12.05.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9

 
 
Datum objave:
12.05.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 247.)
 
Odjel za programiranje i praćenje
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 251.)
 
Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost
Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 256.)
 
Odjel za komunikaciju i vidljivost
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 259.) 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 9“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 13.6.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 247., 251., 256. i 259. - 19.6.2023.
Obustava ili poništenje:     11.08.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijmu: 26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 247.)
26.07.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 259.)
Ishod postupka:   -