godine i 97/14 od 6. kolovoza 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 1 izvršitelja/icu za radno mjesto 2.1.1.-1. iz razloga što nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju za navedeno radno mjesto.

IV.

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/592, Urbroj: 536-02/01-2014-3 od 25. kolovoza 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 93/14 od 30. srpnja 2014. godine i 97/14 od 6. kolovoza 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 1 izvršitelja/icu za radno mjesto 3.1.2.-3. iz razloga što nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju za navedeno radno mjesto.

V.

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/13-01/592, Urbroj: 536-02/01-2014-3 od 25. kolovoza 2014. godine objavljenog u “Narodnim novinama” broj: 93/14 od 30. srpnja 2014. godine i 97/14 od 6. kolovoza 2014. godine, na web stranici Ministarstva uprave i na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, za 1 izvršitelja/icu za radno mjesto 5.1.5.-2. iz razloga što nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju za navedeno radno mjesto. Cjelovitu Odluku o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovnom pogledajte ovdje.
27.4.2015. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/15

Sukladno članku 45. i 47. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj:74/10, 142/11 i 53/12) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 31/15), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 1/15

(Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine

Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine

  Odjel zemljišta 5.1.2.-2. Viši stručni savjetnik 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

  Odjel za infrastrukturu, obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih  sirovina 5.1.3.-2. Viši stručni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

  Odjel procjene 5.1.4.-2. Viši stručni savjetnik 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij građevinske, arhitektonske,   tehničke, pravne, ekonomske ili društvene struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

  Odjel za oduzetu imovinu 5.1.5.-2. Viši stručni savjetnik 2 izvršitelja

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

  Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine Odjel za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave 5.2.1.-2. Viši stručni savjetnik 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, i uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ukoliko ista osoba želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: –      životopis, –      preslik diplome, –      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

–      elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana (kojim se dokazuje radno iskustvo na poslovima VSS)

–      preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit,

–      izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji nije stariji od 3 mjeseca (izdaje ga nadležni sud prema mjestu prebivališta).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji se prilaže u izvorniku), a prije konačnog izbora kandidata zatražiti će se na uvid izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb s naznakom: »Prijava na javni natječaj za prijam u državnu službu 1/15«.  

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj:174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 148/13 i 92/14), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj:157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu (osim ako je pripadnik nacionalne manjine) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta), nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja bit će pozvani na testiranje u pisanom obliku koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat natječe, provjere znanja rada na računalu i znanja stranog jezika (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Opis poslova radnih mjesta nalazi se u Pravilniku o unutarnjem redu Državnog ureda.
Plaća za pojedina radna mjesta računa se množenjem bruto osnovice u iznosu 5.108,00 kuna i koeficijenta složenosti poslova za svako radno mjesto (https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Dr%C5%BEavna%20slu%C5%BEba/2014/1214-Uredba%20o%20nazivima%20radnih%20mjesta%20i%20koeficijentima%20slo%C5%BEenosti%20poslova%20u%20dr%C5%BEavnoj%20slu%C5%BEbi%20%20pro%C4%8D%20tekst.pdf) uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o terminu testiranja i izvorima za pripremu za testiranje objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima pravo obustaviti postupak za bilo koje radno mjesto oglašeno u ovom Javnom natječaju.

4.5.2015. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/15

Sukladno članku 45. i 47. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj:74/10, 142/11 i 53/12) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske „Narodne novine“, broj 31/15), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 2/15

(Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

 

Glavno tajništvo

Služba za pravne poslove

Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

2.1.1.-2. viši upravni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računalu

 

Služba za financijsko upravljanje, nabavu i informatičku podršku

Odjel plana, analize, financija, javne nabave i informatičke podrške

2.2.2.-1. voditelj Odjela

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, položen državni stručni ispit, 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika, znanje rada na osobnom računalu.

 

Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom

Služba za strategiju, plan, analizu, registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom  imovinom

Odjel registra i objave

3.1.2.-3. stručni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij elektrotehničke, informatičke ili ekonomske struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, odlično znanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

Odjel za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

3.2.1.-2. viši stručni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH

Služba za upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH

Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH

4.1.2.-2. viši stručni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Služba za unapređenje korporativnog upravljanja

Odjel predlaganja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH

4.1.2.-1. voditelj Odjela

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Služba za unapređenje korporativnog upravljanja

Odjel predlaganja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH

4.1.2.-2. viši stručni savjetnik

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Služba za unapređenje korporativnog upravljanja

Odjel provođenja javnih natječaja i praćenje provedbe kodeksa upravljanja trgovačkim društvima i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH

4.2.2.-1. voditelj Odjela

1 izvršitelj

Stručni uvjeti: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, i uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ukoliko ista osoba želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–      životopis,

–      preslik diplome,

–      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

–      elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana (kojim se dokazuje radno iskustvo na poslovima VSS)

–      preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit,

–      izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji nije stariji od 3 mjeseca (izdaje ga nadležni sud prema mjestu prebivališta).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji se prilaže u izvorniku), a prije konačnog izbora kandidata zatražiti će se na uvid izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom,

Dežmanova 10,

10000 Zagreb

s naznakom: »Prijava na javni natječaj za prijam u državnu službu 2/15«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj:174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 148/13 i 92/14), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj:157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu (osim ako je pripadnik nacionalne manjine) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta), nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja bit će pozvani na testiranje u pisanom obliku koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat natječe, provjere znanja rada na računalu i znanja stranog jezika (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnih mjesta nalazi se u Pravilniku o unutarnjem redu Državnog ureda.

Plaća za pojedina radna mjesta računa se množenjem bruto osnovice u iznosu 5.108,00 kuna i koeficijenta složenosti poslova za svako radno mjesto ( informacija ovdje) uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o terminu testiranja i izvorima za pripremu za testiranje objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima pravo obustaviti postupak za bilo koje radno mjesto oglašeno u ovom Javnom natječaju.

6.5.2015. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 3/15
Klasa: 112-01/15-01/3
Urbroj: 536-0211/04-2015-13
Zagreb, 06. svibnja 2015. godine

Sukladno članku 45. i 47. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj:74/10, 142/11 i 53/12) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske „Narodne novine“, broj 31/15), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 3/15
 
(Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.)

Glavno tajništvo
Služba za pravne poslove
Odjel za opće poslove
2.1.2.-3. Stručni referent
1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završena srednja stručna sprema ekonomske, birotehničke, upravne struke, gimnazija i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za obavljanje poslova pismohrane, poznavanje rada na računalu.
 
Glavno tajništvo
Služba za pravne poslove
Odjel za opće poslove
2.1.2.-4. Administrativni referent
1 izvršitelj
Stručni uvjeti: Završena srednja stručna sprema ekonomske, birotehničke, upravne struke, gimnazija i najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, i uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ukoliko ista osoba želi podnijeti prijavu za više radnih mjesta, na jednoj prijavi se moraju navesti svi brojevi i nazivi radnih mjesta za koja se kandidat prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • preslik diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana (kojim se dokazuje radno iskustvo na poslovima SSS)
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit,
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji nije stariji od 3 mjeseca (izdaje ga nadležni sud prema mjestu prebivališta).
 • Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji se prilaže u izvorniku), a prije konačnog izbora kandidata zatražiti će se na uvid izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Državni ured za upravljanje državnom imovinom Dežmanova 10, 10000 Zagreb
s naznakom: »Prijava na javni natječaj za prijam u državnu službu 3/15«.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj:174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 148/13 i 92/14), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj:157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj:155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu (osim ako je pripadnik nacionalne manjine) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta), nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete natječaja bit će pozvani na testiranje u pisanom obliku koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat natječe i provjere znanja rada na računalu (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnih mjesta nalazi se u Pravilniku o unutarnjem redu Državnog ureda 

Plaća za pojedina radna mjesta računa se množenjem bruto osnovice u iznosu 5.108,00 kuna i koeficijenta složenosti poslova za svako radno mjesto (Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi) uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o terminu testiranja i izvorima za pripremu za testiranje objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijemu u državnu službu izabranog kandidata.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom ima pravo obustaviti postupak za bilo koje radno mjesto oglašeno u ovom Javnom natječaju.
18.6.2015. Djelomična obustava postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno
Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/15-01/3 Urbroj: 536-0211/03-2015-10 od 28. travnja 2015. godine objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 48/15 od 30. travnja 2015. godine.

Odluka o obustavi postupka
14.9.2015. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno
Klasa: 112-01/15-01/198
Urbroj: 536-0211/05-2015-4
 Zagreb, 09. rujna 2015.

 

Sukladno članku 45. i 47. stavak 3. i 4. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj:74/10, 142/11 i 53/12) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske „Narodne novine“, broj 31/15), Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj

24.9.2015. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim za javni natječaj za prijam u državnu službu – Narodne novine br: 97/15 od 11.9.2015.

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME (“Narodne novine”, broj: 97/15 od 11. rujna 2015. godine)

Testiranje u postupku Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 97/15 od 11. rujna 2015. godine, na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, web stranicama Ministarstva uprave i portalu Moj posao, održat će se u četvrtak, 01. listopada 2015. godine, u prostorijama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, Zagreb s početkom u 08:30 sati.

 

 

Testiranje se sastoji od provjere poznavanja ustavnog ustrojstva i pravnih propisa Republike Hrvatske, provjere znanja stranog jezika, provjere znanja rada na računalu, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta.

Testiranje će se održati prema slijedećem rasporedu:

Provjera poznavanja ustavnog ustrojstva i pravnih propisa Republike Hrvatske, provjere znanja stranog jezika, provjere znanja rada na računalu i provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta
vrijeme mjesto
08:30 –11:00 dvorana prizemlje kandidati rb.1. – 23
11:30 –14:00 dvorana I. kat kandidati rb. 24 – 46
14:30 – 17:00 dvorana prizemlje kandidati rb.47 – 68
17:30 – 20:00 dvorana I. kat kandidati rb. 69 – 89

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

Poznavanje ustavnog ustrojstva i pravnih propisa Republike Hrvatske:

 1. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 2. Zakon o sustavu državne uprave (“Narodne novine”, broj: 150/11, 12/13),
 3. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj: 47/09),
 4. Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15),
 5. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),

 

Provjera znanja engleskog jezika kao stranog jezika:

 1. literatura za razinu znanja B2

 

NAPOMENA: Ukoliko kandidat ne želi provjeru znanja iz engleskog jezika, već iz drugog stranog jezika (njemačkog, ruskog ili španjolskog jezika), dužan je isto javiti Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom najkasnije do kraja radnog dana u ponedjeljak 28. rujjna 2015. godine, pisanim putem na e-mail: kadrovska@duudi.hr

 

Provjera znanja rada na računalu:

 1. priručnici za operativni sustav Windows i Windows uredski paket za obradu teksta i tablične proračune

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta vršit će se po izvorima za testiranje poznavanja ustavnog ustrojstva i pravnih propisa Republike Hrvatske te slijedećim izvorima po radnim mjestima:

 

Odjel strategije, plana i analize upravljanja i raspolaganja državnom imovinom

3.1.1.-2 Viši stručni savjetnik

 1. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2017 (“Narodne novine”, broj: 76/13),
 2. Uredba o registru državne imovine (“Narodne novine”, broj: 55/11),
 3. Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 24/14),
 4. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine”, broj: 109/07, 54/13 i 121/14) – samo Glavu VII. i VIII,
 5. Zakon o reviziji (“Narodne novine”, broj: 146/05, 139/08, 144/12) – samo članak 17.

 

Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganje državnom imovinom – 3.2.-1. Voditelj službe

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),
 2. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2017 (“Narodne novine”, broj: 76/13),
 3. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 154/11, 121/12 i 7/13)
 4. Zakon o procjeni učinaka propisa (“Narodne novine”, broj: 90/11),
 5. Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja (“Narodne novine”, broj: 24/14),
 1. Zakon o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, broj: 86/08,57/11,51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15),
 2. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (“Narodne novine”, broj: 120/13),

Odjel za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom – 3.2.1.-2. Viši stručni savjetnik

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),
 2. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2013-2017 (“Narodne novine”, broj: 76/13),
 3. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (“Narodne novine”, broj: 120/13),
 4. Zakon o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, broj: 86/08,57/11,51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15)
 5. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 154/11, 121/12 i 7/13)
 6. Zakon o procjeni učinaka propisa (“Narodne novine”, broj: 90/11),
 7. Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja (“Narodne novine”, broj: 24/14),

 

Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog interesa za RH

4.1.2-2 Viši stručni savjetnik

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),
 2. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) – samo Dio prvi Glava  V, Dio drugi Glava IV., V., VI., VII., VIIa., VIII i  IX.,
 3. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine”, broj: 109/07, 54/13 i 121/14),
 4. Zakon o reviziji (“Narodne novine”, broj: 146/05, 139/08, 144/12) – samo članak 17.
 5. Stečajni zakon (“Narodne novine”, broj: 71/15)
 6. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine”, broj:177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 43/14)

 

Odjel za infrastrukturu, obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih sirovina

5.1.3.-2 viši stručni savjetnik

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),
 2. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 127/13.),
 3. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 127/13.),
 4. Uredba o osnivanju prava građenja i prva služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 10/14)
 5. Zakon o rudarstvu (“Narodne novine”, broj: 56/13 i 14/14)

 

Odjel za oduzetu imovinu – 5.1.5-2 viši stručni savjetnik

 1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 94/13),
 2. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (“Narodne novine”, broj: 145/10.),
 3. Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima i prekršajem (“Narodne novine”, broj: 44/11),
 4. Kazneni zakon – glava VI – Oduzimanje imovinske koristi oduzimanjem predmeta i javno objavljivanje presude (“Narodne novine”, broj: 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),
 5. Zakon o kaznenom postupku – glava XXVIII – Postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi (“Narodne novine”, broj: 121/11- pročišćen tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).

 

UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA

Prije početka svakog dijela testiranja vrši se uvid u identifikacijsku ispravu osobe (isključivo osobnu iskaznicu ili putovnicu) radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet osobe prijavljene na natječaj iz bilo kojeg razloga ili koje ne posjeduju osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja svog identiteta, ne mogu pristupiti testiranju.

Po utvrđenju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-       koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,

-       koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-       napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija,

-       razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju drugih kandidata.

Kandidati koji se neće pridržavati navedenih pravila morat će napustiti testiranje i neće se više smatrati kandidatima u javnom natječaju.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Daljnja provedba postupka javnog natječaja provest će se sukladno Zakonu o državnim službenicima (“Narodne novine”, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine”, broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te tekstu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 48/15 od 30. travnja 2015. godine.

Napomena: Ukoliko je kao izvor za pripremanje kandidata za testiranje greškom naveden pravni propis koji više nije na snazi, kandidati kao izvor za pripremanje moraju koristit važeći tekst pravnog propisa koji uređuje navedenu materiju.

 Komisija za provedbu javnog natječaja

2.10.2015. Rezultati testiranja i obavijest za intervju kandidatima koji su bili na testiranju 1.10.2015 za natječaj za prijam u državnu službu
16.12.2015. Obavijest o izboru kandidata 4/15 - natječaj Narodne novine br.:97/15
Obavijest kandidatima prijavljenim za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme ( Narodne Novine, broj: 97/15 od 11. rujna 2015. godine )

U postupku Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama, broj: 97/15 od 11. rujna 2015. godine, na web stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, web stranicama Ministarstva uprave i portalu Moj posao, a na temelju podnesenih izvješća Komisije, Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dao je suglasnost na odabir kandidata.
 
Svim kandidatima koji su bili pozvani na razgovor dostavljena su Rješenja o prijemu u državnu službu kandidata koji su primljeni na radna mjesta temeljem raspisanog natječaja.
 
Popis primljenih kandidata na radna mjesta iz raspisanog natječaja nalazi se ovdje.
 
6.4.2016. Javni natječaj za imenovanje Glavnog tajnika
Klasa: 112-01/16-01/6
Urbroj: 536-0211/05-16-03
Zagreb, 31. ožujka 2016.

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne
novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13,
38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o
raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine,
br. 74/10, 142/11 i 53/12), predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje rukovodećeg državnog službenika u
Glavnom tajništvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom


Glavni tajnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
1 izvršitelj na razdoblje od četiri godine.
 
 
6.4.2016. Javni natječaj za imenovanje Zamjenika Predstojnika
Klasa: 112-01/16-01/5
Urbroj: 536-0211/05-16-03
Zagreb, 31. ožujka 2016.

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 50/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/10, 142/11 i 53/12), predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje rukovodećeg državnog službenika u
Kabinetu predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom


Zamjenik predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

1 izvršitelj na razdoblje od četiri godine.
 
6.4.2016. Opis poslova i podaci o plaći - Zamjenik predstojnika i Glavni tajnik
Zamjenik predstojnika Državnog ureda

Opis poslova:
Zamjenjuje predstojnika u slučaju njegove odsutnosti; koordinira obavljanje poslova državne uprave u pojedinom upravnom području Državnog ureda; predlaže politiku razvoja u upravnim području za koja je nadležan; koordinira izradu strateških dokumenata u upravnim područjima iz svoje nadležnosti, koordinira izradu planova rada ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove u upravnim područjima za koje su nadležni; prati ostvarivanje planova rada u upravnim područjima iz svoje nadležnosti te izvješćuje predstojnika o njihovu ostvarenju; obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

Potrebni stručni uvjeti:
Diplomski sveučilišni studij pravne struke i istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela i 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu
 
Glavni tajnik

Opis poslova:
Neposredno upravlja glavnim tajništvom; tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica državnog ureda i upravnih organizacija u sastavu državnog ureda; predlaže plan rada državnog ureda na temelju nacrta planova upravnih organizacija u sastavu državnog ureda; brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te predlaže planove stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika; izvješćuje predstojnika o ostvarivanju plana rada državnog ureda; obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik državnog ureda.

Potrebni stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu


Podaci o plaći

Člankom 151.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15) propisano je da se plaća zamjenika predstojnika državnog ureda izračunava prema koeficijentu 4,049, a plaća glavnog tajnika državnog ureda prema koeficijentu 3,677.

Plaća za pojedina radna mjesta računa se množenjem bruto osnovice u iznosu 5.108,00 kuna i koeficijenta složenosti poslova za svako radno mjesto, uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
15.4.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje Glavnog tajnika i Zamjenika predstojnika
KLASA: 112-01/16-01/6
URBROJ: 536-0211/05-2016-7
 
Zagreb, 15. travnja 2016.
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE GLAVNOG TAJNIKA I ZAMJENIKA PREDSTOJNIKA
DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

("Narodne novine", broj: 29/16 od 01. travnja 2016. godine)
 
koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje Glavnog tajnika i Zamjenika predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
Poštovani,
 
            ovdje se nalazi popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje Glavnog tajnika i Zamjenika predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.
 
            Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održati 21. travnja 2016. godine prema slijedećem rasporedu:
 
datum vrijeme mjesto kandidati
21.04.2016. 9:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
E. Kompes
Lj. Mevorah Čokljat
D. Planinčević
21.04.2016. 10:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
I. Najman
D. Sivrić
Ž. Katić
21.04.2016 11:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
M. Kuman Kardum
V. Šleder
M. Špoljarić
21.04.2016 12:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
K. Pazman
T. Soldo
D. Škugor
21.04.2016 16:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
S. Kulić Makar
V. Stecca
D. Juginović
21.04.2016 17:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
P. Antunović
N. Andračić
D. Deucht
21.04.2016 18:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
S. Drenški
N. Prohić Stolić
N. Antica
S. Pervan
21.04.2016 19:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
V. Pudić
I. Kalac
Ž. Serdar
H. Šaban

Razgovor s kandidatima koji su se prijavili na natječaj za imenovanje Glavnog tajnika i za imenovanje zamjenika predstojnika Državnog ureda održat će se u istim terminu.     
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
PREDSTOJNIK
 
Tomislav Boban
18.4.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za imenovanje Glavnog tajnika i Zamjenika predstojnika - IZMJENA
KLASA: 112-01/16-01/6
URBROJ: 536-0211/05-2016-8

Zagreb, 18. travnja 2016.
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE GLAVNOG TAJNIKA I ZAMJENIKA PREDSTOJNIKA
DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

("Narodne novine", broj: 29/16 od 01. travnja 2016. godine)
 
koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za imenovanje Glavnog tajnika i Zamjenika predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
Poštovani,
 
            ovim putem Vas obavještavamo da će Predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a koji su bili zakazani za 21. travnja 2016. godine, zbog neodgodivih poslovnih obveza održati prema slijedećem rasporedu
 
 
datum vrijeme mjesto kandidati
25.04.2016 09:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
S. Kulić Makar
V. Stecca
D. Juginović
25.04.2016 10:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
P. Antunović
N. Andračić
D. Deucht
25.04.2016 11:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
S. Drenški
N. Prohić Stolić
N. Antica
25.04.2016 12:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
V. Pudić
I. Kalac
Ž. Serdar
25.04.2016 13:00 DUUDI, Dežmanova 10,
Kabinet predstojnika I. kat
S. Pervan
H. Šaban
 
Ispričavamo se zbog promjene termina održavanja razgovora s kandidatima i zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
PREDSTOJNIK
 
Tomislav Boban
20.4.2016. Javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-01/16-01/54
URBROJ: 536-0211/05-2016-1
 
Zagreb, 18. travnja 2016.
 
Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/131/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 
OGLAS
za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme
 

Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, Registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom, Služba za strategiju, plan, analizu, Registar državne imovine i objavu odluka o upravljanju i raspolaganju državnom  imovinom, Odjel registra i objave:

3.1.2.-4. Administrativni tajnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema društvene struke, najmanje 1 godinu iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Opis poslova radnog mjesta:
vodi dnevni-tjedni-mjesečni raspored načelnika Sektora i informira načelnika Sektora o svim dogovorima, sastancima i drugim obvezama na početku svakog radnog dana te po potrebi i tijekom dana; prima telefonske pozive za načelnika Sektora i obavlja korespondenciju; priprema putne naloge i vodi evidenciju o putnim nalozima; vodi i ažurira evidenciju o imenovanjima i zaduženjima službenika prema uputama načelnika Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora.

Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, Registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom, Služba za koordinaciju i harmonizaciju kriterija i nadzor upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, Odjel za koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom:

3.2.1.-2. Viši stručni savjetnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Opis poslova radnog mjesta:
izrađuje nacrte mišljenja, akata i objašnjenja o pitanjima izrade strategije i planova upravljanja državnom imovinom te provođenja zakona i drugih propisa koji se odnose na gospodarenje i upravljanje državnom imovinom; priprema stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području gospodarenja i upravljanja državnom imovinom; prati primjenu propisa u području gospodarenja i upravljanja državnom imovinom te ukazuje voditelju Službe na najčešće probleme koji se pojavljuju u primjeni propisa u navedenom području i predlaže mjere za njihovo rješavanje; izrađuje mišljenja o usklađenosti prijedloga drugih propisa s propisima iz područja upravljanja državnom imovinom; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Služba za upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Odjel korporativnog upravljanja:

4.1.1.-2. Viši stručni savjetnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika

Opis poslova radnog mjesta:
izrađuje nacrte mišljenja, akata i objašnjenja o pitanjima  izrade strategije i planova upravljanja državnom imovinom te provođenja zakona i drugih propisa koji se odnose na gospodarenje i upravljanje državnom imovinom; priprema stručne podloge za izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području gospodarenja i upravljanja državnom imovinom; prati primjenu propisa u području gospodarenja i upravljanja državnom imovinom te ukazuje voditelju Službe na najčešće probleme koji se pojavljuju u primjeni propisa u navedenom području i predlaže mjere za njihovo rješavanje; izrađuje mišljenja o usklađenosti prijedloga drugih propisa s propisima iz područja upravljanja državnom imovinom; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.
 
Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Služba za upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Odjel analize poslovanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

4.1.2.-2. Viši stručni savjetnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika)

Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Opis poslova radnog mjesta:
obavlja poslove sustavnog praćenja i izvještavanja o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju  strateške politike u  društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; u suradnji s resornim ministarstvima, obavljaju se poslovi analize poslovanja i restrukturiranja poslovanja trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; kontinuirano pribavlja podatke o vlasničkoj strukturi trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; unosi podatke o vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Registar državne imovine; usklađuje bazu podataka vezano uz vlasničku strukturu trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; prikuplja, evidentira i sistematizira podatke o statusu i vlasničkoj strukturi društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Odjel stanova i poslovnih prostora:

5.1.1.-2. Viši stručni savjetnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
 
Opis poslova radnog mjesta:
obavlja poslove vezane uz stanove i poslovne prostore koji nisu predani na upravljanje trgovačkom društvu: upravlja stanovima i poslovnim prostorima; dodjeljuje stanove i poslovne prostore za službene potrebe; vrši najam stanova i zakup poslovnih prostora; kupuje i prodaje stanove i poslovne prostore; razvrgava suvlasničke zajednice na stanovima i poslovnim prostorima; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora za stanove za službene stanove; za raspolaganje nekretninama iz svoje nadležnosti izrađuje modele, nacrte i prijedloge tekstova ugovora i aneksa ugovora, te kontrolira ispunjenje ugovornih obveza; izdaje tabularne izjave i brisovna očitovanja; dodjeljuje poslovne prostore na korištenje tijelima državne uprave i drugim korisnicima državnog proračuna; odlučuje o dodjeli poslovnih prostora na korištenje tijelima državne uprave i drugim korisnicima državnog proračuna; odlučuje o dodjeli garaža na korištenje drugim osobama na temelju posebnih propisa; evidentira promjene u bazi podataka o nekretninama koju vodi Državni ured; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Odjel za oduzetu imovinu:

5.1.5.-3 Administrativni tajnik-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema društvene struke, najmanje 1 godinu iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Opis poslova radnog mjesta:
vodi dnevni-tjedni-mjesečni raspored načelnika Sektora i informira načelnika Sektora o svim dogovorima, sastancima i drugim obvezama na početku svakog radnog dana te po potrebi i tijekom dana; prima telefonske pozive za načelnika Sektora i obavlja korespondenciju; priprema putne naloge i vodi evidenciju o putnim nalozima; vodi i ažurira evidenciju o imenovanjima i zaduženjima službenika prema uputama načelnika sektora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Odjel za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave:

5.2.1.-2 Viši stručni savjetnik-2 izvršitelja/ice (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.

Opis poslova radnog mjesta:
obavlja poslove osnivanje prava građenja za potrebe jedinica lokalne samouprave; osnivanje služnosti za potrebe jedinica lokalne samouprave; darovanje, kupnju i prodaju zemljišta od jedinica lokalne samouprave; razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu u suvlasništvu  jedinica  lokalne  samouprave  i Republike Hrvatske; osnivanje založnog prava na zemljištu za potrebe jedinica lokalne samouprave; ugovaranje zakupa sa jedinicama lokalne samouprave; sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i  davanjem mišljenja; obavještava nadležno Državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U državnu službu osobe se primaju na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Podaci o plaći radnog mjesta mogu se naći u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 07/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05,131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11,142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13,96/13, 126/13,02/14,94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

U prijavi na Oglas obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),
 3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 6 mjeseci, ugovor o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 4. presliku svjedodžbe,
 5. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni stručni ispit).
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.
 
Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Ako se jedan kandidat javlja na više radnih mjesta sva radna mjesta potrebno je navesti u istoj prijavi.
 
Kandidati u zamolbi trebaju navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje podnose zamolbu. Zamolba u kojoj neće biti navedeni traženi podaci smatrat će se nepotpunom. Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi, članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), koje su dužne pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz daje nezaposlena.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03 i 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni….(navesti način i rok obavijesti – koliko dana prije održavanja intervjua). Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, Zagreb, s naznakom „Za oglas“.
 
Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom www.duudi.hr  i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.
 
Kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
 
Kandidati pristupe intervjuu o rezultatima Oglasa biti će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.
 
 
PREDSTOJNIK
 
Tomislav Boban

 
Obavijest o održavanju termina intervjua biti će objavljena na WEB stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom najmanje pet dana prije održavanja intervjua.
3.5.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 20.4.2016.
KLASA: 112-01/16-01/54
URBROJ: 536-0211/05-2016-4
 
Zagreb, 03. svibnja 2016.
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS
ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 
koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta za koja je, kao stručni uvjet, propisana visoka stručna sprema pravne ili ekonomske struke Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
Poštovani,
 
            U donjoj tablici nalazi se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
            Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati 09. svibnja 2016. godine prema slijedećem rasporedu:
 
datum vrijeme mjesto kandidati
09.05.2016. 9:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat B. Mašić
K. Petrić
B. Meštrović
T. Šiško
V. Ivković
Z. Kotarac
09.05.2016. 10:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Čleković
S. Hanžek
J. Živko
O. Marinković
M. Čohar Imper
V. Morović
09.05.2016. 11:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat I. Resan
D. Pernar
A. Šlogar
K. Vištica
M. Vuletić
M. Špoljarić
09.05.2016. 12:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat T. Volarević
I. Česmadžiski
P. Martinović
D. Pinjo
A. Mioč Rücker
J. Butković
09.05.2016. 13:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Zoričić
E. Knežević
D. Karneval
N. Starijački
L. Lončar Mažar
E. Rede
09.05.2016. 14:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Rauker
I. Vrkaljan
A. Kozlevčar
N. Budić
M. Čuljak
N. Pavičić

Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
PREDSTOJNIK
 
 
Tomislav Boban
4.5.2016. Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 20.4.2016.
KLASA: 112-01/16-01/54
URBROJ: 536-0211/05-2016-5
 
Zagreb, 04. svibnja 2016.
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS
A PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 
koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu
na određeno vrijeme na radna mjesta za koja je,
kao stručni uvjet, propisana srednja stručna sprema društvene struke
Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 
Poštovani,
 
            U donjoj tablici nalazi se popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
            Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme će razgovore s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održati 10. i 11. svibnja 2016. godine prema slijedećem rasporedu
 
datum vrijeme mjesto kandidati
10.05.2016. 9:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat M. Smoljanić
Z. Lovrec
D. Funko
N. Starijački
M. Buzuk
D. Milošević
10.05.2016. 10:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat T. Hita
M. Mohor Popić
A. Taslak
M. Kostanjevečki
D. Agarević
L. Gabrić Vidaković
10.05.2016. 11:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat M. Lončar
T. Matutinović
I. Andrejić
I. Cunk
M. Subotić
L. Vuković
10.05.2016. 12:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat M. Župan
T. Poto
R. Kordić Dolenec
D. Rupić
D. Kovačić
M. Pomper
10.05.2016. 13:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Fistanić
T. Stanojević
T. Novosel
J. Raković
B. Jurić
M. Malec
10.05.2016. 14:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat E. Matanović Milardović
M. Pokupec
A. Draženović
M. Čibarić
L. Jelić
J. Boltužić
10.05.2016. 15:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat I. Kaurić
A. Simon
Š. Jambrišak
M. Šipek
N. Lulić
M. Kuharić
11.05.2016. 09:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat J. Tomić
J. Širić
H. Gunčić
L. Osmanović
I. Renić
H. Kastlinger
11.05.2016. 10:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat I. Ljubas
A. Matijašić
M. Perić
K. Simić
K. Bersak
K. Jurčec
11.05.2016. 11:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Knoblo
M. Gamulin
M. Petrić
S. Vidoš
N. Fičko
M. Beinrauch
11.05.2016. 12:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat M. Šamarinec
I. Karas
N. Jurić
A. Đurđ
I. Garić
H. Parlov
11.05.2016. 13:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat I. Doležal
J. Balen
A. Černević
I. Ćurić
M. Kozina Ištuk
S. Petrović
11.05.2016. 14:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat A. Dubovečak
B. Grgec
I. Garić
T. Vidaković
P. Matijašević
11.05.2016. 15:00 DUUDI, Dežmanova 10, dvorana I. kat
M. Janjiš
M. Tomasović
A. Štelma
T. Palić
A. Dragičević
 
Promjena termina održavanja razgovora s kandidatima nije moguća.
 
S poštovanjem,
PREDSTOJNIK
 
 
 
Tomislav Boban
4.10.2016. Javni natječaj za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 2/16
KLASA: 112-01/16-01/227
URBROJ: 536-0211/05-2016-1
 
Zagreb, 03. listopada 2016.
 
Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“, broj 82/16) Državni ured za upravljanje državnom imovinom raspisuje
 

OGLAS
za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme

 
Glavno Tajništvo, Služba za pravne poslove, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale:

2.1.1.-5. Administrativni tajnik-1 izvršitelj/ica (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema društvene struke, najmanje 1 godinu iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
Opis poslova radnog mjesta:
Vodi dnevni-tjedni-mjesečni raspored glavnog tajnika i informira glavnog tajnika o svim dogovorima, sastancima i drugim obvezama na početku svakog radnog dana te po potrebi i tijekom dana, prima telefonske pozive za glavnog tajnika i obavlja korespondenciju, priprema putne naloge i vodi evidenciju o putnim nalozima, vodi i ažurira evidenciju o imenovanjima i zaduženjima službenika prema uputama glavnog tajnika; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog tajnika.

Glavno Tajništvo, Služba za pravne poslove, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale:

2.1.1.-2. Viši upravni referent-1 izvršitelj/ica (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računalu
Opis poslova radnog mjesta:
priprema i obrađuje podatke iz djelokruga rada odjela, vodi upravni postupak, izrađuje analize i izvješća o ostvarenju zacrtanih planova rada odjela; sudjeluje u provedbi postupka natječaja za prijam;  priprema očitovanja na tužbe i žalbe protiv rješenja iz djelokruga rada, Glavnog tajništva; priprema analize i izvješća  o stanju ljudskih potencijala za Državni ured; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu, pravilnika o unutarnjem redu te drugih propisa,  i općih akata iz djelokruga Glavnog tajništva; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja  odjela i glavnog tajnika.
 
Glavno Tajništvo, Služba za pravne poslove, Odjel za opće poslove:

2.1.2.-4. Administrativni referent-6 izvršitelja/ice (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
završena srednja stručna sprema društvene struke i najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,  poznavanje rada na računalu.
Opis poslova radnog mjesta:
dnevno preuzima i otprema poštu; pregledava omotnice pošiljki i razvrstava dnevno zaprimljene pošiljke, te pristigle preporučene pošiljke upisuje u knjigu preporuka; otvara i pregledava pristiglu poštu, stavlja prijemnu štambilju s datumom primitka i oznakom ustrojstvene jedinice kojoj se pismeno dostavlja u rad, raspoređuje primljenu poštu po fasciklima i nosi na uvid predstojniku, ta dostavlja u rad po sektorima i službama; zaprima zahtjeve predane od stranaka osobno u pisarnicu te dostavlja iste u rad po sektorima i službama; upisuje predmete u upisnik, odnosno urudžbeni zapisnik s ispisivanjem odgovarajućih omota spisa i upisivanjem u interne dostavne knjige; preuzima predmete od referenata putem interne dostavne knjige, unosi popis akata i razvodi zaprimljene predmete u aplikaciju upisnika odnosno urudžbenog zapisnika te ih dostavlja u rok ili u pismohranu prema naznaci referenta; prima na otpremu dnevno zaprimljena pismena, ovjerava ih pečatom i provjerava da li sadrže u aktu navedene priloge, kuvertira, upisuje u dostavne knjige za poštu ili za dostavu u mjestu i otprema dnevno zaprimljena pismena te po potrebi obavlja dostavu u mjestu; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Glavno Tajništvo, Služba za financijsko upravljanje, nabavu i informatičku podršku, Odjel računovodstva:

2.2.1.-3. Stručni referent-5 izvršitelja/ice (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
završena srednja stručna sprema ekonomske struke i najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
Opis poslova radnog mjesta:
vodi pomoćne poslovne knjige; priprema popis imovine, obveza i potraživanja Državnog ureda; vodi knjigovodstvenu dokumentaciju; obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja; obavlja poslove obračuna plaća, naknada zaposlenima i obračunava plaćanja vanjskim suradnicima; obavlja blagajničko poslovanje; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Odjel zemljišta: 

5.1.2.-2. Viši stručni savjetnik-1 izvršitelj/ica (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Opis poslova radnog mjesta:
obavlja poslove vezane uz osnivanje prava građenja; osnivanje služnosti; darovanje, kupnju i prodaju zemljišta; razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu; osnivanje založnog prava na zemljištu; ugovaranje zakupa; obavještava nadležno Državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Odjel za infrastrukturu, obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih  sirovina: 

5.1.3.-2. Viši stručni savjetnik-2 izvršitelja/ice (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika
Opis poslova radnog mjesta:
Poduzima radnje  za rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezano za  infrastrukturne građevine i građevine za obnovljive izvore energije; sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti vezane za eksploataciju mineralnih sirovina; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i aneksa ugovora u vezi eksploatacije mineralnih sirovina; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u vezi eksploatacije mineralnih sirovina; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u vezi eksploatacije mineralnih sirovina; sklapa ugovore o osnivanju prava služnosti vezane za infrastrukturu i obnovljive izvore energije; izrađuje modele, nacrte i prijedloge teksta ugovora i anexa ugovora u vezi infrastrukture i obnovljivih izvora energije; sudjeluje u svim fazama pripreme i pregovora za sklapanje ugovora u vezi infrastrukture i obnovljivih izvora energije; kontrolira ispunjenje obveza iz ugovora u vezi infrastrukture i obnovljivih izvora energije; evidentira promjene u bazi podataka o nekretninama koju vodi Državni ured; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.  

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Odjel za oduzetu imovinu: 

5.1.5.-3 Administrativni tajnik-3 izvršitelja/ica (radi privremeno povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema društvene struke, najmanje 1 godinu iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.
Opis poslova radnog mjesta:
vodi dnevni-tjedni-mjesečni raspored načelnika Sektora i informira načelnika Sektora o svim dogovorima, sastancima i drugim obvezama na početku svakog radnog dana te po potrebi i tijekom dana; prima telefonske pozive za načelnika Sektora i obavlja korespondenciju; priprema putne naloge i vodi evidenciju o putnim nalozima; vodi i ažurira evidenciju o imenovanjima i zaduženjima službenika prema uputama načelnika sektora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora.

Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Odjel za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave: 

5.2.1.-2 Viši stručni savjetnik-2 izvršitelja/ice (radi povećanog opsega posla)

Stručni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički stručni studij pravne ili ekonomske struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog ili njemačkog ili ruskog ili španjolskog jezika.
Opis poslova radnog mjesta:
obavlja poslove osnivanje prava građenja za potrebe jedinica lokalne samouprave; osnivanje služnosti za potrebe jedinica lokalne samouprave; darovanje, kupnju i prodaju zemljišta od jedinica lokalne samouprave; razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu u suvlasništvu  jedinica  lokalne  samouprave  i Republike Hrvatske; osnivanje založnog prava na zemljištu za potrebe jedinica lokalne samouprave; ugovaranje zakupa sa jedinicama lokalne samouprave; sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornoga uređenja podnošenjem zahtjeva i  davanjem mišljenja; obavještava nadležno Državno odvjetništvo o potrebi utvrđivanja prava vlasništva; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U državnu službu osobe se primaju na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu njegovog polaganja u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Podaci o plaći radnog mjesta mogu se naći u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, br. 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 07/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05,131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11,142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13,96/13, 126/13,02/14,94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

U prijavi na Oglas obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),
 3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da kandidat ima odgovarajuće godine radnog iskustva s traženom stručnom spremom, a ukoliko je radno iskustvo stečeno temeljem ugovora o djelu - potvrda poslodavca o vrsti poslova, razdoblju obavljanja poslova i potrebnoj stručnoj spremi za obavljanje poslova),
 4. presliku diplome ili svjedodžbe,
 5. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju
 6. položen državni stručni ispit).
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,
 8. ne starije od 6 mjeseci.
 
Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Ako se jedan kandidat javlja na više radnih mjesta sva radna mjesta potrebno je navesti u istoj prijavi.
 
Kandidati u zamolbi trebaju navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje podnose zamolbu. Zamolba u kojoj neće biti navedeni traženi podaci smatrat će se nepotpunom. Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati osobe sukladno odredbi, članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 116/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), koje su dužne pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz daje nezaposlena.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03 i 148/13), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa provest će se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni objavom poziva na intervju na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, Zagreb, s naznakom „Za oglas“.
 
Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinomwww.imovina.gov.hr, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.
 
Kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Kandidati koji pristupe intervjuu o rezultatima Oglasa biti će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.
 
PREDSTOJNIK
 
Tomislav Boban
1.12.2016. Obavijest kandidatima prijavljenima na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 4. listopada 2016.
U postupku objavljenog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljenog  04. listopada 2016. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a na temelju podnesenog izvješća Komisije, Predstojnik Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dao je suglasnost na odabir kandidata.
 
Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 93/16) Državni ured za upravljanje državnom imovinom promijenio je naziv u Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom.
 
Svim kandidatima koji su bili pozvani na razgovor biti će dostavljena Rješenja o prijemu u državnu službu kandidata koji su primljeni na radna mjesta temeljem raspisanog oglasa.
 
Na radna mjesta iz objavljenog oglasa primljeni su sljedeći kandidati:
 
 1. (2.1.1.-5.) SSS administrativni tajnik  u Odjelu za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za pravne poslove, Glavno tajništvo – H. Strbačko.
 
 1. (2.1.1.-2.) VSS viši upravni savjetnik  u Odjelu za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za pravne poslove, Glavno tajništvo – A. Bagarić.
 
 1. (2.1.2.-4.) SSS administrativni referent u Odjelu za opće poslove, Služba za pravne poslove, Glavno tajništvo - K. Briški, A. Knežević, A. Gebaj, B. Slavić Potočić, K. Pučić, M. Martinović.
 
 1. (2.2.1.-3.) SSS stručni referent u Odjelu računovodstva, Služba za pravne poslove, Glavno tajništvo – Ž. Pukec, D. Majer, E. Čengić, N. Primorac, M. Lukić.
 
 1. (5.1.2.-2.) VSS viši stručni savjetnik u Odjelu zemljišta, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine – PONIŠTENO.
 
 1. (5.1.3.-2.) VSS viši stručni savjetnik u Odjelu za infrastrukturu, obnovljive izvore energije i eksploataciju mineralnih  sirovina, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine – D. Vrdoljak, I. Resan.
 
 
 1. (5.1.5.-3.) SSS administrativni tajnik u Odjelu za oduzetu imovinu, Služba stanova, poslovnih prostora, zemljišta, infrastrukture, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih sirovina, procijene i oduzete imovine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine – S. Boras, B. Jurić, B. Sušac.
 
 
 1. (5.2.1.-2.) VSS viši stručni savjetnik u Odjelu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave, Služba za rješavanje imovinsko pravnih odnosa s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine, Sektor upravljanja nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine – A. Slipac, M. Rubinić.
 
 
Ovim putem se još jednom zahvaljujemo svim kandidatima na uloženom trudu i iskazanom interesu za zasnivanjem radnog odnosa u Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
2.5.2017. Djelomična obustava postupka javnog natječaja za prijem u državnu službu
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijem u državnu službu na određeno vrijeme u Državni ured za upravljanje državnom imovnom nalazi se ovdje.
19.07.2017. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, raspored testiranja
KLASA: 112-02/17-01/06
URBROJ: 536-02-01/01-17-11
 
Zagreb, 19. srpanj 2017.
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA
PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME ("Narodne novine", broj: 61/17 i 62/17)
ZA RADNA MJESTA ZA KOJE JE KAO STRUČNI UVJET
PROPISANA VISOKA STRUČNA SPREMA I VIŠA STRUČNA SPREMA
 
 
Testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme („Narodne novine“, broj: 61/17 i 62/17) za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana visoka stručna sprema i viša stručna sprema provest će se u petak 21. srpnja 2017. godine i subotu 22. srpnja 2017. godine od 8:30 sati pa nadalje u Velikoj dvorani (Kongresnoj dvorani) u prizemlju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, Ulaz Jug prema rasporedu koji se nalazi ovdje.
 
Kandidati koji su se prijavili Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta testirat će se za sva radna mjesta istovremeno. Isto vrijedi za kandidate koji su se prijavili za radna mjesta za koje je kao stručni uvjet propisana i visoka stručna sprema i viša stručna sprema.
​10.6.2015. Djelomične obustave postupka javnog natječaja za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme
Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/15-01/3 Urbroj: 536-0211/03-2015-10 od 28. travnja 2015. godine objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 48/15 od 30. travnja 2015. godine.

Odluka o obustavi

Djelomično se obustavlja postupak prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme po raspisanom javnom natječaju Klasa: 112-01/15-01/3 Urbroj: 536-0211/03-2015-7 od 22. travnja 2015. godine objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 48/15 od 24. travnja 2015. godine.

Odluka o obustavi