21.02.2020. - Stručni referent - klasa 5

 
 
Datum objave:
21.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO 
Sektor za financije
Služba za proračun, financijsko upravljanje i sigurnosne poslove
Odjel za pripremu i izvršenje proračuna
- stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto 47. 
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama", odnosno do 29. veljače 2020. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 5“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

Obrazac prijave (doc)


 
Poziv na testiranje/razgovor:       20.05.2020. - Ponovljeni poziv za 28. svibnja 2020.
16.03.2020. - Obavijest o otkazivanju testiranja i intervjua

10.03.2020. - Poziv za 18. ožujka 2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.09.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   06.11.2020. - Obavijest o ishodu postupka