12.03.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13

 
 
Datum objave:
12.03.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 130.
- viši stručni  referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 132.

SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elemetarnih nepogoda 
stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 135. 
stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 136.
-
viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 137.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 258.

Služba za štete i zastupanje te nadzor ostalih tijela
viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 262.
upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 264.

Služba za žalbe

upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, radno mjesto broj 270.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 13", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

13.04.2021. - Poziv za radna mjesta 258, 262, 264 i 270 - 19.04.2021.
23.04.2021. - Poziv za radna mjesta 132. i 137. - 10.05.2021.
30.04.2021. - Poziv za radno mjesto 136. - 13.05.2021.
03.05.2021. - Poziv za radna mjesta 130. i 135. - 17.05.2021.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 264.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 270.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 262.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 136.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 135.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 130.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 137.
10.11.2021. - Rješenje o izboru kandidatkinje - radno mjesto 130.
Ishod postupka:   15.12.2021. - Obavijest o ishodu postupka