07.01.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 34

 
 
Datum objave:
07.01.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru, održivi razvoj i međunarodnu suradnju
Služba za održivi prostorni razvoj i međunarodnu suradnju
- viši stručni savjetnik
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 314.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 3/22 odnosno do 15. siječnja 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 34", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

03.02.2022. - Poziv na testiranje i intervju - 10.02.2022.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 23.05.2022. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka:   21.06.2022. - Obavijest o ishodu postupka