01.09.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 23

 
 
Datum objave:
01.09.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 174.)

II. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 240.)

Služba za izdavanje uporabnih dozvola
- stručni savjetnik– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 249.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 9. rujna 2021. godine neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj – KLASA: 23“, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
Poziv na razgovor:               24.09.2021. - Poziv za radna mjesta 240. i 249. - 6.10.2021.
14.10.2021. - Poziv za radno mjesto 174. - 27.10.2021.
Obustava ili poništenje:     23.11.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijamu: 10.11.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 249.
Ishod postupka:   12.01.2022. - Obavijest o ishodu postupka