Zapošljavanje u bivšem Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

09.03.2020. - Stručni suradnik - klasa 6
 
 
Datum objave:
09.03.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, radno mjesto broj 20.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 17. ožujka 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

-
Obustava ili poništenje:     25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
 
21.02.2020. - Stručni referent - klasa 5
 
 
Datum objave:
21.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO 
Sektor za financije
Služba za proračun, financijsko upravljanje i sigurnosne poslove
Odjel za pripremu i izvršenje proračuna
- stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto 47. 
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama", odnosno do 29. veljače 2020. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 5“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.
 

Obrazac prijave (doc)


 
Poziv na testiranje/razgovor:       20.05.2020. - Ponovljeni poziv za 28. svibnja 2020.
16.03.2020. - Obavijest o otkazivanju testiranja i intervjua

10.03.2020. - Poziv za 18. ožujka 2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.09.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   06.11.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
10.02.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 260. - klasa 4
 
 
Datum objave:
10.02.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE

Odjel za međunarodno i europsko pravo
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 260.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas podnosile su se na do 18. veljače 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

21.02.2020. - Poziv na razgovor 2. ožujka 2020. godine u 9 sati
Obustava ili poništenje: 25.05.2020. - Odluka o obustavi
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 
30.01.2020. - Stručni savjetnik - radno mjesto broj 201. - klasa 3
 
 
Datum objave:
30.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 201.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 7. veljače 2020. godine. 
 
 

Poziv na razgovor:              

12.02.2020. - Poziv na razgovor za 20.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 30.03.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   05.06.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
 
14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1
 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.01.2020. - POZIV na razgovor 5. veljače 2020. u 10 sati
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 24.02.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu
 

 

03.01.2020. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 20
 
 
Datum objave:
03.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.2. Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 110.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj podnosile su se do 13. siječnja 2020. godine.
 

 


Poziv na testiranje
i razgovor: 


06.02.2020. - Poziv za 14.02.2020. u 9 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu:
13.03.2020. - Rješenje o prijamu​
Ishod postupka:   27.05.2020. - Obavijest o ishodu


  
27.11.2019. - Administrativni asistent u kabinetu ministra - klasa 19
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
administrativni asistent u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:19", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
27.11.2019. - Posebni savjetnik u kabinetu ministra - klasa 18
 
 
Datum objave:
27.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv radnog mjesta:
KABINET MINISTRA
 - posebni savjetnik u kabinetu ministra – 3 izvršitelja/ice
 
Opis poslova:
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje
u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje
pomoći za obavljanje navedenih poslova, na određeno vrijeme,
a najdulje dok traje mandat ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na prijavnom obrascu u roku od 8 dana od objave u "Narodnim novinama" odnosno do 5. prosinca 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, s naznakom "Za oglas - KLASA:18", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.  

Prijavni obrazac (doc)
 
Poziv na razgovor:               17.12.2019. - Poziv na razgovor za 23.12.2019.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
26.11.2019. - Stručni savjetnik - klasa 17
 
 
Datum objave:
26.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 105.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas podnosile su se do 4. prosinca 2019. godine.
 

 
Poziv na razgovor:               13.12.2019. - Poziv na razgovor za 19.12.2019. u 12 sati 
Obustava ili poništenje:     16.01.2020. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   17.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
22.11.2019. - Viši stručni referent - klasa 16
 
 
Datum objave:
22.11.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje i komunalnog gospodarstvo
Odjel za komunalno gospodarstvo
- viši stručni referent, 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 100.
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 30. studenoga 2019. godine. 
 


 
Poziv na razgovor:               11.12.2019. - Poziv kandidatima za 19.12.2019. u 9:00 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 22.01.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   03.02.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
18.10.2019. - Stručni suradnik - klasa 15
 
 
Datum objave:
18.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
I. Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove
1. Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme
(red.br. radnog mjesta 128) radi zamjene duže vrijeme
odsutne službenice
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na propisanom prijavnom obrascu u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr odnosno do 26. listopada 2019. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo, Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove, Služba za ljudske potencijale i opće poslove, Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala s naznakom "za oglas - Klasa: 15", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Prijavni obrazac (doc)
 


 
   
Poziv na razgovor:               13.11.2019. - POZIV r.m. broj 128. za 21. studenoga 2019. u 13 sati
Obustava ili poništenje:     16.12.2019. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
16.10.2019. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - klasa 14
 
 
Datum objave:
16.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 69.a)

5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 118.a)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 162.a)

7. UPRAVA ZA NADZOR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 211.a)

10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 270.a)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2019, odnosno do 24. listopada 2019. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

08.11.2019. - POZIV za 14. i 15. studenoga 2019. prema rasporedu iz poziva 
Obustava ili poništenje:     14.10.2020. - Odluka o obustavi postupka provedbe javnog natječaja
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -
 
09.10.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13
 
 
Datum objave:
09.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
3.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
3.1.1. SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
3.1.1.2. Odjel za opće i tehničke poslove
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 28.)
 
3.1.2. SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU
3.1.2.1. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 36.)
viši informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 37.)
informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 38.)
 
3.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 40.)
 
3.2. SEKTOR ZA FINANCIJE
3.2.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 55.)
 
3.3. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
3.1.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 62.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.1. SLUŽBA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 75.)
 
4.1.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 80.)
 
4.2. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.1. SLUŽBA ZA GRAĐEVNO-TEHNIČKU REGULATIVU
4.2.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 86.)
 
4.2.2. SLUŽBA ZA STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.2.1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 93.)
 
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 106.)
 
4.3.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I REGULATIVU
4.3.2.1. Odjel za IEC, baze i registre
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 115.)
 
5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
5.1. SEKTOR ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNE I EU POSLOVE
5.1.3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
- stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 141.)
- stručni suradnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 142.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 143.)
 
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. SEKTOR ZA PROSTORNO UREĐENJE
6.1.1. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE DRŽAVNE RAZINE I DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 169.)
 
6.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE REGIOANLNE I LOKALNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 172.)
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 173.)
 
6.2. SEKTOR LOKACIJSKIH DOZVOLA I INVESTICIJA
6.2.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA
6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 178.)
 
6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 183.)
 
6.2.2. SLUŽBA ZA PRIRPREMU I PRAĆENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 186.)
 
6.2.3. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 192.)
 
6.3. SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
6.3.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 201.)
 
6.3.2. SLUŽBA ZA TIPSKE PROJEKTE I OSTALE AKTE
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 203.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 205.)
 
6.3.3. SLUŽBA ZA IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA
- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 208.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 210.)
 
7. UPRAVA ZA NADOZR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1. SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1.1 SLUŽBA ZA NADZOR
- stručni suradnik vježbenik– 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 218.) 
 
7.1.2. SLUŽBA ZA PRAĆENJE RADA TIJELA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIH TIJELA
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 222.)
 
7.1.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE POSTUPAKA S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 227.)
 
7.2. SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
7.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ GIS APLIKACIJA
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 233.)
 
7.2.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ ALFANUMERIČKIH APLIKACIJA
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 237.)
 
7.2.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE REGISTARA O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ INFRASTRUKTURI
- stručni suradnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 243.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 244.)
 
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 246.)
 
9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.1. SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE
9.1.2. Odjel za međunarodno i europsko pravo
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 259.)
 
9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE I ZASTUPANJE
9.2.1. Odjel za žalbe
- upravni savjetnik -1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 266.)
 
9.2.2. Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 269.)
 
10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
10.1. SEKTOR ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
10.1.1. SLUŽBA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGE DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 275.)
 
10.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 277.)
 
10.2. SEKTOR ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I MEĐUNARODNU SURADNJU
10.2.1. SLUŽBA ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 281.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 17. listopada 2019. godine.
 

 


Poziv na testiranje i razgovor:              


26.11.2019. - POZIV r.m. broj 259.
26.11.2019. - POZIV r.m. broj 266. i 269.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 75.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 93.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 86.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 275., 277. i 281.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 243. i 244.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 183., 186. i 192.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 178.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 80.
21.11.2019. - POZIV r.m. broj 169., 172. i 173.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 222. i 227.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 106. i 115.
​20.11.2019. - POZIV r.m. broj 218.
19.11.2019. - POZIV r.m. broj 203. i 208.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 201.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 28.
15.11.2019. - POZIV r.m. broj 205. i 210.
14.11.2019. - POZIV r.m. broj 36. i 37.
13.11.2019. - POZIV r.m. broj 40.
12.11.2019. - POZIV r.m. broj 143.
11.11.2019. - POZIV r.m. broj 141. i 142.
08.11.2019. - POZIV r.m. broj 38.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 62.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 246.
06.11.2019. - POZIV r.m. broj 55.
05.11.2019. - POZIV r.m. broj 233. i 237.
Obustava ili poništenje:                   

22.01.2020. - Odluka o djelomičnoj obustavi
(r.m. 143., 203., 208. i 275.)

Rješenje o prijamu:
06.02.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 178.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 75.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 80.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 86.

23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 62.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 93.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 183.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 266.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 186.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 192.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 203.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 243.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 281.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 277.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 269.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 106.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 259.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 244.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 115.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 28.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 218.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 37.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 222.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 227.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 173.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 172.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 169.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 36.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 201.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 205.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 210.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 38.
17.12.2019. - Rješenje o ispravci Rješenja r.m. broj 40.
12.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 40.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 55.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 246.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 237.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 233.
Ishod postupka:   20.05.2020. - Obavijest o ishodu postupka
 
05.09.2019. - Stručni suradnik i stručni referent - klasa 11
 
 
Datum objave:
05.09.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
I. Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za ljudske potencijale i opće poslove
Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 20.

II. Sektor za javnu nabavu
Služba za provedbu postupaka javne nabave
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
radi zamjene duže odsutne službenice, radno mjesto broj 69.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2019. godine. 

 
Poziv na razgovor:               25.09.2019. - Poziv r.m. broj 69. za 7.10.2019. u 9:00 sati
24.09.2019. - Poziv r.m. broj 20. za 1.10.2019. u 9:00 sati 
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 11.12.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 69
04.11.2019. - Rješenje o prijamu u državnu službu r.m. broj 20
Ishod postupka:   16.01.2020. - Obavijest o ishodu postupka